#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Uw mening

025 ‘Welvaartsevangelie dringt kerken binnen’

Het zogenaamde welvaartsevangelie wordt niet alleen gepredikt door televisie-evangelisten in Amerika (die er veel geld mee verdienen), maar dring ook de Nederlandse kerken en gemeenten binnen.

Die waarschuwing komt van ds. Yme Horjus in Het Zoeklicht. Volgens hem bevatte de bestseller ‘The Prayer of Jabez’ – in Nederland verschenen als Gebed van Jabez – de suggestie al dat God niets liever wil dan de mens met van alles en nog wat zegenen. Dat Hij het gelovigen aan niets wil laten ontbreken en hen van alle vreugden in het leven wil voorzien. Mits zij er maar even om vragen.
“Hij is de ober die aan onze tafel staat met de menukaart voor een gelukkig leven. Wij mogen dat menu zelf bepalen”, schrijft Horjus. “Ik hoor dit evangelie vandaag zo vaak om mij heen. Het komt in allerlei gedaantes en vermommingen op ons af.”

Varianten
Er zijn volgens hem heel wat varianten, maar het komt er altijd op neer dat God als hemelse butler christenen op hun wenken komt bedienen. “In dit evangelie worden alle volgelingen van Jezus gelukkig, is er geen onheil en geen ziekte.” Auteur Bruce Wilkinson van het Gebed van Jabez meent dat zich uitstrekken naar Gods zegen gegarandeerd tot wonderen in het leven leidt.
Die boodschap noemt Horjus ook liever geen evangelie. “Het is een soort boodschap die de mensen graag willen horen, maar die volstrekt haaks staat op wat de Bijbel leert.”
Sluipend dringt het ik-gerichte denken binnen in de moderne geestelijke liederen, waarschuwt hij. Zelfs in praiseliederen (om God te prijzen) gaat het volgens hem meer om ‘me, myself and I’. “Niet God krijgt de eer, maar de mens en zijn verlangens en behoeften staan centraal.”

Narcisme
Christelijk narcisme eigenlijk. “Wat beleef ik er aan? Wat levert het mij op? Hoe heb ik er voordeel bij?” Volgens Horjus worden zelfs taken in de gemeente soms gebruikt op de CV, ter verbetering van een aardse carrière. Horjus moet er niet aan denken dat de volgende generatie in de kerken het stokje overneemt. “Want waar dienstbaarheid van mensen wordt gevraagd, kan zij dat niet geven.” Jeugd wordt opgevoed als prinsen en prinsessen, door ouders die hun kroost van de ene naar de andere vrijetijdsbesteding brengen. Er dreigt een evangelie light te worden gepredikt, dat de hoorders vatbaar maakt voor het welvaartsevangelie. “Een evangelie dat de liefde predikt, zonder de navolging en zelfverloochening die daarbij horen. Dat is een evangelie van genade zonder dat er sprake is van een besef van zonde.“ Het is naar zijn mening niet voor niets dat het welvaartsevangelie weerklank vindt. Kerken en gemeente hebben de ontvankelijkheid er voor al voorbereid door niet hel héle verhaal te vertellen, maar meer – zoals Paulus aan Timothéüs schreef – ‘wat het gehoor streelt’.

Enquête: 025-Wordt in uw kerk een welvaartsevangelie gepredikt?

Reageren


Olztyn

12-07-2019 07:06
wederom veel leugens, manipulaties, fraude, spelen op schuldgevoel, corruptie, misdaad, kinderlokkers, kinderverkrachters, etc.

Hans

01-05-2016 09:04
Iets over oortjes en kittelen...

Charles

24-04-2016 07:18
In Het narcisme van de welvaartschristen herkennen we de houding van de bruid in Hooglied die aan het begin van haar relatie met God staat. Eerst komt zij en daarna, op de tweede plaats komt haar hemelse Bruidegom:

- Mijn liefste is van mij en ik ben van Hem. - Hgl. 2:16

Het resultaat van zo´n houding is duidelijk:

- Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet - Hgl. 3:2

Keer op keer stoot ze haar neus, maar haar toekomende Bruidegom blijft haar onvoorwaardelijk liefhebben en Hij bezingt het mooie en goede wat óók in haar aanwezig is.
Dan verandert ze haar houding, haar Liefste komt op de eerste plaats te staan:

-Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij. - Hgl. 6:2

Tenslotte verdwijnt elke vorm van zelfgerichtheid en denkt ze alleen nog maar aan haar Geliefde:

- Ik ben van mijn Liefste en Zijn begeerte gaat naar mij uit – Hgl.7:3

denis

22-04-2016 09:31
Nog even over welvaart en materiele bezittingen.. een christen leert dit uit Gods woord...

