#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Mensen

Graham: ´Onthoofding christenen schokt wereld niet meer’

Zoon Franklin van evangelist Billy Graham, overigens door NewsMax.com uitgeroepen tot invloedrijkste christelijke leider van de VS, vraagt zich af of de wereld nog wel geschokt raakt door de onthoofding van christenen. ISIS lanceerde zondag een video waarop de executie van 30 Ethiopische christenen in Libië was te zien. Evangelist Franklin Graham heeft meer dan genoeg van zulke beelden.

Door Johan Bos

"Elke dag lijkt het nieuws nieuwe door de militante Islam gepleegde verschrikkingen te onthullen”, verzucht hij. “Zou het zo kunnen zijn dat de wereld niet meer geschokt wordt door onthoofdingen van christenen, door ISIS trots getoond op video?” vraagt Graham zich op Facebook af.

"We zouden blijvend geschokt en misselijk moeten zijn. We moeten ervoor zorgen dat de huidige regering erkent dat de islam een gevaar is en alles doen om dat tegen te gaan.” Daarom stelt Graham stappen voor die naar zijn mening de regering Obama moet nemen.

Zo moet volgens hem onmiddellijk het immigratiebeleid aanpassen om te voorkomen dat nog langer moslims het land binnen komen uit landen met actieve terroristencellen. Die immigratie vormt een bedreiging voor de VS en kan duizenden levens kosten in de toekomst, zegt hij. Ten tweede moet de regering onmiddellijk militair optreden om ISIS te verslaan, vindt Graham.

"De invloed van de radicale islam breidt zich uit en wordt niet minder`, zegt Graham. Hij vraagt Amerikanen dringend contact op te nemen met de senatoren in hun district en hun vertegenwoordigers in het Congres om hun zorg en verontwaardiging te uiten en hen te vragen in actie te komen. Ook vraagt hij gelovigen over de kwestie te praten met anderen en te bidden voor christenen die temidden van de dreiging leven.

Reageren


24-04-2015 01:28
Waar blijven de activiteiten van de 6000 kerken en 50 synagoges ? Er is er niet 1 die op de eigen website de islam ontmaskerd en moslims het evangelie brengt op die site.
Ze zwijgen dit enorme probleem gewoon dood of komen, nog erger, met hun muticulti-onzin aan, dat het in Bijbel en koran om “dezelfde God” zou gaan.
Hoe stupide kun je zijn, elke objectieve, evt. niet-gelovige lezer komt tot de conclusie dat verschil zo groot is als tussen Licht en duisternis.
De enige gemeente, die wel als klokkenluider op dit punt bezig is , is onze Tora-Yeshuagemeente en dat zeg ik enerzijds met grote verbijstering en woede, anderzijds met dank, dat er tenminste nog 1 is.
Dus kom regelmatig langs op tora-yeshua.nl om te zien hoe de islam en de NWO en de RK kerk als antichristfactoren in de eindtijd worden ontmaskerd.
En hoe moslims het evangelie horen.
Shabbath shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

A.R. van Diggelen

23-04-2015 08:41
Ik sta er helemaal achter.