#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

‘Zeggen dat terroristen geen moslim zijn, is hypocriet’

Hypocriet noemt de Saudische journaliste en tv-bekendheid Nadine Al-Budair moslims die beweren dat degenen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel niet de ware Islam vertegenwoordigen. Volgens het Midden Oosten Media Research Instituut heeft de columniste en tv-presentatrice een paar minuten van haar zendtijd bij Saudi Rotana Khalijiyah TV gebruikt om het excuus te weerleggen waarmee moslims altijd komen na terroristische aanvallen.

Er mogen in het westen dan veel verslaafden en criminelen rond lopen, die komen niet naar Arabische landen om daar moskeeën of mensen in een drukke straat op te blazen, zei ze. “Wij moslims blazen onszelf op. En anderen.”

Al-Budair vroeg zich af waarom moslims kennelijk hun geweten van zich afwerpen als zelf verklaarde islamieten in toenemende mate dodelijke aanvallen uitvoeren in de naam van Allah. “Komen de daders niet uit onze omgeving? Behoren hun gezinnen niet tot onze samenleving?

Hoewel gematigde moslims dat tegenspreken, beweert Al-Budair dat extremisten wel degelijk volgelingen van de Islam zijn. “Na de vreselijke aanslagen in Brussel is het tijd voor ons om schaamte te voelen en te stoppen met doen alsof terroristen een zeldzaamheid zijn. We moeten toegeven dat ze overal aanwezig zijn, dat hun nationaliteit Arabisch is en dat zij zich houden aan de islamitische religie.”

Volgens haar dwingt het onderwijssysteem in Saudi Arabië kinderen fundamentalistische Salafistische boeken uit het hoofd te leren waarin wordt geleerd dat niet-islamieten niet anders zijn dan ongelovigen. “We moeten erkennen dat wij degenen zijn die hen het leven schonken en hen maakten tot degenen die de leer uit al die Salafistische boeken onthielden. We moeten toegeven dat de scholen en universiteiten die wij stichtten vertelden dat de anderen ongelovigen zijn.”

In februari schreef Al-Budair een artikel waarin zij de vraag stelde hoe moslims zouden reageren op christelijke zelfmoordterroristen en terroristen die moslims doodden op pleinen en moslims dwongen zich tot het christendom te bekeren.

Enquête:
001-Is de islamitische leer mede schuldig aan de terreuracties?
005-Wordt onze westerse (christelijke) cultuur bedreigd door de vele immigranten?

Reageren


Max

01-05-2016 01:52
Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met niet-moslims.De islam is de enige ‘religie’, die geweld rechtvaardigt tegen ongelovigen/niet-moslims.De Koran: 8:39, ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”... “Gematige islam” en “extreme islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdo?an ons bezworen heeft; er is alleen de islam...

Eric

13-04-2016 03:24
@Denis

Ik denk dat je gelijk hebt.

Maar ik denk óók dat alle grote religies en levensbeschouwingen zullen vallen inclusief het atheïsme, want hoe zullen de mensen anders massaal het beeld van het beest uit de zee aanbidden? Wie dat beeld niet aanbidt, zal namelijk ter dood gebracht worden.

Op. 13:14-17
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, EN MAKEN DAT ALLEN, DIE HET BEELD VAN HET BEEST NIET AANBADEN, GEDOOD WERDEN. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Zou een gelovige moslim een beeld aanbidden? Zou een godloochenaar (atheïst) een beeld willen aanbidden? Zou een rooms-katholiek iemand een beeld aanbidden? Hm, misschien zou een rooms-katholiek wél een beeld aanbidden, maar dan zal hij/zij Maria moeten verloochenen. Het beeld van het beest uit de zee, is het beeld van Satan…

De afval van de religies (2 Tess. 2:3) zal eerst moeten plaatsvinden, anders zullen slechts weinig mensen dat beeld aanbidden.

denis

13-04-2016 12:41
wat wij heden ten dage zien is een langzaam maar zeker einde van de islam. Al het geweld is daar alleen maar een teken van