(1 Timotheüs 6:8) 8?Wanneer wij daarom voedsel, kleding en onderdak hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.

dus geen rijkdom of financiele voorspoed maar gewoon de broodnodige noodzakelijke dingen die een mens nodig heeft.

(Hebreeën 13:5) Laat [UW] levenswijze vrij zijn van de liefde voor geld, en weest tevreden met de tegenwoordige dingen.

sara

22-04-2016 07:13
Kwam dit stukje tegen op zussenliefde.nl geschreven door Grace , wou het graag met jullie delen.
Psalm 112 zegt over ‘de rechtvaardige’:
‘Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.’
Psalm 112:7

Lieve zussen,

Verschillende kerken, uiteenlopende meningen, dominees met verschillende standpunten, verhitte discussies in kranten en tijdschriften.
Wat kun je je daardoor verward voelen!
‘Wát is nou waar? Zou ik wel de goede keuze maken?’
Je voelt je onzeker en ongerust.
Als professoren en dominees het al niet eens zijn… hoe kun jij dan ooit weten hoe het zit?
Naar welke overtuiging moet jij je geloofsleven invullen?

En dan al die verschillende geruchten over het wereldgebeuren.
De één is bang en waarschuwt voor gevaarlijke ontwikkelingen door het opnemen van vluchtelingen.
Een ander zegt dat we niet zo hysterisch moeten doen.
En kijk eens naar de debatten in de Tweede Kamer.
Wat gaan ze tekeer tegen elkaar! Wie heeft het bij het rechte eind?
Achter welk standpunt moet jij je scharen?
Je voelt je onzeker. En onzekerheid is de basis voor angst…

Hoe kunnen we in het verwarrende leven het juiste spoor vinden?
Hoe kunnen we rustig en zeker blijven?

In psalm 112 staat beschreven hoe het leven van Gods kind eruit ziet.
Eén kenmerk daarvan is:
een kind van God is niet bang voor allerlei geruchten en onzekere berichten.
Hij laat zich niet in de war brengen door ophef en gepraat.

Maar… je moet toch wel weten waar je aan toe bent?
Dat klopt. En dat weten we ook!
‘Hij is standvastig en vertrouwt op de HEER’.
Een sterkere basis en grotere zekerheid is er niet.
Als we de bijbel lezen, weten we wie God is en wat Hij wil.
Daar lezen we dat we niet bang hoeven te zijn voor het wereldgebeuren, omdat God de leiding heeft.
God vertelt ons duidelijk dat we onze redding alleen bij Jezus Christus kunnen vinden.
En Hij leert ons hoe we moeten leven als een kind van Hém.


Laat je niet bang maken, niet opjagen en niet in de war brengen.
God geeft rust en vastigheid.
Doe kalm je taak en vertrouw op Hem.
Je bent Gods kind.

Liefs van Grace

Vrijwillige Sabbatsvierder

21-04-2016 11:29
Welvaartsevangelie bestaat niet bij God.
Wel een goed gemoed van vrede in alle omstandigheden.
Hoe bereik je dat? Door Jezus te geloven en Gods Geboden te doen.
Gods Teken aan te nemen. De Sabbat.
De Sabbat voor de mens gemaakt, daar waar Jezus ook Heer van is.
En als je dat allemaal tracht te doen met Gods Kracht, vragende, dan ben je een gelukkig mens in alle omstandigheden.
Jezus gaf het om niet. Dat mogen wij ook doen.
Op dvd's en boeken over God, waarin staat dat je het niet mag delen, is niet van God uit.
Wij moeten het ook om niet geven.
Wens ik allen een goede toekomst met Hem toe.
Met vr.gr.
Marten Dek.

