#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Uw mening

001 Doel islam is christenen verdrijven

De islam heeft sinds haar begin in de zevende eeuw de doelstelling gehad christenen uit het Midden-Oosten te verdrijven. Dat zei de Syrisch-Orthodoxe bisschop van Zwitserland en Oostenrijk, Dionysus Isa Gürbüz (foto) in een interview met de Zwitserse krant "Tages-Anzeiger uit Zürich.

Volgens hem begon de genocide van christenen in het verborgene. Vandaag de dag vindt hetzelfde plaats in de schijnwerpers van de media. Ook de komende jaren, zal ‘de geest van terrorisme’ heersen in het Midden-Oosten. Het is ook naïef te geloven dat de islamitische vluchtelingen die naar Europa komen zich hier aanpassen en in vrede zullen leven met christenen.

Hij gelooft dat het aantal moslims door kinderrijke gezinnen snel zal groeien en dat in Europa ook gebeurt wat er vandaag in het Midden-Oosten gaande is. Hij wil niet oproepen tot haat, maar de 1300 jarige geschiedenis van vervolging hebben hem geleerd dat moslims niet te vertrouwen zijn. De bisschop pleitte ervoor dat Zwitserland meer christelijke vluchtelingen opneemt. In de afgelopen jaren heeft Zwitserland slechts 50 christelijke gezinnen opgenomen.

Enquête:
001-Is de islamitische leer mede schuldig aan de terreuracties?
005-Wordt onze westerse (christelijke) cultuur bedreigd door de vele immigranten?

Reageren


Theo Bert Pot

27-04-2016 02:03
Mohammed kreeg een dictaat. Gibril een engel uit de duisternis, deed zich voor als een engel van het licht. Deze noemde zich Gibril. Hij dicteerde de Koran. Mohammed leerde de teksten ui zijn hoofd omdat hij niet kon schrijven. Het islamitische religieuze systeem is onder verdenking van aanzetten tot moord. De salafistische boodschap om de opdrachten van de Koran letterlijk uit te voeren lijkt vergelijkbaar met een posthypnotische opdracht.
(The posthypnoticorder is an order (suggestion) the hypnotist has planted in the client's subconscious. It is triggered by a certain sign or signal from thehypnotist. These signs can vary and are, of course, adjusted to different circumstances.)
Preken van imams, die de opdracht van de Koran vertolken, werken als een posthypnotische trigger. Zo lopen moslims gevaar of zij nu meer en minder ontwikkeling hebben, te worden aangegrepen en te veranderen tot psychopathisch moordenaar. De weg naar het moslimparadijs voert voor de jihadist via deze moordpartijen. De angst die dit mateloze geweld te weeg brengt veroorzaakt stromen vluchtelingen. De oorzaak van het geweld ligt in het islamitische geloof.
Ieder bericht van het doden van mensen, joden, christenen of moslims door jihadisten is een aanklacht tegen de islam , tegen Allah. De islam - onderwerping - is een vijand van allen die geloven dat Jezus de Zoon van God is.
Het gevolg lijkt dat moslims, die deze gruwelijke kant van de islam ontdekken, meer open staan voor het evangelie van Jezus Christus

https://www.youtube.com/watch?v=kR9m6SR6wy4
Lebanese Muslim Who Hated Christians and Jews Met Jesus / From Jihad to Jesus - Jerry Rassamni