#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boek-muziek-film

Engels kinderboek voor hulp bij verwerking ebola

Uitgeverij Royal Jongbloed stuurde in april 2015 30.000 Engelse prentenboeken en 10.000 werkboeken naar kinderen in Sierra Leone en Liberia. Deze kinderen hebben door ebola te maken met ernstig gemis en verdriet. Het lezen van de boeken en het doorpraten in de klas helpt hen bij de verwerking. Aan dit bijzondere project werkte iedereen belangeloos mee. De Amerikaanse organisatie Geneva Global bekostigt het drukwerk en de verzending.

Het verhaal
Het prentenboek When life turned upside down gaat over de 10-jarige Josh. Hij woont in een klein dorp en zijn vader werkt in een ziekenhuis. Josh is gek op zijn vader en heel trots op hem. Vader is een bekende in het dorp. Dorpsgenoten komen vaak bij hem langs voor advies. Steeds meer mensen worden ziek door ebola. Ook Josh krijgt met de gevolgen te maken. Hij mag niet meer met zijn vriendjes spelen. Zijn handen moet hij wassen in chloorwater dat in blauwe tonnen naar het dorp komt. Als vader in een speciale ebola-kliniek gaat werken raakt hij besmet, en sterft. Zo n groot verdriet kende Josh nog niet in zijn leven.

Het boek gaat ook in op vragen en antwoorden over ebola. Leerkrachten krijgen handreikingen om met de boeken aan de slag te gaan op een speciale introductiedag.

Medewerkers
Hijltje Vink schreef het verhaal. Zij werd benaderd door Geneva Global. "Toen ik de vraag kreeg of ik een boekje wilde schrijven voor de 'ebola-affected children' om op een goede manier om te gaan met de trauma’s van deze ziekte, voelde ik mij een boffer. Ik kon daadwerkelijk iets doen! Ik heb het met hart en ziel gedaan!“ De schrijfster benaderde Royal Jongbloed en uitgever Aukelien Wierenga zette het project meteen in gang. Marijke ten Cate, Irene Goede en Jet van der Horst illustreerden het boek. Brigitte Wolthuis verzorgde de opmaak. Uitgeverij en alle medewerkers deden hun werk zonder winstoogmerk.

Financiers
Financier Geneva Global is een Amerikaanse organisatie die wereldwijd projecten helpt op te bouwen met hulp van donoren. Consulent van Geneva Global Liberia, Adrienne Blomberg, initieerde het boekproject. Geneva Global ondersteunde de drie zwaarst getroffen ebola-landen met 1 miljoen dollar. De Oostpoort-gemeente in Gouda verleende ook belangrijke financiële steun aan het boekproject. Stichting Woord en Daad verzorgt de distributie van de boeken in Sierra Leone samen met lokale partner EFSL. Boeken en werkboeken worden alleen gedistribueerd aan scholen die een afgevaardigde sturen naar een speciale instructiedag, waar onderwijzend personeel handreikingen krijgt om het de boeken in de klas aan de slag te gaan.

Het boek Toen alles anders werd is in Nederland verkrijgbaar bij Stichting Hamin (Hulp Aan Mensen in Nood), die ook de geldstromen van het project stroomlijnt. Stichting Hamin zet zich in voor fondsenwerving voor projecten in Thailand en Liberia. Het boek is te bestellen via www.hamin.eu.

Boekgegevens:
Gebonden
ISBN 978-90-8543-289-0
Prijs: € 4,95 | 3 exemplaren voor € 10,- (inclusief btw en verzendkosten)
In het Engels vertaald door Annet Landon | In het Frans vertaald door Maaike Luth
Gedrukt door Eurasia, Alphen aan den Rijn (prentenboek) en door Ten Brink, Meppel (werkboek)
Meer informatie is te vinden via www.royaljongbloed.nl/ebolaboek


Reageren