#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Uw mening

022 Megakerkpastor ontslagen

Na onderzoek door de leiding en een bekentenis van hemzelf is opnieuw een voorganger van een Amerikaanse megakerk ontslagen wegens seksuele escapes.

The Journey Church verwijt pastor Darrin Patrick pastoraal wangedrag binnen de door hem gestichte kerk. Onderzoek heeft volgens de kerkleiding aan het licht gebracht dat Patrick al geruime tijd in zonde leeft en noemt zijn ontslag hartverscheurend. In een schrijven aan de gemeenteleden geeft de pastor toe zich te hebben misdragen en noemt hij zichzelf een door zonde gebroken man, die nu aan zijn huwelijk en gezin wil werken.

Patrick stichtte niet alleen de Journey Church, maar was ook vice voorzitter van het Handelingen 29 Netwerk, een organisatie die meer dan 500 gemeenten in de wereld heeft. Volgens de leiding van de Journey Church heeft Patrick de ‘hoge normen’ die in de Bijbel van oudsten worden gevraagd met voeten getreden, doordat hij onzuivere contacten met twee vrouwen op nahield. Ook worden hem allerlei andere uitglijders toegerekend, zoals manipulatie, liegen en een gebrek aan rekenschap afleggen tegenover andere oudsten.

De beslissing de pastor te ontslaan is niet van de ene op de andere dag genomen, laat de leiding weten, maar na veel gebed en het zoeken naar externe professionele hulp voor hem en zijn vrouw.

In de brief aan de gemeenteleden gaat hij diep door het stof, wegens de zonde die hem naar zijn zeggen heeft gebroken en het door hem beschadigde vertrouwen. Hij zegt dat de gemeente bij de andere oudsten in goede handen is.

Enquête: 022-Predikanten die in de fout gaan mogen nooit meer voorgaan!

Reageren


Edwin Paques

17-04-2016 08:32
Geen reactie.

Lien Termaat

17-04-2016 11:01
We moeten veel bidden voor mensen die in "hoge" leiding gevende posities staan.
Satan zal alles doen om hen te laten vallen en zo het Christendom tot een aanfluiting te maken.
Ze worden "aanbeden" en kunnen vaak doen wat ze willen.
De zonde wordt hen in de schoot geworpen en het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.
We moeten een muur van gebed om hen heen zetten