#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenking Peter

Satire

Toen onze kinderen nog op de basisschool zaten gebeurde het weleens dat er een thuis kwam met de volgende uitspraak: ‘Mam, weet je wat mijn vriendje Tom voor lelijk woord zei?’ En toen zei hij voordat zijn moeder had gereageerd, het betreffende schuttingwoord. Mijn vrouw reageerde ontdaan en zei streng, ‘Maar ik wil ook niet dat jij dat woord in je mond neemt!’ ‘Ja maar, dat zei ik niet maar Tom!’ pareerde zoonlief om zich te verschonen. ‘Ja, ik begrijp het nu wel,’ zei mijn vrouw, ‘laat nu maar, als jij dat woord maar niet weer gebruikt, begrepen?’ ‘Ja, mam!

In die strekking liet de Duitse satiricus zich de afgelopen week over de Turkse president ontvallen. Hij beledigde de president tot op het bot maar had vooraf duidelijk aangegeven dat wat hij ging zeggen eigenlijk niet mocht en dat dat onder ‘smaad’ zou vallen. Satire zegt de Dikke Van Dale: is een voorstelling van zaken waarin op spottende wijze iets of iemand aan de kaak wordt gesteld. En aangezien de wereld moreel gezien met een rotgang achteruit holt schermt de pers hartstochtelijk met hun verworven vrijheid. Het getuigd naar mijn mening van een zeer kinderlijk gedrag om als volwassen mensen elkaar met de schunnigste taal de oren te wassen. De roep is er al om majesteitschennis uit het wetboek van strafrecht te schrappen.

In 2004 werd Theo van Gogh op straat vermoord. Hieraan vooraf had hij al vele malen de islam beledigd met dezelfde terugkerende kwetsingen als die Duitse satiricus deed. (iets met geiten) Dat ga ik niet herhalen hier want ik heb geleerd van mijn moeder dat dat niet netjes is. Mensen die zulke beledigingen uitkramen hebben vast niet zo’n moeder gehad als ik. De Bijbel spreekt ook wel in de Galatenbrief: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten.’ Het is een gegeven dat telkens weer uitkomt. De politieke partij D66 is daar in Nederland al heel lang mee bezig. In Kees van der Staaij van de SGP vind ik een dapper man die tegengas geeft naar de praktijken van D66. Die partij komt met ‘de ene schrapwet na de andere om de politieke sfeer te zuiveren van alle christelijke invloeden’. Aldus Kees van der Staaij. Hij doelt hiermee op het voorstel van de partij om een einde te maken aan de zondagsrust, het verbod op godslastering op te heffen en de frase ‘gratie Gods’ te schrappen uit de aankondiging van wetten. (Bronvermelding: Algemeen Dagblad) En zoals we weten is D66 ook de motor achter de euthanasiewet en de abortus wetgeving geweest. Nu gaat het opeens heel slecht met D66 in de opiniepeilingen. Hoe kan dat nu toch?

Als christen wil ik worden als Jezus. Wij dragen tenslotte Zijn naam. ‘In wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.’ (1 Petrus 2:22-23) Wat mij opvalt in deze tijd van talkshows is dat er nu eens niemand zijn of haar mond opendoet en een duidelijk ‘statement’ maakt over wat er door cabaretiers en dergelijke wordt uitgekraamd, dat het schofterig is en beneden alle niveau. Men vindt zich beschaafd hier in het westen, maar het nodige burgerlijke fatsoen, zoals je moeder je het heeft geleerd, is ver te zoeken. Hoe was het ook alweer? ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Heb het goede voor met iedereen!

Peter

Reageren


Eric

28-04-2016 01:50
Ja, ik heb me ook geërgerd aan de satire van Charlie Hebdo en van die Duitse komiek. Maar ik ben geschokt over het moorddadige karakter van de islam, dat ervoor zorgt dat moslims andere vermoorden omdat ze zich gekwetst voelen.
Houd er rekening mee dat Charlie Hebdo de meest schunnige dingen heeft gezegd en door tekeningen heeft getoond over christenen en hun geloof. Maar het was geen christen die een wapen pakte en de redacteuren van Charlie Hebdo overhoop schoot.

In Nederland vinden we het heel gewoon dat iemand als Wilders beveiligd moet worden tegen moslims. Ik zeg bewust niet “moslim extremisten”, want deze moorddadige houding komt voort uit de Koran.

Waarom voelen christenen zich gekwetst als er humanisten zijn die tegen de zondagsrust zijn en het verbod op godslastering willen opheffen? Deze humanisten willen zelfs dat ieder mens de vrijheid moet hebben om zichzelf van het leven te beroven. Het is logisch dat humanisten dat willen, want de mens is voor hen de norm, de maatstaf en niet God.
Ben ik het met hen eens? Zeker niet, maar moeten we ons beledigd voelen of moeten wij God verdedigen? Nee toch!

Als we humanisten zouden moeten bestrijden doe dat dan op grond van hun eigen uitspraken. Het humanisme noemt zichzelf “een uniek experiment om goed en mooi te leven”, maar ze heeft het meer over hoe mooi en goed je dood kunt gaan. Immers het humanisme heeft abortus, euthanasie en het persoonlijk recht om te kiezen voor de dood omarmd. En daarmede is ze een apostel van de dood geworden.

Humanisme is een uitermate hypocriet “geloof”.

En deze uitspraak zou ik best mogen doen van mijn moeder.