#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Hebzucht is de grootste zonde

Meer dan 4 op de 5 christenen in Engeland zijn van mening dat hebzucht een van de grootste zonden van onze tijd is. Deze vaststelling is een van de resultaten van een onderzoek dat onlangs onder 1500 mensen werd gehouden door de Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk. Nog meer christenen zijn ervan overtuigd dat de Bijbel hen oproept om tevreden te zijn met wat ze hebben: 90 procent is van mening dat ze niet meer bezit moet nastreven.

In het onderzoek werd ook gekeken naar de rol van God in de schepping als reden om voor de wereld rondom hen te zorgen en daarbij bleek dat 96 procent van de evangelische christenen zegt een door God gegeven verantwoordelijkheid te hebben om voor het milieu te zorgen.

Dr. David Landrum, advocaat van de Evangelische Alliantie UK geeft als uitleg:

“Consumentisme betekent ingaan op ons verlangen om alles wat we willen hebben en ervaren ook zo snel mogelijk te krijgen. Er is niets mis met het genieten van Gods schepping, maar evangelischen zijn er duidelijk van overtuigd dat het niet goed is om zodanig te consumeren dat de natuurlijke omgeving en bronnen er onder lijden”. Hij vervolgt: “De Bijbel maakt duidelijk dat we allemaal naar Gods beeld geschapen zijn en dat houdt in dat de mensheid met veel respect behandeld moet worden. Ons gedrag als consument mag er nooit toe leiden dat mensen uitgebuit worden. We zijn ook verantwoordelijk ten opzichte van de volgende generatie. Het christelijke geloof kan ons helpen om de grenzen van consumentisme te ontdekken”.

Veel evangelische christenen zien reclamecampagnes als een grote uitdaging in onze maatschappij: meer dan 80 procent geeft aan dat ze hebben geprobeerd om weerstand te bieden aan de boodschap van de advertenties die ze zien. Twee derde is van mening dat de reclamesector sterker gereguleerd moet worden en bijna de helft vindt de hele promotie-industrie als zodanig onethisch.

De meest recente editie van IDEA-magazine gaat dieper in op de vraag hoe een christen een ethische consument kan zijn. Dat gaat dan ook over de kleding en de juwelen die we dragen. Naast de interviews werd aan vier leden van het IDEA-team gevraagd om niet alleen over het onderwerp te schrijven, maar dat ze ook zelf zouden proberen ethischer te leven. Een van hen besloot langer dezelfde kleren te dragen, minder te gaan shoppen en meer gebruik te maken van wat ze al in haar kast had hangen. “Ik zal dit experiment niet zo snel opnieuw doen, maar ik heb er veel van geleerd en het heeft me doen nadenken over de manier waarop ik winkel. Ik zal meer kleren gaan kopen die op een ethisch verantwoorde wijze gemaakt zijn. Mijn ogen zijn echt open gegaan voor de enorme onrechtvaardigheden in de mode-industrie en dat verandert de keuzes die ik maak. Bij de productie van mijn kleding mag er geen sprake zijn van slavernij”.

Hier vindt u een pdf van het Engelse idea magazine.

Wat is uw mening?
007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd.


Reageren