#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Stille tijd

10 april - Waarom staat God ongerechtigheid toe?

Iedere dag een korte audio overdenking van Willem Klein Haneveld.

Vandaag: Waarom staat God ongerechtigheid toe?

Reageren


BASTIAAN

11-04-2019 10:36
Beste Wim, zet u lezers van Uitdaging niet op het verkeerde been? Ik kan in Habakuk 1:2 nergens lezen dat de profeet Habakuk zegt: Waarom staat God ongerechtigheid toe?

Dat heeft hij nog nooit gedaan! Lees de Psalmen 51-59 en 109. God bestrijd altijd het onrecht en komt op voor de BijbelGetrouwe gelovigen!

Stond JHWH ongerechtigheid toe, toen Hij alle goddelozen van de wereld door de zondvloed ombracht? Genesis 6-11. Alleen de rechtvaardige Noach en zeven anderen werden gered door de Ark van Gods behoud.

Heeft JHWH de zonden van Sodom en Gomorrah niet zwaar bestraft? Genesis 19. Alleen de rechtvaardige Lot en zijn 2 dochters ontkwamen aan het oordeel. Hebreeën 11.

God bestrijdt met Zijn Woord iedere ongerechtigheid van zijn volk Israël als Rechter. Details Exodus 20 de Tien Geboden en in Leviticus 26 Deuteronomium 28 over de Zegen en de Vloek.

Waarom zijn er vele gelovigen ziek en ontslapen er niet weinigen in 2019? Paulus vertelt het glashelder in 1 Corinthe 11...

27 Daarom, wie op Onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.
28 Maar laat ieder mens Zichzelf Beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.
29 Want wie op Onwaardige wijze Eet en Drinkt, die eet en drinkt zichzelf een Oordeel, omdat hij het Lichaam van de Heere niet onderscheidt. [Vermenging met andere godsdiensten: Chrislam. Bah!!!]
30 Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.
31 Want als wij Onszelf zouden Beoordelen, zouden wij Niet geoordeeld worden.
32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

Waarom is Israël nu nog in 2019 omringt door vele vijanden/antisemieten, en waarom staan er op de berg Moriah/Sion nu nog een 2 Islamitische Moskeeën waarin militante Moslims dagelijks Joden en Christenen vervloeken?

Hoort daar niet de Joodse Tempel te staan waarin JHWH aanbeden en geprezen wordt? Ezechiël 40-48, Zachariah 6 en Openbaring 11.

Gaf JHWH 3000 jaar geleden al niet een duidelijk antwoord aan zijn volk Israël in Psalm 81?

8 In de benauwdheid riep u en Ik Redde u,
Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder;
Ik beproefde u bij het water van Meriba.
9 Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal onder u getuigen;
Israël, als u naar Mij Luisterde!
10 Er mag onder u geen andere god zijn,
u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen.
11 Ik ben de HEERE, uw God,
Die u uit het land Egypte leidde.
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

12 Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem Niet Geluisterd,
Israël is tegenover Mij onwillig geweest.
13 Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart,
zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.

14 Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd,
was Israël in Mijn wegen gegaan!
15 In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben en Mijn Hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders.

16 Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben; maar hún tijd zou voor eeuwig geweest zijn:
17 Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben,
ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de Rots.