#Tb 15 euro gift
Enquête: 118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Ja Nee

Uw mening

035 Waarom relativeren wij bijbelse waarheden?

Het lijkt wel of kerken met elkaar concurreren in het relativeren van bijbelse waarheden. Waarheden uit de bijbel worden verkondigd als poëtische en aan de tijd gebonden uitspraken.

Dat zei evangelist Ulrich Parzany uit Kassel in Duitsland tijdens een bijeenkomst van de Duitse Tent Missie. Veel christenen hebben niet meer de moed om de ongemakkelijke waarheden uit de Bijbel te verkondigen. Er wordt niet meer gesproken over zondeval, bekering, hel, of het oordeel. Veel christenen hebben angst om uitgelachen te worden, anderen passen zich aan omdat ze denken dat ze zo de moderne mens kunnen bereiken. “Maar”, zo zei Parzany, “het completen Evangelie moet gepredikt worden.”

Enquête: 035- Relativeren wij christenen Bijbelse waarheden teveel?

Reageren


Hans

01-05-2016 08:13
Christenen elkander berouw tonen? Oh nee, we wijzen maar wat graag naar anderen 'die hun doel missen'. Maar toe geven dat we zelf liegen en bedriegen, zo-niet achterbaks zijn, dat komt niet in de vocabulaire voor. Ik hoor nog de spreker over democratie spreken dat het niet deugd, maar de meerderheid in het kwaad volgen daar stoort men zich niet aan.

Het klinkt niet verkeerd 1 keer per maand elkander de Waarheid te verkondigen, maar de Waarheid wordt wel door velen verkondigd, maar als het om henzelf gaat is de leugen toch 'verdraaid' handig.

En wat God betreft, Hij ziet harten aan, Hij weet wie er oprecht is en wie niet, en of er zegen op rust, misschien. God bepaald niet naar ons doen en laten iets te gaan doen wat buiten Zijn plan valt.

Bij het kruis te blijven staan is ook niet aan te raden, het is noodzaak dat wij opwassen tot zoonschap!!

Otto

26-04-2016 08:16
Er zijn in veel evangelie bijeenkomsten, en ook in kerken mode, om alleen maar te praten God is barmhartig en liefde, dat is wel zo, maar God is ook rechtvaardig. Als ik zie de zonde ook in Nederland, abortus/euthanasie/ echtscheidingen/liegen/hebzucht/overspel/ zie Hosea 4 vers 1 t/m 19, en Zefanja 2 vers 1 t/m 3, en Jeremia 8 vers 6. Wij als christenen moeten in onze bijeenkomsten, eens een dag van berouw tonen vooral wat wij persoonlijk gedaan hebben, en wat wij gedoogd hebben in Nederland, een diep berouw moet er komen over al de zonde van ons land, en ik geloof dat God dan een positieve keer gaat brengen in ons land. Wij moeten ook tot inkeer komen over het verbondsvolk Israel, ook daar moeten wij berouw van hebben,dat wij dat land ook in de steek gelaten hebben, voor al onze verdrukte broeders en zusters, waar wij ons niet of nauwelijks hebben laten horen. Er wordt nu zo gepreekt, of wij zomaar de hemel binnen kunnen gaan, want God is vol liefde en barmhartigheid, maar zo is het niet wij moeten diep door het stof, elk die hij aanneemt tuchtig hij. Toen ik de bijbel ging lezen ging er een wereld voor mij open, en ik kreeg diep berouw over al mijn zonde die ik ook jaren lang geleden gedaan had, en elke verborgen zonde kwam boven, en ik vroeg vergeving, en ook voor Nederland vroeg ik of er onder Gods volk een berouw mocht ontstaan voor alles wat wij toegelaten hebben, daarom ben ik het ook zo eens met Ulrich Parzany kom tot inzicht, en handel erna. Natuurlijk God is liefde, en Jezus is voor onze zonde gestorven, maar hij haat ook de zonde, en wij zullen die ook moeten belijden, en berouw moeten tonen. Daarom zou het voor kerken, en evangeliebijeenkomsten 1 keer per maand een dienst van berouw te houden, voor alles ons persoonlijk, en voor ons Nederland, moeten je eens kijken wat dat voor zegen teweeg gaat brengen in ons land