#T - Grootsgedrukt
Enquête: 018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Binnen/buitenland

De Wittenberg lanceert Discipelschap in 80 dagen

In september 2015 start de Wittenberg met een nieuwe opleiding voor (bijna) afgestudeerde hbo’ers en wo’ers. Juist in deze dynamische tijd zijn jongeren die hun leven voor God en mensen betekenisvol willen invullen, hard nodig.

Tijdens Discipelschap in 80 dagen wordt nagedacht over de betekenis die jongeren in deze wereld hebben. Dit wordt gedaan met een eigentijds, veelzijdig en dynamisch onderwijsprogramma waarin jongeren toegerust worden om inspirerend christen te zijn. Aansluitend kan gekozen worden voor een stage in binnen- of buitenland om de theorie in praktijk te brengen.

In de opleiding wordt een direct verband gelegd tussen het leven als christen en het professionele werkveld. Hoe combineer je beiden? Welke keuzes maak je bewust wèl en welke bewust niet? Kun je getuigend leven en hoe dan? De opleiding levert een relevante bijdrage aan de bredere ontwikkeling van jonge professionals.

Visie en Missie
Het onderwijs op de Wittenberg is niet willekeurig vormgegeven. Het is gebaseerd op wat gezien wordt in de wereld om ons heen. Met die kennis wordt een onderwijsprogramma geboden dat relevant is voor de studenten.

Meer informatie is te vinden op www.dewittenberg.nl/aanbod.


Reageren