#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Protest tegen ex-Hillsong voorganger op conferentie

Hoewel hij berouw heeft getoond voor zijn fouten en zich terugtrok als voorganger van de door hem gestichte Mars Hill megakerk in het Amerikaanse Seattle, onderdeel van de om Australië ontstane charismatische Hillsong organisatie, zou Mark Driscoll toch spreken op een zomerconferentie (3-5 juli) voor Europa. Daartegen is nu verzet gekomen en weergegeven in een aan Hillsong, die de conferentie in Engeland organiseert, gerichte petitie. Een zekere Natalie Collins heeft er een website voor geopend. Zij zegt Hillsong persoonlijk te hebben benaderd, overeenkomstig Matthéüs 18:15-17 (over onder vier ogen aanspreken op fouten en als niet wordt geluisterd naar de gemeente gaan) om te vragen of die de spreekbeurt door Driscoll wilde heroverwegen. ‘Spreek, Wij luisteren’ is het thema van de conferentie. Volgens de petitie is het opvoeren van Driscoll als spreker zowel teleurstellend als zorgelijk voor velen in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd. Tegen het leiderschap van Driscoll was ingebracht dat hij een steeds dominanter karakter toonde. Verder werd hij beschuldigd van plagiaat en een egocentrische aanpak, overigens niet van immorele praktijken.

“Mark Driscoll stapte op nadat veel leiders en anderen in zijn gemeente met toenemende bezwaren waren gekomen tegen zijn onethische en beledigende manier van doen”, vinden de ondertekenaars van de petitie. Ruim twintig ex-leiders van de Mars Hill gemeente beschuldigden hem van intimidatie en machtsmisbruik. Hij zou zich ook niet goed kunnen beheersen en angst onder oudsten teweeg brengen. Wie het niet met hem eens is, krijgt volgens critici de wind van voren, zeggen ze. Ook het netwerk van kerkplanters ‘Handelingen 29’ in de VS verbrak de banden met hem. Onder pseudoniem kwam Driscoll naar verluidt eerst met een verdedigende verklaring, voorafgaande aan zijn aftreden.
Volgens de ondertekenaars van de petitie geloven zij wel degelijk dat mensen kunnen herstellen en verlost worden en dat vergeving essentieel is in de leer van de Here Jezus, maar dat Mark Driscoll nooit volledig heeft erkend dat hij veel ex-leiders en anderen pijn heeft gedaan en berouw daarover getoond. Ook zou hij in brede kring mensen pijn hebben gedaan over zijn opmerkingen over leiderschap en seksualiteit. “Het is nog maar zes maanden geleden dat Mark Driscoll aftrad”. Hem nu zo’n groot platform te geven, komt naar de mening van de bezwaarden niet overeen met het evangelie van bekering en vergeving, maar met dat van goedkope genade. Door hem uit te nodigen negeert Hillsong volgens hen de zorgen in brede kring, over zijn doen en laten.


Reageren