#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

‘Brood voor de buurt’ kan doorgaan

“Brood voor de buurt’ heet het missionaire project van de Bethlehemkerk in Den Haag en de IZB (van de Gereformeerde Bond). Zondagochtend (17 april) wordt erbij stil gestaan dat het door kan gaan, dankzij een geslaagde financiële actie. Dat gebeurt in de dienst die om 10.00 uur begint en waarin ds. Ad Vastenhoud voorgaat.

Van de voor de voortgang benodigde drie ton is al 90% binnen, dankzij een intensieve fondsenwervingsactie onder gemeenteleden, particulieren, bedrijven, fondsen en een aantal kerkelijke gemeenten.
Het missionaire werk in de wijk kan daardoor drie jaar doorgaan. “Wat naar menselijke maatstaven een onmogelijke opgave bleek, is toch gebeurd”, zegt directeur Sjaak van den Berg van IZB.
De Bethlehemkerkgemeente en IZB zeggen in de dienst van komende zondag God dank te willen brengen en tegelijk te bidden voor de nieuwe projectperiode en de mensen die men hoopt te bereiken.

Wijkgebouw
De IZB en de Bethlehemkerkgemeente begonnen in 2011 met het programma ‘Brood voor de Buurt’ om zoekers, niet- en randkerkelijken in de wijk te bereiken met het Evangelie. Onder leiding van, missionair predikant Ad Vastenhoud is met hulp van vrijwilligers een scala aan activiteiten opgezet. Het wijkgebouw ‘Eltheto’, naast de Bethlehemkerk, groeide uit tot een herkenbare ontmoetingsplek in de wijk. Er is een inloopochtend, een (pastoraal) spreekuur, er zijn open maaltijden, het mamacafé Kiddie & Coffee (ook voor papa’s) en Alpha-cursussen. “We zien dat God dit werk zegent”, zegt missionair ouderling Meint Smith van de Bethlehemkerkgemeente. “Op de Alpha-cursussen die sinds de aanstelling van ds. Vastenhoud twee keer per jaar vol zitten bijvoorbeeld, zien we God aan het werk met mensen. Het project heeft ook veel betekenis voor het missionair bewustzijn binnen de gemeente. Het is mooi dat we door kunnen.”

Veel steun
In de zomer van 2015 kregen gemeenteleden, particulieren, bedrijven, fondsen en kerkelijke gemeenten het verzoek om een vervolg van ‘Brood voor de Buurt’ mogelijk te maken. De reactie was overweldigend. Sjaak van den Berg: “Met elkaar zijn we dankbaar dat de gemeente zo ruimhartig heeft bijgedragen. Samen met de steun van bedrijven en fondsen is er voldoende geld en vertrouwen om het project in de komende drie jaar voort te zetten.”

Buitengewoon
De wijkgemeente heeft een buitengewone karakter. Enerzijds is zij een gemeente als alle andere, maar zij draagt geen verantwoordelijkheid voor een bepaald geografisch deel van de Protestantse gemeente van Den Haag. De Bethlehemkerk is een gemeente voor de hele stad.

Het is onze wens en ons gebed dat de Bethlehemkerk voor u en jou een thuis is”, laat zij de Hagenaars weten. ‘Een plaats waar u zich met Gods Woord en in Zijn nabijheid vertrouwd en thuis weet. Een plaats waar u nieuwe mensen ontmoet om samen gemeente te zijn. Een plaats waar het mogelijk is om door diensten en activiteiten vernieuwd te worden, en vertrouwd te raken met wat God op Zijn hart heeft. Zodat u leert Zijn liefde weer uit te delen aan hen voor wie dit nog nieuw is. Onze identiteit? We staan voor de verdediging en verspreiding van de waarheid in de Protestante Kerk, zoals die wordt voorgestaan door de Gereformeerde Bond. Tegelijk hechten we eraan om vooral een hervormde gemeente te zijn en te blijven binnen de PKN. Een gemeente die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt.’


Reageren