Gerhard

21-04-2016 09:10
Ongelooflijk hoe jullie tegen elkaar preken! Kun je niet in drie zinnen zeggen waarom het gaat? Denk je nu echt dat iemand jullie preek wil lezen?

simon

21-04-2016 09:01
nog een belangrijke reden om voorzichtig te zijn met het Welvaarts evangelie lees dit visioen maar eens rustig door en zie of het van de Heer afkomstig is of niet
groet, simon

Visioen uit 1968 van een Noorse vrouw

Januari 2010

Dit visioen beschrijft onze tijd en de dingen die ze beschrijft zijn al voltrokken of aan de gang.

Een oude vrouw van 90 uit Valdres in Noorwegen had een visioen van God in 1968. De evangelist Emanuel Minos had een bijeenkomsten in de plaats waar ze woonde. Daar had hij de kans om haar te ontmoeten, en ze vertelde hem wat ze had gezien.
Hij schreef het op, maar vond het zo onbegrijpelijk dat hij het in een lade liet liggen. Dan, bijna 30 jaar later, begrijpt hij dat hij dit visioen met anderen moet delen.
De vrouw uit Valdres was een zeer alerte, betrouwbare, wakkere en geloofwaardig christen, met een goede reputatie bij allen die haar kenden.

Dit is wat ze zag: "Ik zag de tijd net voor de komst van Jezus en het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld als een soort van wereldbol en Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden vlak voor de terugkeer van Jezus, als net daarvóór de laatste ramp zal plaatsvinden, een ramp zoals we nog nooit eerder hebben ervaren. Ze genoemde vier golven:

1. "Het eerste wat zal plaats vinden voor de komst van Jezus en voordat de Derde Wereldoorlog uitbreekt zal er één zijn van 'detente' (ontspanning) zoals we nog nooit eerder hebben gehad. Er zal vrede zijn tussen de grootmachten in het oosten en het westen, en het zal een lange vrede zijn. (Vergeet niet dat dit in 1968 is uitgesproken, toen de koude oorlog op zijn hoogtepunt was. E.Minos) In deze periode van vrede zal er ontwapening komen in veel landen, ook in Noorwegen en we zijn dan niet voorbereid wanneer het (de oorlog) komt. De Derde Wereldoorlog begint op een manier die niemand had verwacht - en uit een onverwachte hoek.

2. "Een lauwheid zonder weerga zal bezit nemen van de Christenen, een afval van het ware levende christendom. Christenen zullen niet meer open staan voor de indringende prediking. Ze zullen niet, zoals in vroeger tijden, willen horen van zonde en genade, wet en evangelie, berouw en herstel. Er komt een vervanging voor in de plaats van: welvaart (geluk) christendom.

"Het belangrijkste zal zijn om succes te hebben, om iets te zijn met de materiële dingen, dingen die God ons nooit heeft beloofd op deze manier. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van de prediking die we generaties-lang gebruikten - om het kruis op te nemen en Jezus te volgen, - zal vermaak, kunst en cultuur de kerken binnendringen, waar het bijeenkomsten hadden moeten zijn van berouw en opwekking. Dit zal sterk toenemen vlak voor de terugkeer van Jezus.

3. "Er zal een morele verval plaatsvinden zoals het oude Noorwegen nog nooit heeft meegemaakt. Mensen zullen samenleven als getrouwd zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het concept 'samenwonen' bestond in 1968? - E. Minos.) Veel onreinheid voor het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk zal als heel natuurlijke (gemeenschappelijk) worden gezien, en het zal worden gerechtvaardigd vanuit elke hoek. Het zal zelfs plaats vinden in christelijke kringen en wij hebben plezier - zelfs in de zonde tegen de natuur. Vlak voordat Jezus terug zullen er tv-programma's zijn zoals we nog nooit hebben ervaren. (TV was nog maar net aangekomen in Noorwegen in 1968. E. Minos)

