#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Uw mening

016 Graham: ‘Geloof steeds moeilijker voor wie Jezus negeert’

Zelfs als iemand in de laatste minuut van zin leven op aarde tot geloof komt, is hij hartelijk welkom bij God. Dat zegt Billy Graham, die daarvoor verwijst naar de misdadiger die tegelijk met de Here Jezus werd gekruisigd. De Heer zei volgens Lukas 23 tegen hem dat hij met Hem in het paradijs zou komen.

De vraag rijst evenwel of God iemand opgeeft die Hem keer op keer afwijst.
Graham: “God kan niet iemand redden die weigert te worden gered. Als iemand herhaaldelijk Christus de rug toekeert, wordt zijn hart steeds harder jegens Hem. Het gevolg is dat het steeds gemakkelijker voor hem wordt Gods roep te negeren - zoals die andere, onboetvaardige misdadiger aan het kruis - en het gevaar dreigt dat hij weigert zich af te wenden van zijn hardnekkige ongeloof.”

Volgens Graham kan alleen God harten veranderen en de barricaden doorbreken die de naaste van een gelovige heeft opgebouwd. “Bid voor hem dat God er doorheen zal breken en hem naar Jezus trekken. Bid ook dat God je zal helpen een voorbeeld voor hem te zijn van hoop en nieuw leven, omdat wij Christus kennen”, adviseert Graham.

Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel.


Reageren