#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

08-01-2019 08:40
Beste Peter, ik kan u bemoedigen met een vers uit uit Boek Spreuken dat vooral alle jonge mensen en gehuwden zouden moeten blijven lezen:

Spreuken 18:22
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden,
en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.

Zie ook Mattheus 19:5...Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees! Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

In onze tijd van daten en vlugge en oppervlakkige relaties leert de Apostel Paulus ons gelovigen:

Hebreeën 13:4
Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.
vertaling: Herziene SV.

Het was immers de Here God zelf die het eerste huwelijkspaar Adam en Eva bij elkaar bracht en Zijn zegen gaf:

Genesis 2:20....Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.

21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen,

en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden,

want uit de man is zij genomen.

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

Lees verder in het Boek Spreuken, Prediker en Hooglied voor nog meer raadgevingen over het huwelijk. Gouden regels.

Peter

07-01-2019 06:45
ik zou bijna mijn ogen open doen om een goede vrouw te ontdekken

Esmeralda

05-01-2019 10:03
Ruim 38 jaar zeer gelukkig met God als verbindende factor!

joop

05-01-2019 02:20
Jazeker, al ruim 53 jaar met dezelfde vrouw en nog steeds heel gelukkig!

Otto

04-01-2019 06:29
Er is geen veiliger haven dan het huwelijk. Er is geen betere anker plaats, waar je met je gehavende ziel kunt ankeren, dan de haven die huwelijk heet. Al 38 jaar getrouwd met dezelfde vrouw.

Topper

29-04-2016 12:31
Jazeker, al 20 jaar!