#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Enquête

002-Ik neem iedere dag tijd om de Bijbel te lezen en te bidden

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

12-01-2019 10:20
Matteüs 24:14
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

HET AANTAL BIJBELVERTALINGEN IN 2017

Zeker 200 miljoen mensen kregen in 2017 toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. Een veelvoud daarvan moet het echter nog doen met de Bijbel in een taal die ze niet of nauwelijks beheersen. Dat blijkt uit onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers:

De Volledige Bijbel is verkrijgbaar in 670 talen

Het Nw. Testament in 1521 talen

Bijbelgedeelten in 1121 talen

Totaal dus in 3312 talen.

WIST U...

Dat Pausen eeuwenlang de Bijbel in de landstalen verboden hebben voor gelovigen? De Bijbel was een verboden boek voor RK-gelovigen en stond op de Index van verboden boeken tot 1967. Paus Paulus VI schrapte deze bepaling pas in 1967 als gevolg van besluiten in het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 in Rome.

Ik zal u twee voorbeelden geven van pausen die beiden een banvloek uitspraken over de Bijbelgenootschappen.

Hou je vast, hier komen ze: 1...Paus Pius VII 1800-1823 spreekt in 1816 de VLOEK UIT over alle Bijbelgenootschappen die hij als een PEST voor de christelijke eenheid beschouwt.

2...Paus Pius X geeft op 6 mei 1910 de berucht Borromeus Encycliek uit waarin hij zeer smalend spreekt over de Reformatoren: Luther, Zwingli, Calvijn. enz. Zij waren de vijanden van het kruis van Christus, aardsgezinden wier God de buik was. De ondergang van geloof en zeden was aan hen te danken, alsmede de twisten en oorlogen die de krachten van Europa uitgeput hadden. Overal in Europa rezen protesten tegen deze uitspraak van de paus. Maar zoals bekend; de paus herroept niet. Hij treedt met kracht op tegen het modernisme. Van alle "geestelijken" eiste hij een antimodernistische eed.

Ook de atheïst en voormalige jezuïet Voltaire sprak eens vol trots, ik heb meer dan genoeg van de bewering dat 12 mannen, [Apostelen] het christendom hebben gesticht. Ik zal bewijzen dat er maar 1 man nodig is om het te niet te doen. Voltaire is ruim 2 eeuwen dood en had een vreselijk sterfbed.

De duivel is woedend dat ook in 2018 De Bijbel is nog steeds het meest gelezen, vertaalde en verkochte Boek in heel de wereld is.

Ook in 2019…Nu met onze Computers en I-Phones verspreidt zich de van de Bijbel: Mozes, de Profeten, van Jeshua en de Apostelen zich razendsnel ook in moslim, hindoe en boeddhistische landen.

Psalm 147:15...Hij [JHWH] zendt zijn bevel op de aarde, Zijn Woord loopt zeer snel!!!

JESHUA DE ZOON VAN GOD LEERT ONS:

Mattheüs 28:18
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

Marcus 13:31
31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

Lucas 12:56
Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?

Lucas 16:17
Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de Wet/Torah één tittel zou vallen.

BASTIAAN

12-01-2019 07:52
Mee eens Otto en Thea. Gelovigen die dagelijks de Bijbel lezen weten wie Jeshua werkelijk is en waarheen ze op weg zijn: Het Koninkrijk van God op deze aarde met Jeshua als Koning en Masjiach. Mattheus 5-7 en Openbaring 19-22.

Probleem van onze tijd is dat er zoveel slechte vertalingen van de Bijbel zijn. Wie al die moderne vertalingen leest NBV - Het Boek - Groot Nieuws Bijbel - Bijbel voor dummies - Bijbel in gewone taal en die Katholieke Bijbels die wordt op het verkeerde been gezet en mist heel veel woorden en betekenissen die in de Statenvertaling 1977 en de Herziene Statenvertaling Goddank wel te lezen zijn.

Negeer echter de Kanttekeningen want die gaan uit dat de Kerk het Nieuwe Israël is en dat de zondag ipv de Sjabbat is gekomen. Pure leugens en Schrift verdraaiing. Zie 2-de Petrus-brief en brief van Judas en Openbaring 2 en 3.

Wie meer wil lezen over de huidige Oecumenische Bijbelvervalsingen die leze on-line het boeiende verslag:

http://www.wat-is-waarheid.info/bijbelvervalsing.htm

Thea

10-01-2019 08:07
Otto, zo waar!!

Otto

09-01-2019 07:38
Elke dag een uur in de vroege ochtend!! Hier door is de Bijbel gaan leven voor mij, echt een heel fijn en dierbaar boek, waar je sterk van wordt. Ik heb een boekje, en daar schrijf ik dingen uit de bijbel in op, die ik tegenkom. Ook hoor je tegenwoordig zoveel christelijke meningen, en door je Bijbel te lezen, en daar kennis in op te doen, wordt je geestelijk sterker, en laat je jezelf ook niet zo gauw in verwarring brengen met alle leer die vandaag de dag steeds onduidelijker wordt, daarom ik kan het iedereen aanraden, en dan naar het lezen Gods tegenwoordigheid zoeken voor de nieuwe dag, en ik ervaar heel gelukkig te zijn nu ik hiervoor tijd neem, want de Bijbel is zo'n prachtig boek, het vormt je door alles heen. De Bijbel een boek die mij dierbaar is!!!!

antonengretawagemakers

09-01-2019 06:21