#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Uw mening

x025 ‘Welvaartsevangelie dringt kerken binnen’

Het zogenaamde welvaartsevangelie wordt niet alleen gepredikt door televisie-evangelisten in Amerika (die er veel geld mee verdienen), maar dring ook de Nederlandse kerken en gemeenten binnen.

Die waarschuwing komt van ds. Yme Horjus in Het Zoeklicht. Volgens hem bevatte de bestseller ‘The Prayer of Jabez’ – in Nederland verschenen als Gebed van Jabez – de suggestie al dat God niets liever wil dan de mens met van alles en nog wat zegenen. Dat Hij het gelovigen aan niets wil laten ontbreken en hen van alle vreugden in het leven wil voorzien. Mits zij er maar even om vragen.
“Hij is de ober die aan onze tafel staat met de menukaart voor een gelukkig leven. Wij mogen dat menu zelf bepalen”, schrijft Horjus. “Ik hoor dit evangelie vandaag zo vaak om mij heen. Het komt in allerlei gedaantes en vermommingen op ons af.”

Varianten
Er zijn volgens hem heel wat varianten, maar het komt er altijd op neer dat God als hemelse butler christenen op hun wenken komt bedienen. “In dit evangelie worden alle volgelingen van Jezus gelukkig, is er geen onheil en geen ziekte.” Auteur Bruce Wilkinson van het Gebed van Jabez meent dat zich uitstrekken naar Gods zegen gegarandeerd tot wonderen in het leven leidt.
Die boodschap noemt Horjus ook liever geen evangelie. “Het is een soort boodschap die de mensen graag willen horen, maar die volstrekt haaks staat op wat de Bijbel leert.”
Sluipend dringt het ik-gerichte denken binnen in de moderne geestelijke liederen, waarschuwt hij. Zelfs in praiseliederen (om God te prijzen) gaat het volgens hem meer om ‘me, myself and I’. “Niet God krijgt de eer, maar de mens en zijn verlangens en behoeften staan centraal.”

Narcisme
Christelijk narcisme eigenlijk. “Wat beleef ik er aan? Wat levert het mij op? Hoe heb ik er voordeel bij?” Volgens Horjus worden zelfs taken in de gemeente soms gebruikt op de CV, ter verbetering van een aardse carrière. Horjus moet er niet aan denken dat de volgende generatie in de kerken het stokje overneemt. “Want waar dienstbaarheid van mensen wordt gevraagd, kan zij dat niet geven.” Jeugd wordt opgevoed als prinsen en prinsessen, door ouders die hun kroost van de ene naar de andere vrijetijdsbesteding brengen. Er dreigt een evangelie light te worden gepredikt, dat de hoorders vatbaar maakt voor het welvaartsevangelie. “Een evangelie dat de liefde predikt, zonder de navolging en zelfverloochening die daarbij horen. Dat is een evangelie van genade zonder dat er sprake is van een besef van zonde.“ Het is naar zijn mening niet voor niets dat het welvaartsevangelie weerklank vindt. Kerken en gemeente hebben de ontvankelijkheid er voor al voorbereid door niet hel héle verhaal te vertellen, maar meer – zoals Paulus aan Timothéüs schreef – ‘wat het gehoor streelt’.

Enquête: 025-Wordt in uw kerk een welvaartsevangelie gepredikt?


Reageren