#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Zelfdoding

Mijn schoonmoeder Rosmarie, een gelovige katholieke vrouw, heeft zich vorig jaar zomer het leven genomen. Haar man Günter, mijn schoonvader, vond haar hangend aan een strik in de schuur. Natuurlijk wist de familie dat ze af en toe een beetje somber was. Maar niemand heeft de verschrikkelijke strijd in haar ziel doorzien en begrepen. En zij heeft haar grote lijden goed verstopt voor haar omgeving.

033-Heeft u wel eens overwogen een einde aan uw leven te maken?

Als iemand sterft door kanker zegt men: zij of hij heeft de strijd tegen kanker verloren. Mijn schoonmoeder heeft de strijd tegen depressie verloren. Die ziekte is zeker zo erg als kanker. De priester die de begrafenis leidde zei dat dit de zesentwintigste zelfdoding was in zijn dekenaat ... in een half jaar!

In de Bijbel wordt zelfdoding niet gethematiseerd. Wel worden zes mensen die zelfmoord pleegden bij name genoemd: Abimelek (Richteren 9:54), Saul (1 Samuël 31:4), Saul's schildknaap (1 Samuël 31:4-6), Achitofel (2 Samuël 17:23), Zimri (1 Koningen 16:18) en Judas (Matteüs 27:5). Vijf leefden geen leven ter ere van God. Over de schildknaap van Saul is niets bekend.

Dat alles heeft zeker een rol gespeeld in het feit dat de christenheid eeuwenlang geen raad wist met zelfdoding. In de katholieke kerk werden mensen die zich het leven genomen hadden 's nachts heimelijk begraven. En theologisch was het eeuwenlang een somber onderwerp. Men wist het zeker: mensen die vrijwillig de dood kiezen komen niet in de hemel. En dat terwijl de bijbel helemaal niets hierover te zeggen heeft. Of toch?

Jezus ging ook vrijwillig in de dood
Nee, ik wil niet beweren dat Jezus Zichzelf gedood heeft, maar Hij had Zijn dood wèl kunnen voorkomen. Jezus had kunnen vluchten, Zich verstoppen in de bergen. En Hij had met het Paasfeest niet naar Jeruzalem hoeven te gaan. Zijn aanwezigheid daar en Zijn optreden, wat zijn vijanden als zeer provocerend hebben ervaren, betekende Zijn doodvonnis.

Jezus ging nog verder. Hij kondigde Zijn dood aan, lang voordat het zover was. Niemand geloofde hem. Vrijwillig ging Jezus Zijn dood tegenmoet. Hij wilde sterven om ons het leven te kunnen aanbieden.

Zijn vrijwillige dood geeft mij hoop dat Jezus mijn zachtmoedige schoonmoeder Rosmarie, die in haar verborgen wanhoop de zelfdood verkoos, begrijpt en de tranen van haar ogen wist.

Leo Habets

Reageren


GerritAllah

18-05-2016 01:00
Het tragische van zelfdoding is de klaarblijkelijke uitzichtloosheid, doordat het slachtoffer voor zichzelf geen uitweg zag om haar of zijn problemen met anderen effectief te delen. Helaas heeft met name de RKK eeuwenlang bepaald dat zelfdoders niet op de normale begraafplaats mogen liggen. Vanuit De Bijbel bezien, is hier geen theologische onderbouwing voor te geven. Overigens is de meerderheid in ons land momenteel 'zonder hoop voor een leven na de dood', doordat men seculier is gaan leven. Bijkomend effect is dat meer dan 1 miljoen inwoners van NL antidepressiva gebruiken. De prijs van ultieme zelfbeschikking is dan ook 'de dood' ...een kwalificatie die we in De Bijbel tegenkomen als ' de prijs van de zonde' . Meegenomen moet worden dat 'de HERE weet , welk maaksel wij zijn'. Dat is een quote uit een Bijbeltekst die duidelijk maakt dat de HERE weet wat er voor pessies en kwalen in het menselijke bestaan voor kunnen komen. Aangezien alleen God kan doorzien wat er in het hart van een mens zich afspeelt, mogen we verwachten dat de mate van veroordeling die de omstanders en nabestaanden hebben over zelfdoders, zelden gedeeld wordt door de HERE zelf. Daarnaast is het vermeldenswaardig dat in de regio Rijnmond sinds een jaar of vijf een protocol gevold wordt, die bij crisis opnames wegens geestelijke problemen effectiever gericht is op het voorkomen van zelfdoding. Merkwaardig genoeg, bleek een significante daling hiervan vooral een gevolg te zijn van een versnelde verantwoordelijkheid stelling door GGZ hulpverleners.