#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Warren: levensverandering door afvallen

Christenen die een verandering in hun leven willen ervaren, moeten beginnen met af te vallen. Dat zegt de evangelische voorganger van megakerk Saddleback in Orange Rick (doelgericht) Warren, die zelf naar zijn zeggen 60 pond lichter werd.

Financiële, beroepsmatige, psychische en relationele verandering begint met lichamelijke verandering, omdat het lichaam invloed heeft op gedrag, zegt hij. Spieren beïnvloeden volgens hem humeur en motivatie. Hij verwijst naar Romeinen 12:1, waar Paulus gelovigen vraagt hun lichamen te stellen tot heilige en Gode welbehagelijke offeranden. Maar volgens Warren bieden christenen zich vaak aan God aan, maar nemen zij daarna zichzelf weer terug. Het gaat evenwel niet om een eens en voor altijd aanbod, maar om dat dagelijks misschien wel tien keer doen.

Hij haalt Efeze 5 erbij, waar staat dat niemand zijn eigen lichaam haat. Dat houdt in, zegt hij, ervoor zorgen zoals Christus dat voor Zijn Gemeente doet. In 2011 daagde hij zijn gemeenteleden uit af te vallen. Een actie waaraan 15.000 mensen meededen en de gemeente in totaal 250.000 pond lichter werd. Hij had destijds de indruk dat eigenlijk vrijwel alle leden aan overgewicht leden. “Toen dacht ik: Ik heb ook overgewicht. Ik ben een vreselijk voorbeeld voor de mensen.”

Warren benadrukt dat God zorgt voor lichaam, ziel en geest. Overal waar Jezus kwam, predikte, onderwees en genas Hij. “Prediking heeft te maken met onze ziel. Onderwijs met onze geest en genezing met ons lichaam. Als ons lichaam een tempel van Gods Geest is, zou het beter zijn als wij Hem een gezonde tempel geven.”

Saddleback hanteert het Daniël Plan, een fitness programma dat Warren ontwikkelde in samenwerking met cardiologisch chirurg dr. Mehmet Oz, hersenexpert ds. Daniel Amen en stofwisselingdeskundige dr. Mark Hyman. Deelnemers aan het programma voor gewicht vermindering beloven suiker, wit brood, witte rijst, pasta’s, koffie en tal van andere voedingsmiddelen te mijden. In 2013 kwam het boek ‘The Daniel Plan: 40 Days of a Healthier Life’ uit, dat Warren samen met dr. Amen en dr. Hyman schreef.

Reageren


Louise

13-04-2016 08:23
Ik heb het begrepen. Het is een goede motivatie voor hen die moeite hebben om af te vallen.

frits

12-04-2016 11:21
Als Rick op de foto nog zo dik is, mag er bij hem wel 100 kilo af.

Karin

12-04-2016 08:06
In de Bijbel staat: wordt hervormd (= veranderd) door de vernieuwing van je denken. Er staat niet dat je veranderd moet worden door gewichtsverlies.

Proberen te veranderen van buitenaf heeft op den lange duur geen succes. Trucjes helpen niet om te veranderen. Jezus moet het doen van binnenuit voor een blijvend effect.

Klaas

12-04-2016 06:11
ZO GEZOND IS RICK WARREN NIET. WAT DE MEESTEN NIET VAN HEM WETEN IS WAT HIJ ONS GEESTELIJK LAAT ETEN.
Rick Warren staat bekend als pastor van de Saddleback Community Church in Orange County in Californië, een van de grootste kerken van de Verenigde Staten. Wat minder bekend is, en vooral bij zijn volgelingen, is dat Warren groot voorstander is van SAMENWERKING MET DE ISLAM en de vorming van een WERELDKERK alle religies onder één paraplu. De naam die Warren en diverse andere herders voor de samenwerking met de islam hebben bedacht is CHRISLAM. Ook bevestigd hij zijn voorkeur voor het Roman Catholic New Evangelization programma) opgezet om de “verloren broeders”terug te winnen voor de Moederkerk in Rome). Warren’s mars naar oecumenische eenheid met Rome wordt duidelijker naarmate de tijd verstrijkt. Hij zegt zelf dat Rooms-katholieke mystici en hun geschriften een sterke invloed op hem persoonlijk en zijn bediening gehad hebben. De auteurs en de boeken die Warren aanhaalt zijn meer dan onthullend. Ze geven duidelijk aan waarop zijn theologie gefundeerd is.
De leer van Warren lijkt wel Bijbels, maar blijkt dat in werkelijkheid niet te zijn. Hij promoot openlijk de mystieke techniek van contemplatief of centrerend gebed oftewel ‘ademgebeden’.Op het ritme van de ademhaling wordt een kort gebed keer op keer herhaald. Het is een techniek die bekend is uit de oosters-orthodoxe en Rooms- katholieke mystiek. Het is een meditatietechniek die ook bekend is vanuit het Hindoeïsme, Yoga, New-Age en andere oosterse stromingen.
De woorden of zinnen die men daar gebruikt noemt men mantra’s. In New Age kringen noemt men dit ‘beschouwend’ gebed. Het is ook een methode die gebruikt wordt in de kringen van aanhangers van de MATREYA de ‘Valse Christus’ die door zijn volgelingen ,,de grote wereldleraar voor alle mensen van alle religies op aarde”wordt genoemd. Wat Warren de gelovigen voorschoteld is een monster voorzien van een dodelijk vergif. Warren blijkt namelijk ook een groot voorstander van een wereldwijde eenheidskerk met gevolg dat hij zijn volgelingen, zonder dat ze daar erg in hebben, in de armen van Gods tegenstander drijft. Volgelingen die hierover vragen stellen dreigt hij met excommunicatie.