#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Overdenkingen

Zestien gebedspunten voor de kerken

Paulus bad non-stop voor de kerken. Ze waren ontzettend belangrijk voor hem en zorgen over hun spirituele welzijn hielden hem s' nachts vaak wakker. En, om eerlijk te zijn zouden wij ons ook meer moeten bekommeren om de kerken en proberen te bidden voor hun welzijn. Om ons hierin te helpen heeft de Gospel Coalition 16 gebedspunten op een rij gezet die ons helpen om te bidden voor de kerk.
 
1. "Dat we eenheid kunnen hebben te midden van diversiteit - dat we ook degene liefhebben met wie niks gemeen hebben, behalve het geloof."
 
2. "Dat er een cultuur van discipelschap zal ontstaan waarin het maken van discipelen als een normaal onderdeel van het christelijke leven wordt gezien."
 
3. "Dat trouwe oudsten de bijbel zullen gebruiken om kerkleden te trainen verschillende werken binnen de kerk te doen."
 
4. "Dat er onder de kerkleden een grote honger ontstaat naar de bijbel, zodat ze elkaar kunnen begeleiden en helpen met het bestuderen van Gods woord."
 
5. "Dat het normaal wordt om eerlijke en betekenisvolle relaties op te bouwen in een kerk en dat het niet meer voor zal komen dat iemand volledig anoniem blijft."
 
6. "Het prediken van Gods woord - dat het in precieze overeenstemming met de bijbel is en vervuld is van de Heilige Geest.
 
7. "Dat de oudsten zich kunnen weerhouden van verwijt, verleidingen, zelfgenoegzaamheid en afgoden."
 
8. "Dat de liederen in de kerk de leden zullen leren om op bijbelse wijze te belijden, klagen en aanbidden."
 
9. "Dat de kerkelijke gebeden vol zijn van bijbelse ambities, eerlijkheid en nederigheid."
 
10. "Dat de volwassen kerkleden hun best doen om tieners te disciplineren en dit niet alleen over laten aan de jeugdleiders."
 
11. "Dat de belangrijkste kerkleiders groeien in hun toewijding aan Gods woord, zelfs wanneer niemand hen ziet."
 
12. "Dat de kerk zich zal onderscheiden van de wereld door hun liefde en heiligheid, zelfs wanneer ze samenwerkt met buitenstaanders."
 
13. "Dat kerkleden het evangelie deze week zullen delen - dat er meer bekeringen zullen plaatsvinden."
 
14. "Dat kerkleden voorbereid zijn op vervolging, dat ze herinneren om hun vervolgers niet te vervloeken, maar lief te hebben."
 
15. "Dat meer kerkleden hun carrière zouden gebruiken om het evangelie te verspreiden op plekken waar Gods woord nog nooit eerder verkondigt is."
 
16. "Dat kerkleden deze week hun best doen op hun werk."

Reageren


BASTIAAN

25-02-2019 09:19
Zou de Here God nog wel willen luisteren naar de Gebeden van pausen, predikanten, rabbijnen [Deuteronomium 7] en Gemeenteleden die Gods Geboden met voeten treden door allerlei onheilige verbintenissen [Romeinen 1, 1 Corinthe 6 en Hebreeën 13:4] aan te gaan met vreemde godsdiensten, beelden vereren, [Psalm 115] mindfulnes en yoga beoefenen en propageren?

Spreuken 28:9 leert: Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de Wet/Torah is zelfs zijn gebed een Gruwel. Wie oprechten doet Dwalen zoals de Paus en RKK, EO en de Wereldraad van kerken op een verkeerde weg leidt, zal zelf in zijn kuil vallen, maar wie oprecht zijn, [Psalm 1] zullen het goede erven.

In Jesaja 1:13 spreekt de Here God duidelijke taal tot alle overtreders en afvalligen:

13 Ik verdraag het niet; het is Onrecht, zelfs de bijzondere Samenkomsten. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen Haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen.

15 En wanneer u Uw Handen Uitspreidt, in Gebed
verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw Gebed Vermeerdert, luister Ik Niet: uw handen zitten vol bloed. 16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen,
17 leer Goed te doen, zoek het Recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!

18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren,
zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken,
ze zullen Wit worden als Sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

19 Als u Gewillig bent en Luistert, zult u het goede van het land eten, 20 maar als u Weigert en Ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden;
want de mond van de HEERE heeft gesproken.

Onze Here Jeshua geeft nog veel Meer details in Mattheus 7, 13, 24 en 25 en Openbaring 2 en 3.