#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Zending

Oud Betteld-medewerker sticht gemeente op Aruba

Voormalig medewerker van De Betteld Christian Tan en diens echtgenote Nathalie (foto), met hun gezin (3 kinderen), zijn op Aruba in februari zondagse diensten in een gebouw gaan houden. Zij vertrokken eind 2014 naar Aruba om er een gemeente te stichten, na dat eerder in Zutphen te hebben gedaan, waaraan zij acht jaar leiding gaven. Na ‘Leef! Zutphen’ volgt nu ‘Leef! Aruba’. In Zutphen is nu de bekende Peter Sleebos, voorzitter van de VPE, tijdelijk voorganger.

Het team heeft vooral Nederlandse, maar inmiddels ook enkele inheemse leden. Directeur Gerhard Hobelman steunt het streven van het echtpaar als lid van hun thuisfrontcommissie.

Tijdens de eerste dienst kwamen er 60 bezoekers, tijdens de tweede 75 en sindsdien groeit het aantal gestaag. Tan ontvangt overigens geen salaris van de pas gestarte gemeente.

In Zutphen heeft hij naar zijn zeggen in de loop van de acht jaren van groei veel ongelovigen tot geloof zien komen. “Nu op Aruba zijn we dankbaar alweer bijzondere bekeringen en genezingen te hebben mogen zien. Ook hier staat de oogst rijp op het veld, nu is de tijd”, zegt hij.

“We dromen dat deze kerk zich weer zal vermenigvuldigen en haar aandeel mag leveren in een beweging van zich voortplantende kerken wereldwijd, zoals Jezus dit voor Zich zag toen Hij de apostelen erop uit stuurde.“ Christian werkte vijf jaar lang op De Betteld in Zelhem. Volgens Hobelman heeft hij daar een ‘geweldig werk’ gedaan, wat Tan zelf omschrijft als een bijzonder werk van de Heilige Geest, waardoor heel het park veranderde.


Reageren