"De TV zal worden gevuld met zo'n verschrikkelijke geweld waarbij het ons leert om mensen te vermoorden en elkaar te vernietigen, en het wordt onveilig in onze straten. Mensen zullen het gedrag kopiëren wat ze zien. Er zal niet alleen maar één 'station' zijn op tv, het zal worden gevuld met meerdere 'stations'. (Ze wist het woord kanaal niet wat we vandaag de dag gebruiken. Daarom noemde ze het stations. E. Minos.) De TV wordt net als de radio waar veel stations te vinden zijn en het zal worden gevuld met geweld. Mensen zullen het gebruiken voor vermaak. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging van de ander, en dit zal zich verspreiden in de samenleving. seksscènes zullen ook worden weergegeven op het scherm, de meest intieme dingen, wat plaatsvindt in een huwelijk." (Ik protesteerde en zei, we hebben een wet die dit soort dingen verbiedt. E. Minos.) Maar de oude vrouw zei: "Het zal gebeuren, en je zult het zien. Wat we eerder hadden zal worden afgebroken, en de meest onfatsoenlijke dingen zullen voor onze ogen gebeuren."

4. "Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. (In 1968 was er nog niet zoiets als immigratie. E. Minos.) Zij zullen ook naar Scandinavië komen - en Noorwegen. Er zullen er zo veel van hen komen dat de mensen beginnen om een hekel aan hen te krijgen en hard worden naar hen. Zij zullen worden behandeld als de joden voor de Tweede Wereldoorlog. Dan zal de volle maat van onze zonden zijn bereikt (ik protesteerde tegen de kwestie van de immigratie. wat ik niet heb begrepen op dat moment. E. Minos.) De tranen stroomden uit de ogen van de oude vrouw over haar wangen.
"Ik zal het niet zien, maar jij wel. Dan opeens, zal Jezus komen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het wordt een korte oorlog." (Zij zag het in de visie.)
" Alles wat ik heb gezien over oorlog is slechts kinderspel vergeleken met dit, en het zal worden afgesloten met een atoombom. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet eens kan ademhalen. Het zal betrekking hebben op de verschillende continenten, Amerika, Japan, Australië en de rijke landen. Het water zal worden verpest (besmet?). We kunnen niet langer op de eigen bodem blijven. Het resultaat zal zijn dat alleen een overblijfsel zal blijven bestaan. Het overblijfsel van de rijke landen zal proberen te vluchten naar de arme landen, maar ze zullen net zo hard zijn voor ons, als we waren voor hen.

"Ik ben zo blij dat ik het niet zal zien, maar als die tijd komt, moet je moed houden en dit zeggen. Ik heb het van God, en niets van dit alles druist in tegen wat de Bijbel zegt."
"Degene wie zijn zonden zijn vergeven en Jezus heeft aangenomen als Verlosser en Heer, die is veilig.

simon

21-04-2016 08:55
Geld is een grote verantwoordelijkheid, de bijbel staat bol van waarschuwingen en verantwoordelijkheden voor de rijken.
soms vraag ik mij af wanneer wil je je zegen hebben nu of straks.
lees de zaligspreking in het evangelie van Lucas maar een door
Lucas 6
De zaligsprekingen
20 En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.
21 Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen.
22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.
23 Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.
24 Maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al.
25 Wee u, die verzadigd bent, want u zult hongerlijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen.
26 Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten.

soms kan rijkdom als een vloek gezien worden, tegen u is geen verweer, zegt God ik had u veel gegeven maar u hebt uw hart toegesloten.

het kan niet zo zijn dat binnen het lichaam van Christus de een in overvloed leeft terwijl de broeder zijn rekeningen niet meer kan betalen, rijkdom maakt hebzuchtig. en dat maakt het tot een vloek, weet wel dat wij allemaal verantwoording zullen afleggen voor wat we wel en niet gedaan hebben. lees ook eens wat er in de brief van Jakobus staat geschreven, let wel de brieven zijn aan de gemeente geschreven dus aan ons.
HOOFDSTUK 5
Wee over de onbarmhartige rijken
1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt.
2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten.
3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen.
4 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.
5 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht.
6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.

weet dat het heel moeilijk is om rijk te zijn.

je kunt niets uit deze wereld mee nemen en daar waar je hart op is gericht, daarna gaat ook je liefde uit
in de brief van Mattheus zegt Jezus het volgende

