#Tb 15 euro gift
Enquête: 087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Ja Nee

Opinie

Met vlaggen zwaaien: Boeddhistisch

Op zwaaien met vlaggen in de gemeente heeft ds. Theo Niemeijer het blijkbaar niet zo. In Het Zoeklicht meldt hij dat in heel het Nieuwe Testament niet één keer over het gebruik van banieren in de gemeente wordt gesproken. In het Oude Testament komt het woord ‘banier’ overigens wel voor, maar het heeft dan altijd te maken met Gods plan met Israël.

Tegenwoordig neemt het gebruik van vlaggen niet alleen toe in samenkomsten van christenen, maar ook bij sportevenementen, demonstraties en bijvoorbeeld bij IS. “Banieren en vlaggen kunnen onze aandacht maar al te gauw van het belangrijkste afleiden: Christus”, zegt Niemeijer. “Ook onder de lijst van genadegaven komt de bediening van banieren niet voor.”

Kennelijk is het volgens Niemeijer een symbool dat God zal gebruiken om Zijn volk naar het beloofde land terug te roepen. Dat kunnen christenen niet zomaar overnemen voor een bediening in de gemeente.

“Mensen, wat is het belangrijk dat we de Bijbel heilshistorisch leren begrijpen en toe te passen en dat we ons als gemeente niet mengen tussen Gods plan met zijn verbondsvolk Israël. Zonder dat we het weten neem je met het gebruik van vlaggen in de eredienst een methode over vanuit het Tibetaanse Boeddhisme, waarbij men ook veelvuldig gebruik maakt van het zwaaien van vlaggen om zo de gebeden naar de hemel te begeleiden en de boze geesten te verdrijven.”

Reageren


fokko

14-07-2016 11:53
er zijn doordat ik zelf een keer gevlagd heb tijdens een bijeenkomst mensen aangeraakt door de zalving van de Heilige Geest. Heeft niets met boeddhisme te maken, Als God je geroepen heeft hiervoor geef er gehoor aan en alle discussies hieromtrent is zinloos.
Laat je leiden door Gods Geest en je zult ervaren hoe rijk je bent. Mooi toch?

Eric

25-04-2016 07:16
Wat bedoelt ds. Niemeijer met “het verbondsvolk Israël”?

Over welk verbond heeft hij het dan?

Gaat dit over het verbond dat Israël verbroken heeft (Jer. 31:32; NBG51) en door Christus (door zijn kruisdood) buiten werking is gesteld (Ef. 2:14-16) en waarover de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat Hij daarna (na de verbondsbreuk door Israël) niet meer om Israël heeft bekommerd (Hebr. 8:9).

Of heeft ds. Niemeijer het over het Nieuwe Verbond in het bloed van Jezus Christus (Mat. 26:28; Lucas 22:20), waar ook de heidenen deel aan hebben (Ef. 3:1-6). Dan heeft niet alleen een gelovige Israëliet (zijn NATUURLIJKE afstamming zegt niets (Joh. 8:37+44; Kol. 3:11), maar ook een gelovige heiden deel aan dát verbond.

Zijn vlaggen of banieren alleen voor Israël? Waar gaat dit over?

Esther

23-04-2016 04:30
Dit is om heel erg boos van te worden. En stel dat het voor het volk Israël bedoeld ZOU zijn, dan gaat dat argument nog niet op, want daar horen wij ,althans de gelovigen die Yeshua oprecht willen dienen, nu bij! Er zijn zoveel mensen bevrijd, genezen, gered van uiteenlopende dingen door het gebruik van aanbiddingsvlaggen in de aanbidding/ lofprijzing! Natuurlijk is het gebruik van vlaggen en banieren geen vervanging van de aanbidding, of DE manier om boze geesten te verdrijven, dat is namelijk het Bloed van Yeshua,onze Heiland! Maar wel degelijk kunnen vlaggen een rol spelen in de geestelijke strijd en overwinning!! Heel verdrietig om te lezen dat dit alles afgeschilderd word als boeddisme. En ook om erg boos over te worden,nogmaals. Lees hosea vier vers zes.
Zoveel mensen kunnen door het gebruik van vlaggen en banieren worden vrijgezet in de eredienst, door de zalving van onze Heer Jezus,die het juk verbreekt. Als mensen dan gaan geloven dat het onzin is kunnen ze daardoor een hoop Zegen mislopen.

Nog een nadenker: als ZELFS de occulte wereld vlaggen gebruikt, en dat is niet alleen bij boeddisten, dan doet de vijand dus erg hard zijn best om hier iets mee af te roven van Gods volk. Hij kopieeert alles. Dus wie o Wie zou dit gebruik van vlaggen uitgevonden hebben? Niet de vijand dus!