#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Uw mening

023 Burgerinitiatief huwelijk en gezin

Een nieuwe Europees burgerinitiatief verzamelt handtekeningen ter versterking van het traditionele huwelijk en het gezin. De naam van het initiatief is ‘mum, dad & kids’ (‘moeder, vader & kinderen’). Op de website kan men het initiatief ondersteunen.

Het initiatief zet zich ervoor in dat de term die voor ‘huwelijk en gezin’ gebruikt wordt in juridische teksten en verslagen van de Europese Commissie en het Parlement, in het EU-Gemeenschapsrecht wordt gedefinieerd als: "het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw, en een gezin is gebaseerd op een huwelijk en/of afstamming."

Een van de initiatiefnemers, Hedwig barones van Beverfoerde uit Magdeburg, zei dat in veel Europese landen het huwelijk en het concept van de familie veranderd is in andere vormen van samenleven: "Vroeger hadden wij geen definitie van het begrip familie nodig omdat iedereen er hetzelfde onder verstond. Vandaag weet niemand meer wat wordt bedoeld als in EU-documenten over het huwelijk wordt geschreven, omdat elke lidstaat het begrip anders invult.”

Enquête: 023-Een huwelijk is het verbond tussen een man en een vrouw!

Lees ook OPINIE over de naam ‘homohuwelijk’


Reageren