Bezorgdheid
19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;
21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
22 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn;
23 maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!
24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.
25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

zoek alleen het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid
en hou op met het Welvaarts evangelie wat je hart naar de zegen brengt en niet naar de zegen brenger.

vriendelijke groet, Simon

denis

21-04-2016 08:50
@Karin die geschenken werden niet aan Jezus gegeven maar aan zijn ouders die arm waren anders hadden ze geen tortelduiven hoeven offeren in de tempel in plaats van een lam.


wat betreft zijn rijkdom...Verder zei Jezus,.. en hier zijn.. zijn eigen woorden

(Mattheüs 8:20) 20?Jezus zei echter tot hem: „De vossen hebben holen en de vogels des hemels roestplaatsen, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen.”?

We kunnen met zekerheid stellen dat Jezus geen leugenaar is of wel?

De mantel zegt niets over zijn rijkdom en kan hem geschonken zijn net als bv de welriekende olie die een fortuin kostte die door een vrouw over zijn hoofd werd gegoten.

Karin

21-04-2016 08:30
Denis,

Jezus had een huis bij het meer van Galilea. Daarnaast had Hij een dure mantel die uit één stuk gemaakt was... een koningsmantel. Die verlootten de soldaten bij het kruis. Verder had Hij bij zijn geboorte goud, wierrook en mirre gekregen. Dure geschenken. Jezus was geen arme sloeber. Maar hij ruilde wel al die rijkdom in voor ons. Er staat: Hij is arm geworden zodat wij rijk konden worden.

Paulus zegt in Efeze 4:17: Het is mij er om te doen dat het tegoed op uw rekening oploopt. En het ging in dat stuk om geld.

Sara,

God zegt in de Bijbel tegen Israël: Ik zal zegenen wie u zegent en ik zal vervloeken wie u vervloekt. Nederland is een land wat Israël zegent. Dat is één van de redenen waarom het nu zo goed gaat met Nederland. Wisten jullie dat Haïti zijn land heeft opgedragen aan satan? Er is meer aan de hand dan wat je zo op het eerste oog ziet. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat het voor hen niet opgaat.

En Henk, christenen leven niet in zonde als zij zich niet aan de wet houden. Romeinen 7:6 zegt: Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter.

Ontslagen van de wet betekent dat de wet mij geen opdrachten meer kan geven. Ik ben er los van.

Het is heel simpel. God zegt in de bijbel dat voorspoed ons deel is en dat al Zijn beloften ja en amen zijn. Het kan mij niet schelen wat mensen vinden of hoe de omstandigheden zijn. God liegt niet. Ik vertrouw op Zijn beloften.

waldens

21-04-2016 08:13
Welvaartsevangelie dringt kerken binnen ?

U bent wel jaren te laat met uw opmerking, Yme Horjus.
Het zal wel iets te maken hebben met uw opmerking dat de hemel inmiddels door welvaart gesloten is voor de kerken in NL.

U weet, Yme Horjus, dat al zeker sinds 2010 door heel de refozuil materialistische beurzen worden gehouden als de Wegwijsbeurs, Naarbuitenbeurs e.a.......

Het welvaartsevangelie is er allang in de biblebelt.
De biblebelt is schatrijk, ziende hun huizen, hun auto's, hun salarissen, hun bedrijven, hun kleding, hun vakanties.......

Misschien is het tijd, Yme Horjus om uw ogen eens te laten bekijken door een oogarts. Wellicht dat u dan de boterberg op uw hoofd kunt onderscheiden.

denis

21-04-2016 07:04
Karin ga eens kijken in ontwikkelingslanden.. daar zie je mensen die keihard werken en desondanks niet meer dan enkele euro's per dag beuren.

Met je uitlatingen veroordeel jij honderden miljoenen mensen want volgens jouw theorie kunnen al die arme sloebers niet met geld omgaan en verdienen ze gods zegen niet.

Het geven van tienden (het zaaien) is op andere continenten (in tegenstelling tot die westerse europa) de gewoonste zaak van de wereld.

Maar het maakt allemaal niets uit... ze blijven straatarm. En al die ongelovige westerlingen die God noch gebod kennen en alleen naar de kerk gaan voor een trouwerij of begrafenis die gaat het financieel voor de wind.

