#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Christenvervolging

Charisma-baas vraagt VN aandacht vervolgde christenen

Stichter Steve Strang van het Amerikaanse charismatische blad Charisma heeft zich bij de Verenigde Naties uitgesproken tegen de vervolging van christenen in het Midden-Oosten. Strang is CEO van Charisma Media. In het vervolgen van christenen in het Midden-Oosten ziet hij een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid.

Door Johan Bos

Hij was een van de sprekers in een bijeenkomst van de UN. Aan hem was gevraagd te spreken over de rol van de media in het onder de aandacht brengen van die vervolging. Volgens de organisatie Stem van de Martelaren zijn de laatste honderd jaar meer mensen voor hun geloof in Christus gestorven dan in de 19 eeuwen daaraan voorafgaande, zei hij. En Rick Warren citerend voegde hij er aan toe dat vervolging van christenen omvangrijker is dan die van enige andere religie, zoals Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme. De paus heeft aangedrongen op hulp voor hedendaagse vervolgde gelovigen.

Volgens Strang keken de media tot nog toe een andere kant op en negeren of bagatelliseren zij het feit dat christenen het primaire doel zijn van de door ISIS en andere extremistische islamitische terroristen gepleegde genocide in het Midden-Oosten. Dat was toen het om Charlie Hebdo ging wel anders, terwijl die de voortdurende slachtingen van christenen in bijvoorbeeld Nigeria door Boko Haram volgens hem goeddeels negeren.

De situatie is naar zijn mening schrijnender dan ooit tevoren. “Een eeuw geleden vormden christenen in het Midden-Oosten ongeveer 20 procent van de bevolking, nu ongeveer vier procent. In Irak leefden voor de Golfoorlog 1,4 miljoen christenen in 1990. Nu zijn heter ongeveer 200.000 en het hoofd van de Katholieke Cladese Kerk in Koerdistan zegt dat Iraakse christenen nog weinig tijd over hebben. Wij wachten letterlijk op de genocide van Jezus’ volgelingen in het Midden-Oosten.”

Door de opkomst van ISIS en de bedreiging een ‘Armageddon’ over het westen te brengen, in samenhang met zorgen over nucleaire wapens, zijn alle ogen gericht op het Midden Oosten, zei hij. Er worden veel christenen gedood, maar het gaat niet alleen om hen, het gaat om heel de wereld, vindt Strang. De media hebben intussen op grote schaal gefaald in het coveren van de situatie van christenen in het Midden-Oosten, de UN hield zich volgens hem doorgaans stil en de VS-regering heeft een blinde vlek als het om de rol van islamitische extremisten tegenover christenen gaat, zei hij. Maar hij vindt ook dat er van de kansels te weinig wordt gezegd over de vervolgde christenen. In zijn eigen bladen wordt overigens geregeld erover gepubliceerd, voegde hij er aan toe.

God houdt volgens hem degenen die wegkijken niet voor onschuldig als zij doen alsof niet gebeurt wat er gebeurt. “Wij moeten handelen en wij moeten dat snel doen”, zei hij. “We zijn door de Heer geroepen in deze kritieke tijd Hem te dienen, niet alleen ten behoeve van de geschiedenis van onze natie, maar met het oog op de geschiedenis van de hele wereld”.


Reageren