#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

027 ‘Muziek verdringt Gods Woord’

Gemeenten met veel muziek groeien sneller dat die waar Gods Woord een centrale plaats inneemt. Dat antwoordt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht aan een lezeres die lid is van een naar haar zeggen Bijbelgetrouwe gemeente, waaruit steeds meer jongere naar Hillsong in Amsterdam vertrekken. Ze denkt dat voor hen zang en muziek belangrijker zijn dan de verkondiging van Gods Woord.

Niemeijer geeft toe Hillsong nog nooit te hebben bezocht, maar signaleert wel een toenemende beeldcultuur. Een uur naar een monoloog luisteren zit er niet meer in en door sociale media zit de moderne mens zo propvol informatie dat er zondagmorgen niets meer bij kan. Daarom probeer men met beeld, zang en muziek “nog enigszins bij de mensen binnen te komen”, schrijft Niemeijer. “Omdat het denken van de mens met veel (vaak zinloze) informatie zo overbelast is, probeert men het gevoel te bereiken en dat lukt het beste met zang en muziek.” Vandaar dus dat volgens hem gemeenschappen waar die een belangrijke plaats innemen groeien. “Men wil tegenwoordig meer dan Gods Woord alleen. Men wil het evangelie voelen en ervaren. Of het hier om geestelijke groei gaat, betwijfel ik. Voor vele jongeren is het helaas vaak een eerste stap om uiteindelijk helemaal af te haken, want ook deze manier stelt op den duur weer teleur.”

Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord?

Reageren


Matt

02-05-2016 08:29
Ik heb nog wel wat vragen bij dit artikel en de berichtgeving van de heer Niemeijer.
• "Voor vele jongeren is het helaas vaak een eerste stap om uiteindelijk helemaal af te haken, want ook deze manier stelt op den duur weer teleur." Als deze manier OOK teleurstelt, dan is er in de traditionele kerk wellicht ook iets mis. Al is het alleen al wat verwachtingsmanagement.
• "Een uur naar een monoloog luisteren...". Is dat het criterium voor een goede kerkdienst?

Gods Woord moet herkenbaar centraal staan in een kerkdienst of hoe je de regelmatige bijeenkomsten ook noemt. Maar dat kan op veel verschillende manieren. Hillsong en dergelijken vullen een gat in de kerkelijke markt, maar als de traditionele hoeken van de Kerk het iemand aanrekenen, moeten ze zichzelf daarin niet vergeten te verrekenen.

Eric

01-05-2016 02:41
Hoewel het gevaar dat ds. Niemeijer meent te constateren niet denkbeeldig is, is hij wel een beetje kort door de bocht. Het gaat vaak niet alleen om de muziek maar om het “theater” rondom de gehele dienst.

Het kan ook zijn dat in kerken waar Gods Woord centraal zou staan, helemaal niet Gods Woord wordt gebracht en dat de schapen vertrekken naar plaatsen waar het gras groen en sappig is. En wellicht is daar een herder die voor hen zorgt. Misschien hebben ze daar wel prachtige praise muziek en zingen ze niet iso-ritmisch.

Alleen vanwege de muziek gevaar constateren of te stellen dat door de muziek het Woord van God van minder belang is en afval dreigt, gaat wel heel erg ver.

Jeroen

23-04-2016 02:45
Bijzonder onderwerp die aan het licht gebracht wordt.
Ik denk dat we het belangrijkste niet moeten missen. Zoek God door het bestuderen van Zijn Woord door Muziek kan je heel dicht tot God naderen en het is dus een instrument die God gebruikt om mensen te bereiken. Ik ben het eens met de stelling de bijbel moet niet verdwijnen en om alleen muziek te maken in de kerk/ Gemeente. Maar wat te zeggen dat iemand door muziek tot Geloof komt en zo de bijbel gaat bestuderen?

Gea Bijl

22-04-2016 11:15
Ik begrijp de 'risico´s' die er rond muziek hangen. En ook de hang naar 'ervaren' is inderdaad best groot. Toch zou ik niet helemaal willen zeggen dat muziek of liederen niet belangrijk zijn. De keren dat juist (flarden van) Psalmen of liederen mij in moeilijke situaties op God richtten zijn legio in mijn leven. Ook geloof ik echt wel in de heilzaamheid die muziek kan hebben, wij worden ook aangemoedigd in de Bijbel om elkaar te bemoedigen met het zingen van liederen. Het zóu dus beide een plek moeten hebben. Ik heb in mijn jonge jaren dmv expressie heel veel Bijbelverhalen voor het voetlicht mogen brengen in mijn (PKN) kerk en daar heel mooie reacties op gehad - het kan dus wèl.... als het biddend gebeurt en de focus van de uitvoerders op God is.