Er klopt dus niets van je theorie

denis

21-04-2016 06:58
Maria was volgens de Bijbel de meest gezegende vrouw.. toch waren zij en Jozef straatarm. Jezus ons grote voorbeeld heeft nooit materiele welvaart gekend en was een arme sloeber zonder een huis of een bed waar hij zich op kon neerleggen.

Paulus had geen knoop en ging als leerlooier aan de slag om een beetje in zijn onderhoud te voorzien.

Amos , een rechtschapen profeet was maar een arme eenvoudige herder die ook nog eens het zeer minderwaardig seizoenwerk als kerver of insnijder van vijgen van sycomoorbomen deed.

De weduwe in de tempel gooide regelmatig haar hele bezit in de schatkist van de tempel... wel twee kleine muntstukjes van zeer weinig waarde.... dat was alles wat zij had.. straatarm en toch zag Jezus bij haar een uitmuntend voorbeeld van geloof. Niettemin werd deze vrouw nooit gezegend met materiele voorspoed.

En zo kunnen we eindeloos doorgaan met Bijbelse voorbeelden van arme sloebers die desondanks voorbeelden in geloof zijn en tientallen malen loyaler,.. meer rechtschapen etc etc dan een ieder van ons.

God geeft een andere rijkdom aan zijn aanbidders... maar klinkende munt maakt daar geen deel van uit.

de enigen die beter worden van het welvaartsevangelie zijn degenen die het vanaf het podium prediken en die hun volgelingen zover krijgen om financieeel te 'zaaien'

Oplichterij van de bovenste plank is het!

Sara

21-04-2016 06:53
Beste Karin wij zitten in een land waar dat nog kan maar er zijn ook landen waar dit niet geldt............denk maar aan kinderen die geen kansen krijgen omdat ze kansarm zijn ..........................niemand reageert hier op mijn vraag wat als het dan toch niet mee zit toch tegen zit mensen verliezen hun baan worden ziek is God er dan niet meer bij en moeten wij die welvaartssprekers fortuneren ..........zodat zij in riante villa's met prive vlietuigen de wereld over kunnen is dat dan de bedoeling?????????????en zijn we niet allemaal op zoek naar mirakels en wonderen vandaar dat het big booming bisness is geworden ..................wonder zondagen wonder weekends maar wat als je in je plaatselijke kerk zit hoe is het daar ? of is het mirakel al dat wij in alles virjheid kunnen lezen bidden lofprijzen maar door dat we dat met gemak kunnen doen is dat ook onze strijd om met zoveel afgeleid te worden

Karin

21-04-2016 06:10
Ricardo, dat is precies het punt. Het procesmatige wordt vaak niet genoemd. Daarom hebben veel christenen hier moeite mee.

Wat bij deze 'welvaartsboodschap' hoort, is dat je zult moeten werken voor je geld. En dan zul je er ook wijs mee om moeten gaan. Maar God wil echt jouw werk voorspoedig maken, mits jij Hem betrekt in jouw financiën.

Over veel geld beschikken is pas een zegen als je er mee om kunt gaan. En God vermeerdert pas als Hij ziet dat je in het weinige getrouw bent geweest. Als jij daar een goed rentmeester over bent, zal Hij je over meer laten beschikken. En de eerste stap naar die zegen is het geven van je tienden.

sara

21-04-2016 05:49
Blijf het moeilijk vinden dan er veel mensen die op deze aarde zijn (als ik denk aan de verdrukte christenen bvb ) niet die voorspoed allemaal hebben . HOezo een heks in de kerk? Als ik terug kijk op dingen snap ik heel veel dingen niet maar ik geloof dat God er bij was maar wat doe je met iemand die christen is en op de vuilnisbelt leeft (zie eo metterdaad)... komt door de zonde komt door de wereld en ik geloof dat God dit niet wil maar God is er wel bij .............maar persoonlijk ben ik wel tegen dat alleen welvaart alleen voorspoed ons beloofd is .............tuurlijk is het fijn als alles goed gaat maar ik geloof ook dat al ons materialisme ons wel eens van God kan afhouden ipv dichterbij brengen

Ricardo

21-04-2016 04:52
Sara. Lees Job 38

Ricardo

21-04-2016 04:51
Beste Mevrouw.

