#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Binnen/buitenland

28 april: Dag voor het Leven

Op 28 april 1981 werd in de Eerste Kamer de Wet afbreking zwangerschap met één stem meerderheid aangenomen. Een jaar daarvoor was deze wet in de Tweede Kamer aangenomen. Sindsdien zijn meer dan één miljoen kinderen omgekomen in de moederschoot.

Stichting Schreeuw om Leven roept 28 april uit tot een Dag van Verootmoediging en Gebed voor het Leven. Ze vragen bidders, gebedsgroepen en gemeenten in ons land mee te bidden. Centraal staan de Bijbelgedeelten, Psalm 139, Deuteronomium 30 en 2 Kronieken 16:9.

Op 28 april zal er van 12.00 tot 14.00 uur op het Plein in Den Haag voor de ingang van de Tweede Kamer een bidstond plaatsvinden bij het standbeeld van Willem van Oranje onder leiding van L.P. Dorenbos, voorzitter van Stichting Schreeuw om Leven. Gebeden zullen afgewisseld worden met het lezen van gedeelten uit de Bijbel.

Aan de Koning, het Kabinet en de Kamers zal een petitie worden gezonden met een oproep om de Wet afbreking zwangerschap af te schaffen.

Reageren


Eric

26-04-2016 06:40
Hoewel het initiatief van Dorenbos sympathiek overkomt, is dit mijns inziens niet de weg. Jezus kwam om voor de zondaren te sterven en riep de mensen op zich te bekeren omdat het Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen.

Paulus bracht het evangelie in landen waar slavernij en veelwijverij gewoon waren, maar gelastte de bekeerlingen niet hun (bij)vrouwen te verstoten en hun slaven vrij te laten. Overigens waren er in die tijd veel slaven. Zowel de gelovige slaven als hun gelovige heren kwamen in de gemeente. Ook een man die meerdere vrouwen had, kwam in de gemeente. Hij kon echter geen oudste worden, omdat hij geen goed voorbeeld gaf.

Paulus zocht in de eerste plaats het behoud van ieder mens.

Ommekeer kan alleen komen door wedergeboorte en niet door landelijke wetgeving. Je kan proberen mensen te dwingen tot fatsoen en een goede moraal, maar ze zullen dus niet behouden worden.

Paulus heeft (als Romein) ook niet geprobeerd zitting te nemen in de senaat teneinde verandering aan te brengen in het beleid. Deze apostel heeft ook Nero meegemaakt en toch schreef hij dat iedereen zich moest onderwerpen aan het bestaande gezag.

Ja, we leven in een gevallen wereld, waar de wet van de Satan (het recht van de sterkste) heerst, maar we moeten ons richten op God en de geestelijke strijd aangaan. Doen we dat niet, dan zullen we altijd vervallen in een natuurlijke strijd.