#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

De wortel van alle kwaad!

Meer dan 2000 Bijbelgedeelten hebben direct of indirect met geld te maken. Jezus had meer over geld en bezittingen te zeggen dan over bijna ieder ander onderwerp. Waarom zoveel aandacht in de Bijbel voor geld en voor bezittingen? Waarschijnlijk ligt het antwoord in 1 Timotheüs 6:10a: "De wortel van alle kwaad is de geldzucht."

Het juiste perspectief
Wat is geld? Niet meer en niet minder dan een geautoriseerd ruilmiddel. Met andere woorden, geld zou de betrekking tussen mensen moeten helpen en vereenvoudigen. Het tegendeel is echter vaak waar. Geld en bezittingen creëren veel problemen in de relatie tussen mensen. Waarom? Omdat wij steeds meer willen hebben. Omdat wij meer willen hebben dan anderen. Omdat wij onverzadigbaar zijn.

Dat is geldzucht. Let wel: Paulus schrijft niet aan Timotheüs dat geld de wortel van al het kwaad is, maar de geldzucht. Dat wil zeggen de zucht of de verslaving naar méér en méér en méér. Dat veroorzaakt allerlei problemen, omdat dit doel alleen maar te bereiken is ten koste van anderen. Ten diepste is geldzucht dan ook een probleem van egoïsme.

Daarom zegt Jezus in Mattheüs 6:24: "Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon." (Mammon is een Aramees woord dat vermogen of rijkdom betekent. Jezus gebruikte dit woord om daarmee de macht van geld aan te geven). Anders gezegd, je kunt niet jezelf dienen en tegelijkertijd God willen dienen. Dat gaat niet samen. Daarom is het zo belangrijk dat wij tijd nemen om ons hart te onderzoeken ten aanzien van geld en bezittingen. Zonder dat wij daar bewust voor kiezen kunnen geld en bezittingen God wegduwen en Zijn plaats in ons leven gaan innemen.

In essentie zouden geld en bezittingen als volgt gebruikt moeten worden:
1. Voor een comfortabele voorziening van de eigen levensbehoeften. (Voeding, onderdak, kleding, gezondheid, ontwikkeling, ontspanning, etc.)
2. Voor het op weg helpen van de volgende generatie. (Opvoeding en opleiding van de kinderen, financiële hulp bij hun zelfstandige start in de samenleving, erfenis, etc.)
3. Als een appeltje tegen de dorst. (Dat wil zeggen geld reserveren voor eventuele problemen, moeilijke tijden en voor de oude dag.)
4. Om weg te geven. (Anderen helpen.)

Geven
De eerste drie punten hebben met onszelf te maken. Ook dat moet goed georganiseerd worden. Weinigen van ons zullen moeite hebben het hier mee eens te zijn. Het laatste punt is veel moeilijker. Dan komen gauw ‘smoesje’ boven. “Ik betaal belasting. De staat heeft het ontvangen en verdelen van ‘giften’ overgenomen”. “Je kunt nooit zeker zijn wat er precies gebeurt met het geld dat je geeft.” “Ik moet hard werken voor mijn geld. Niemand helpt mij.” Niet alleen zijn deze excuses on-Bijbels, we doen onszelf ook te kort met een dergelijke houding. Hoe we het ook draaien of keren God maakt duidelijk in Zijn woord dat Hij wil dat wij geld en bezittingen ‘delen’. Zo helpen wij anderen, maar ook onszelf omdat God heel mooie beloften verbindt aan geven.

Enquête: 017-Ik geef tienden (10% van mijn inkomen) voor het werk van de Heer!

Reageren


Rens Reedeker

29-04-2017 09:28
Merkwaardig artikel! Alles wat we krijgen ontvangen we uit Gods hand en krijgen het toevertrouwd, het is niet van ons het is van Hem. Wij zijn rentmeesters om het te besteden in Zijn Koninkrijk. Nergens in de Bijbel lees ik comfortabel, maar wel over soberheid en matigheid. Comfortabel doet mij te veel denken aan een uitgavenpatroon waarbij er in deze materialistische en op consumptie gerichte maatschappij geen verschil meer is tussen christenen en niet-christenen wat betreft het besteden van geld aan bijvoorbeeld huizen, auto's, vakanties en buiten de deur eten. Gij geheel anders. Ons geld is ook niet bedoeld voor financiële hulp bij een zelfstandige start in de samenleving of erfenis voor de kinderen. God zal zorgen. Ook een appeltje voor de dorst is gevaarlijk om op die manier eigen (schijn)zekerheden te creëren. Hebben we nog wel vertrouwen in Zijn voorzienende hand?
Kortom een eg magere invulling van onze verantwoordelijkheid om op christelijke wijze om te gaan met wat wij uit Zijn hand toevertrouwd krijgen. God kijkt niet hoeveel we geven, maar naar wat we overhouden en voor onszelf uitgeven. En dan zal veelal blijken dat in ons rijke Westen 10% weggeven veel te weinig is. Of zijn we al zo besmet met het consumentenvirus dat we ons niet meer onderscheiden? Van harte kan ik aanbevelen om eens het boek: "Het gat in ons Evangelie" van Richard Stearns of "Verborgen rijkdom" van Randy Alcorn te lezen.

Mira

27-04-2017 04:21
Helemaal eens met volledige reactie van Eric!!!!

Eric

12-04-2016 01:02
Helemaal mee eens!
Paulus geeft het advies om een bedrag weg te leggen en het mag geen afgeperste gift zijn (2 Kor. 9:5-7).

Jammer dat de oudtestamentsiche 10% als een enquete onderaan het artikel staat. Die 10% is een heffing, een verplichte BELASTING. Je wordt gestraft, indien je deze belasting niet betaalt . Dat geldt overigens ook voor Nederland, indien jij je belastingen niet betaalt.

Díe 10% belasting is niet meer van toepassing in het Nieuwe Testament. Daar geldt dat God de blijmoedige gever lief heeft. Een percentage wordt niet genoemd.

Wel blijft er een verantwoordelijkheid voor het geven omdat geld nogig is voor de huur van een gebouw, het loon van iemand die full time of part time werkt voor de kerk, voor de ondersteuning van de financieel zwakkeren, etc., etc.