Als u dit gelooft Dan Wil u De kerk brengen naar een plaats van wetticisme. En in dat geval bent u een heks in de kerk.

Ik Ben het eens met Karin. Gods beloften Zijn dit en absoluut Ja en amen. Anders Zou Hij geen goede Vader Zijn. Het enige Wat meer benadrukt Mag worden is dat er een weg / proces ernaartoe is. Als we leren dat het niet altijd hope snel gebeurd. Kennen we het evangelie.

Henk vermeule

21-04-2016 03:41
God zegend geen zonde.
Aangezien christenen zonder de wet,Thora leven,leven zij voortdurend in zonde.
Behouden ben je door geloof,vruchtbaar door gehoorzaamheid.

Sara

21-04-2016 03:19
https://www.youtube.com/watch?v=VuqeeE2LI0M

sara

21-04-2016 03:11
Beste Karin

Ik vraag me af wat je dan doet met mensen die ook christen zijn die wel op de rand van de dood staan , die hun geliefde naar het graf gedragen hebben, die financieel tegen slag hebben die minder kansen hebben dan wij in Westerse landen. Wij denken meestal vanuit ons denkkader en nog liefst vanuit een Amerikaans denkkader van materialisme welvaart alles is toch mogelijk als Christen . Toch staat de bijbel ook vol van mensen die het slecht vergaat als we met onze menselijk bril kijken.

Meestal komen we dan ook uit bij als het dan slecht loopt dat het aan ons eigen ligt ( wat soms ook zo is ) maar soms zijn dingen zoals ze zijn .

Ik heb liever een God die met me op weg gaat en waar de last niet zo zwaar drukt als het me niet voorspoedig gaat .

Tuurlijk wil iedereen het geloof met gouden bergen maar als die gouden bergen echt zouden zijn dan zou toch iedereen gaan geloven of niet dan .

denis

21-04-2016 12:55
Wie vaart er wel bij het welvaartsevangelie? youtu.be/tJ-ra7qQfiY

Karin

21-04-2016 08:46
Ik denk dat Yme Horjus niet de moeite heeft genomen om zich te verdiepen in het hele verhaal. God wil ons zegenen. Niet alleen voor onszelf, maar om uit te kunnen delen. Daar wordt God weer door geëerd.

´Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging tot God teweegbrengt.´ 2 Kor. 8:11

God haalt er zelf ook er uit als het goed gaat met Zijn kinderen. Salomo is daar een voorbeeld van. In 1 Kon. 10:4,5 staat:

'Toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag, en het his dat hij had gebouwd, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van de Heere, was zij buiten zichzelf.'

En in vers 9 van datzelfde hoofdstuk prijst zij God.

In de kerk zegenen wij regelmatig mensen en kinderen. Lees eens in Deuteronomium 28 wat God onder zegen verstaat.

God wil graag dat het goed met ons gaat, net zo als dat wij willen dat het goed met onze kinderen gaat. Wie van ons laat zijn kinderen schaars gekleed in de kou lopen, of voedt zijn kinderen een aantal dagen niet, om ze te leren dat ze van ons als ouders afhankelijk zijn? We zouden aangeklaagd worden voor verwaarlozing.

God wil ons zegenen met voorspoed. Gods beloftes liegen er niet om.

Ps. 34:11; Wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed.

Ps. 112:1-3; Welzalig de man die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op de aarde, het geslacht van de oprechten zal gezegend worden. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn.

Spreuken 3:9; Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.

Spreuken 3:16; (...) in haar (wijsheid) linkerhand zijn rijkdom en eer.

Spreuken 8:18; Rijkdom en eer is er bij Mij (wijsheid), duurzaam bezit en gerechtigheid.

Het welvaartsevangelie, zoals het wel genoemd wordt, houdt niet in dat je de loterij wint. In Spreuken 20:21 staat:

Als een erfenis in het begin al te snel wordt verworven, zal er uiteindelijk gen zegen op rusten.

Wat God wil is dat wij langzaamaan in die positie komen waar we geen schulden hebben en rijkelijk kunnen uitdelen.

Dit is de echte boodschap van het welvaartsevangelie. Dat is een Bijbelse boodschap.