#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

‘PKN moet blijvend tegen antisemitisme zijn’

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet zich blijvend uitspreken tegen antisemitisme. Dat vindt een groot deel van de leden van het kerkverband, meldt het Reformatorisch Dagblad.

„Over alle generaties heen blijft de aandacht voor antisemitisme onverminderd sterk. Hier mag de Protestantse Kerk zich blijvend uitgedaagd weten”, zo concludeert een rapport van een enquête op basis van de resultaten. In juni en september 2015 zijn actuele krantenkoppen aan leden van een panel van de PKN voorgelegd met daarbij de vraag: „Zitten er onderwerpen bij waarvan u vindt dat de Protestantse Kerk zich hierover duidelijk had moeten uitspreken?”

Koppen over vluchtelingen, eenzaamheid en geweld tegen christenen scoorden hoog, zegt het rapport. Maar de PKN-leden vinden ook dat de kerk een mening moet hebben over het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen. Jongeren vinden het blijkbaar niet zo nodig dat de PKN haar stem verheft over dat vredesoverleg.

Over het algemeen vinden de leden dat het bouwen van 300 extra woningen op de Westelijke Jordaanoever de vrede niet veel dichterbij zal brengen. Toch zien de lezers van het Reformatorisch Dagblad of De Telegraaf geen reden voor de PKN zich erover uit te spreken.

Ruim 85 procent van de ouderen (geboren vóór 1941) vindt dat de PKN zich duidelijk moet uitspreken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Maar hoe jonger de leden, hoe minder zij het daarmee eens zijn. Van degenen die na 1985 werden geboren is maar 43% het er mee eens.

Uitdaging enquête: wat vindt u?
008-De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet zich blijvend uitspreken tegen antisemitisme.

Reageren


Eric

12-04-2016 12:41

Wie zou er nu niet tegen antisemitisme zijn?
De PKN zou zich ook moeten uitspreken tegen haat tegen en vervolging van zigeuners en homoseksuelen.

Het probleem is dat als het over antisemitisme gaat er een sluier hangt over mensen die filosemiet zijn. Iedere vorm van kritiek op (de staat) Israël wordt door hen gezien als antisemitisme.

Zij zien Israël (welk Israël) als het volk van God. Israël hoeft zich niet eens te bekeren volgens de filosemieten.

Laten de filosemieten zich eens afvragen wat de Bijbel bedoelt met Israël. Gaat het dan om de REST die behouden wordt (Jes. 10:20-21)? Of gaat het om het overgrote deel dat verloren gaat (Jes. 10:22-23)?
Niet allen die van Israël zijn Israël (Rom. 9:6). Hoor je tot Israël wanneer je in Christus het burgerrecht Israëls verkregen hebt (Ef. 2:11-23)? De ware Jood is iemand die een besneden hart heeft (Rom. 2:28-29).
Gaat God zijn veelkleurige wijsheid bekend maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten door (de staat) Israël of door Zijn gemeente (Ef. 3:10), die uit gelovige Joden en gelovige heidenen bestaat?
Zijn de vijanden van de kinderen Gods mensen van vlees en bloed, zoals Arabieren, Palestijnen, Iraniërs, etc. of zijn het de gevallen engelen in de hemelse gewesten (Ef. 6:12).

Een Israëlisch staatsburger is een Israëliër en niet per definitie een Israëliet.
De Joden die in Jezus geloofden werden door buitenstaanders christenen genoemd (Hand. 11:26).
Petrus die gezonden was om het evangelie te brengen onder de Joden (Gal. 2:8) zegt in zijn brief aan de Joden: Indien hij echter als CHRISTEN lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam (1 Petrus 4: [14-]16).

Rianke Verschoor

06-04-2016 10:20
Ja, PKN moet naast het volk Israël gaan staan en voor hen opkomen. Of je het leuk vindt of niet: zij zijn Gods uitverkoren volk en Hij zal zijn beloften aan hen waarmaken! Door hen zullen ook wij gezegend worden.