#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 006-Ik ben gelukkig! Ja Nee

Binnen/buitenland

Samen werk’ t!

Stichting Encour organiseert zaterdag 30 mei samen met het Diaconaal Steunpunt (GKV/NGK), Diaconaal Bureau (CGK), Kerk in Actie (PKN) en EA-EZA de Landelijke Netwerkdag ‘Een naaste zijn voor werkzoekenden’. Deze dag in Amersfoort is bedoeld om inspiratie en praktijkervaringen op het gebied van support voor werkzoekenden met elkaar te delen.

Bert den Hertog, directeur van Encour: “De kerk kent een lange traditie van naastenliefde. Zij zet zich al jaren in voor kwetsbare groepen uit de samenleving. Mede door de economische crisis, is werkloosheid een groeiend probleem. Baanverlies heeft een enorme impact op mensen en gezinnen. Bij langdurige werkeloosheid loop je niet alleen tegen praktische maar ook tegen mentale en geestelijke vragen aan. Voor kerken ligt hier een kans om werkzoekenden te ondersteunen in deze nood. Wij willen hen daar graag bij helpen.”

Diverse kerken hebben lokaal al projecten en initiatieven ontwikkeld om werkzoekenden te ondersteunen. Een aantal christelijke organisaties biedt nuttige inzichten en handreikingen over bewustwording van deze nood. Steeds meer kerken zoeken naar manieren om werkzoekenden te helpen.

Encour wil tijdens de Landelijke Netwerkdag een overzicht geven van bestaande initiatieven en een platform bieden aan mensen die vanuit de plaatselijke kerk betrokken (willen) zijn bij projecten rondom het zoeken van werk. Ook werkzoekenden kunnen (tegen gereduceerd tarief) aan de dag deelnemen.

Stichting Encour is een Christelijke stichting die kerken en organisaties ondersteund bij het oplossen van maatschappelijke problemen op de gebieden van financiën, opleiding en werk. De stichting ondersteunt kerken en organisaties bij het oplossen van maatschappelijke problemen op de gebieden van financiën, opleiding en werk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.encour.nl/netwerkdag. Ook is daar meer informatie te vinden over locatie, programma en kosten.


Reageren