#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

Warren: levensverandering door afvallen

Christenen die een verandering in hun leven willen ervaren, moeten beginnen met af te vallen. Dat zegt de evangelische voorganger van megakerk Saddleback in Orange Rick (doelgericht) Warren, die zelf naar zijn zeggen 60 pond lichter werd.

Financiële, beroepsmatige, psychische en relationele verandering begint met lichamelijke verandering, omdat het lichaam invloed heeft op gedrag, zegt hij. Spieren beïnvloeden volgens hem humeur en motivatie. Hij verwijst naar Romeinen 12:1, waar Paulus gelovigen vraagt hun lichamen te stellen tot heilige en Gode welbehagelijke offeranden. Maar volgens Warren bieden christenen zich vaak aan God aan, maar nemen zij daarna zichzelf weer terug. Het gaat evenwel niet om een eens en voor altijd aanbod, maar om dat dagelijks misschien wel tien keer doen.

Hij haalt Efeze 5 erbij, waar staat dat niemand zijn eigen lichaam haat. Dat houdt in, zegt hij, ervoor zorgen zoals Christus dat voor Zijn Gemeente doet. In 2011 daagde hij zijn gemeenteleden uit af te vallen. Een actie waaraan 15.000 mensen meededen en de gemeente in totaal 250.000 pond lichter werd. Hij had destijds de indruk dat eigenlijk vrijwel alle leden aan overgewicht leden. “Toen dacht ik: Ik heb ook overgewicht. Ik ben een vreselijk voorbeeld voor de mensen.”

Warren benadrukt dat God zorgt voor lichaam, ziel en geest. Overal waar Jezus kwam, predikte, onderwees en genas Hij. “Prediking heeft te maken met onze ziel. Onderwijs met onze geest en genezing met ons lichaam. Als ons lichaam een tempel van Gods Geest is, zou het beter zijn als wij Hem een gezonde tempel geven.”

Saddleback hanteert het Daniël Plan, een fitness programma dat Warren ontwikkelde in samenwerking met cardiologisch chirurg dr. Mehmet Oz, hersenexpert ds. Daniel Amen en stofwisselingdeskundige dr. Mark Hyman. Deelnemers aan het programma voor gewicht vermindering beloven suiker, wit brood, witte rijst, pasta’s, koffie en tal van andere voedingsmiddelen te mijden. In 2013 kwam het boek ‘The Daniel Plan: 40 Days of a Healthier Life’ uit, dat Warren samen met dr. Amen en dr. Hyman schreef.


Reageren