#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

027-Verdringt muziek Gods Woord?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


jan

17-03-2019 07:20
de vraag doelt op de plaats van Gods woord in de samenkomst. vanuit een ander perspectief belicht Joe Schimmel een mogelijk ernstiger invloed van de muziek op mensen: als satan's toegang tot de menselijke geest. Je denkt misschien 'dat weten we nu wel'. bezoek zijn site om er meer en concreet vanaf te weten. Hij is nu een paar dagen in NL https://www.goodfight.org/

Marten Dek

16-03-2019 08:25
Hoe God eren en Zijn Geboden niet willen.
In iedere geval het Vierde Gebod niet.
Zing je dan niet vergeefs.
Zijn het de talenten die zingen voor geld.????
Ging Jezus het om niet, om niet.????
14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
Wie luistert er nog naar een terechtwijzing.????
Twee nachten, goede vrijdag, zondag.???? Heeft satan ons te pakken.????
Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Ja het geloof is één grote bisnis geworden.
Velen leven er van. Om niet is er bijna niet meer bij.
En zowel, dan eren zij ook nog vergeefs met mensengeboden. De zondag van satan.
Zal Jezus nog geloof vinden.????
Noach, vergeten. Sodom en Gomorra vergeten.
En nu. De Sabbat vergeten waar Jezus Heer van is.
Lukas 17:26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:

met vr. gr.
Marten Dek

BASTIAAN

15-03-2019 02:23
Mooi gezegd Jozef, mee eens. Samenzang met begeleiding van een inspirerend organist is te verkiezen boven de meeste liedjes van Opwekking.

David niet alleen een groot krijger maar een begaafde musicus. Orgels en Piano' s waren er nog niet.

2 Samuel 6:5 David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de HEERE, met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cimbalen.

Er zijn ontelbaar veel mensen tot geloof gekomen door de liederen uit de Johan de Heer Bundel en vooral ook door de Psalmen en Gezangen uit de Bundel van de Gebroeders Wesley.

Ik word ook heel blij als ik duizend Urkers de Psalmen zie en hoor zingen/declameren met een prachtige orgelbegeleiding. Het orgel is en blijft voor velen de Koning der Instrumenten!

Wanneer u orgel, piano, viool, fluit of gitaar in Samenkomsten speelt bid dan ook altijd dat u zo mag spelen als David deed aan het hof van Saul. Wat gebeurde er dan?

David speelde Harp met een glimlach op zijn gezicht, hemelse geïnspireerde melodieën voor de Koning. Alle boze geesten gingen op de vlucht die Koning Saul op dat moment terroriseerden.

1 Samuel 16:16 Laat onze heer toch tegen uw dienaren, die bij u in dienst zijn, zeggen dat zij een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat.

Toen zei Saul tegen zijn dienaren: Kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen, en breng hem bij mij.

Toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem.

1 Samuel 16:23 En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing: het ging beter met hem en de boze geest week van hem.

Ik kan u verzekeren dat door de Mattheus Passion van J.S. Bach en door de Messiah van G.F. Händel oneindig veel ongelovigen tot bekering zijn gekomen dan door al die huidige oppervlakkige Praise-Muziek waardoor veel ouderen afhaken.

In China en Japan is het heel moeilijk om het Evangelie te verkondigen. Maar wat blijkt De Mattheus van Bach en de Messiah van Händel worden massaal beluisterd in concertzalen. De kracht van muziek en teksten worden dan ook met verbazende gretigheid verslonden.

Deze 2 componisten gebruikten 270 jaar geleden uitsluitend teksten uit hun Bijbel en u raadt het al, de Chinezen en Japanners werden heel nieuwsgierig naar meer woorden van die wonderlijke JeshuaHaMasjiach.

Wat deden/doen ze? Ze kochten snel een Bijbel en lezen nu zelf dat bijzondere Boek van Gods liefde voor de wereld, zodat de teksten die ze in de concerthal op hun programmablad kregen uitgereikt nu zelf verder thuis in alle rust verder kunnen lezen. Is dat geen wonder?

Nu begrijp ik die tekst uit de Psalm 147 pas goed:

15 Hij zendt Zijn bevel naar de aarde:
Zijn Woord Loopt Zeer Snel.
16 Hij geeft sneeuw als wol,
Hij strooit rijp uit als as.
17 Hij werpt Zijn ijs als stukken;
wie is bestand tegen Zijn koude?
18 Hij zendt Zijn Woord en doet dat Alles Smelten,
Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.

Wat raadt Paulus Gemeenten van 2019 aan?

Kolossenzen 3:16...Laat het Woord van JeshuaHaMasjiach in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Hallelujah!

Josef

08-06-2016 10:41
Je zou het haast wel denken, dat muziek vaak het belangrijkste element is in veel gemeenten.
Hoe meer er liederen herhaald worden des te beter, en vooral liederen die verkondigen dat De Heer regeerd en ik wil horen uw zachte stem en ik heb alles gegeven wat U nodig hebt, en al die, leugenachtige, ik gerichte liedjes, want je moet tegenwoordig in trans raken om Het Woord, wat vaak niet minder is dan een overdenking te kunnen verstaan.
Vast voedsel kan met niet meer verteren, het blijft bij baby voeding, waar je geestelijk dood aan gaat.