#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

MissieNederland totaal op de schop

De evangelische koepelorganisatie MissieNederland (voormalige EA-EZA) gaat op de schop. Met een ingrijpende reorganisatie en koerswijziging, die arbeidsplaatsen kost, denkt zij meer contact met de aangeslotenen en een duidelijker communicatie te bereiken. Maandag zijn de voor sommige medewerkers pijnlijke plannen aan het personeel bekend gemaakt. Dat sommigen worden ontslagen heeft ook te maken met terugloop van inkomsten.

Volgens de directie is ‘een aangescherpte visie op de rol van MissieNederland als netwerkorganisatie’ de oorzaak van de reorganisatie. “We zitten in een overgang van koepel- naar netwerkorganisatie en dit vraagt om een andere werkwijze en benadering”, laat directeur Jan Wessels weten.
Maar intussen lopen de inkomsten uit fondsenwerving en bijdragen van deelnemers gestaag terug, ondanks extra inspanning. “Wij voorzien hier op de middellange termijn geen positieve verandering in”, meldt de directie. De volgens haar ‘nieuwe organisatie’ richt zich, kondigt zij aan, op missionaire levensstijl (discipelschap, jeugd), presentatie (zending en diaconaat), gemeenschapsvorming, eenheid en samenwerking. Voor de diverse aandachtsgebieden worden relatiemanagers aangesteld, die als belangrijkste taak hebben over thema’s daarin contact te houden met de deelnemers en initiatieven in Nederland en daarbuiten met elkaar te verbinden. De ondersteunende functies – zoals administratie, fondsenwerving, ICT en organisatie van evenementen – wordt uitbesteed. Het aantal fte daalt van 9,2 naar 6,7.

Pijnlijk
De reorganisatie is een pijnlijk, maar noodzakelijk proces, zegt MissieNederland. Alle medewerkers kregen maandag te horen dat hun functie is vervallen. Zij kunnen in de komende weken solliciteren op een aantal beschikbare functies. In de praktijk zal er niet voor iedereen binnen de organisatie een nieuwe werkplek zijn.

‘Op de huidige voet doorgaan zou financieel onverantwoord zijn’, meldt de organisatie, die meent een belangrijke rol in christelijk Nederland te spelen. Adri Veldwijk en Jan Wessels zijn door het bestuur benoemd als senior relatiemanagers. Wessels zal zich vooral richten op de kerkelijke en internationale netwerken, Veldwijk meer op organisaties in Nederland en contact met de overheid. Ze treden naar buiten op als Algemeen Secretaris en Zakelijk Directeur. Hun hoofdtaak wordt senior relatiemanager om het belang van het netwerk en het contact met de deelnemers te benadrukken.

Reageren


frits

27-04-2016 07:53
MissieNederland moet zelf maar eens tot bekering komen.