#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Boek-muziek-film

‘Stop met beloven van goed aards leven voor christen’

Predikers moeten eens ophouden met het beloven van een goed aards leven voor christenen. En met beweren dat God in die zin een plan voor gelovigen heeft. Dat zegt Shane Idleman, stichter en voorganger van de Westside Christian Fellowship in Lancaster, Californië, die onlangs zijn zevende boek presenteerde. Dat heet: Desperate for More of God (Wanhopig voor Meer van God).

Via radio, televisie, internet en kansel wordt dikwijls gepredikt dat de Heer een wonderbaar plan voor het leven van de gelovigen heeft, zegt hij. Zelf citeert hij liever evangelist Ray Comfort: "De prediker belooft een bed van rozen voor degenen die tot Christus komen, maar degenen die hem kennen zitten blijkbaar op een pijnlijk bed van doornen.” Dat zou kunnen verklaren waarom velen die in Christelijke gezinnen werden opgevoed hun geloof verloren en veel anderen het geloof niet bewezen zien.

Er zijn veel valse bekeringen, denkt hij, omdat velen hun beslissing Christus te volgen baseren op de belofte ban een geweldig leven, zegt Idleman. “Wij hebben verlossing veranderd in een gemakkelijk pad in plaats van een smalle weg. We hebben van Jezus meer een butler dan een Koning gemaakt. We willen een licht kruis, een gemakkelijke weg en verdwijning van lasten.”

Volgens Idleman beloven veel predikers een probleemloos geloof, terwijl mensen nu eenmaal vrijwel wekelijks met problemen worden geconfronteerd. “Helaas kunnen onrealistische verwachtingen over God tot depressie en wanhoop leiden.”

Hij vraagt zich af hoe het concept van een wonderbaar leven is te rijmen met de grote aantallen christenen die bijvoorbeeld in Afrika op dit moment worden vermoord en wat men tegen de christelijke gezinnen zegt die hun kinderen verloren. Idleman wijst er op dat 11 van de 12 discipelen werden gemarteld. “Onze relatie met God draait niet om onbeantwoorde gebeden, beproevingen, moeilijkheden of vervolging. Het draait om wie Hij is. Ons Fundament, middenin in storm. Hij is onze vrede en troost als we bang zijn. Het Evangelie is een boodschap van hoop en verlossing. Die biedt Gods genade aan bij beproevingen en vrede die alle verstand te boven gaat. Wij vinden nooit innerlijke vrede totdat wij vrede hebben met God. Dat is voor de christen niet de afwezigheid van storm, maar een diepe innerlijke vrede temidden van die storm, in het licht van een eeuwig plan dat ons zekerheid geeft.”

Beproevingen zijn er niet om gelovigen kapot te maken, maar om hen op te bouwen, betoogt hij. “De enige manier om liefde, vreugde, vrede, nederigheid en geduld te tonen is te worden geconfronteerd met situaties waarin die nodig zijn.” Dat zijn tests, denk hij.

Reageren


Ineke

22-04-2015 08:22
Mijn ervaring is dat ik soms niet genoeg heb voor mezelf. Als ik dan toch geef, omdat ik het vaste vertrouwen heb dat God voor mij zorgt, gebeurt dat elke keer weer. In 2 Kor 8 staat ook dat ze ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig waren en zelfs gaven boven hun vermogen. Zo te mogen leven is leven uit Gods hand en dat is de rijkdom die we door Christus mogen hebben.
Het is inderdaad een test, maar het geeft mij een enorme rijkdom in Hem. Ondanks dat het vaak zwaar is, leer ik steeds meer en meer dat de rijkdom van het geloof niet in geld uit te drukken is , maar in de liefde voor Hem, die een ieder in zijn eigen situatie mag doorgeven aan de ander. Nee ik weet Gods plannen niet voor mij, maar ik mag weten dat ik elke dag met Hem in het volste vertrouwen mag wandelen en dat Hij zorgt!

Rinie

20-04-2015 12:50
Degene die tegen de welvaartstheologie is, heeft de boodschap daarvan niet volledig begrepen. En de oorzaak is waarschijnlijk dat er predikers zijn die er mee aan de haal gaan en dit eenzijdig verkondigen. 2 Kor. 8:9 leert ons dat God ons overvloed wil geven om daarvan te kunnen uitdelen aan hen die in nood zijn. De regel die Paulus daar geeft is deze: God wil je genoeg geven voor jezelf en extra voor de ander. Dat is genade. Genade is nooit voor jezelf. Het is voor je naaste.

Peter

18-04-2015 12:10
Het probleem is natuurlijk dat de bijbel ons twee boodschappen voorhoudt. De eerste is dat God ons liefheeft, voor ons zorgt en onze gebeden verhoort. De tweede is dat wij als christenen moeten lijden. Het is niet zo vreemd dat veel christenen alleen de eerste boodschap willen zien.

Shaul

18-04-2015 08:08
Volledig mee eens! Welvaartsevangelie is uit de boze.