#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Vervoorn belooft pastors beter preken

‘Een preek die staat als een huis’ belooft Paulien Vervoorn nu aan predikanten. Mits zij deelnemen aan het vier weken durende programma van haar trainingsbureau ‘Geloofwaardig Spreken’. De cursus (die € 499 kost) wordt gegeven op drie woensdagen in juni. Daar wordt een preek voorbereid, ontworpen én uitgevoerd, kondigt zij aan.

Voor voorgangers en predikanten is het preken een van de hoofdtaken, constateert Vervoorn. Maar volgens kaar vinden veel van die Woordverkondigers dat het allemaal beter kan en hun boodschap meer impact kan hebben.

Vervoorn, die zichzelf presenteert als spreekster, coach en trainer: ‘Anderen geven aan dat ze hun eigen stijl willen door-ontwikkelen. Tijdens het 4 Weken Programma is er volop aandacht voor de vele facetten van de preek, zoals de eigen stijl, het aansluiten bij het publiek, het laten spreken van de Bijbel, groeien in vrijmoedigheid en loskomen van het papier zonder de structuur te verliezen.’

Het is de bedoeling dat tussen de trainingsdagen door de sprekers via onlineopdrachten aan hun preek werken en iedereen feedback krijgt.

Iedere cursist werkt volgens de ‘IKEA-methode’, laat Vervoorn weten. Die methode speelt namelijk een hoofdrol in haar boek ‘Geloofwaardig Spreken’. IKEA staat voor: 1) inspirerende intro, 2) krachtige kern, 3) eerlijk en echt en 4) appellerende afsluiting.

De missie van haar trainingsbureau is naar haar zeggen ‘mensen te trainen om Gods goede nieuws goed over te brengen’. Meer info: http://www.geloofwaardigspreken.nl/voorgangers/

Reageren


fokko

17-07-2016 12:16
kritiek leveren is 1 Is er iemand bij haar op cursus geweest om de ervaringen te delen?
De kosten en dat is punt 2 vindt ik veel te hoog Maak het laagdrempelig en je hebt meer cursisten die zeker mee willen doen.

Eric

03-05-2016 10:55
Het is jammer dat Paulien niet leefde in de tijd van Paulus. Ze had hem kunnen leren inspirerend te spreken.
Sommige Grieken hadden nogal commentaar op zijn spreken (en overigens ook op zijn verschijning).

2 Kor. 10:10
Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets.

Je kunt iemand een goede spreektechniek bijbrengen, maar de zalving kan alleen komen van Gods Geest. Dat kan je niet leren, noch van een man noch van een vrouw.

Iemand leren enthousiast, krachtig, inspirerend, eerlijk, echt en appellerend te spreken kan alleen voor wereldse zaken. Dus als je gaat spreken over een Porsche, een Ferrari of een geweldige tropische vakantiebestemming, dan kan dat.

Ik vraag me trouwens af hoe je iemand leert om eerlijk en echt te zijn.

Paulien, ik geloof best dat jij een geweldig spreektalent bent, maar als jij je gaat verbeelden dat je iemand de zalving van Gods Geest kan bijbrengen, dan...

Simon

28-04-2016 08:31
Hoezo preken?

1 Korinthe 14 : 26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

waldens

28-04-2016 06:16
Misschien is dit ook een optie voor Paulien.

Niet op IKEA, maar op de JUMBO manier.

J van jenthousiasmerend
U van uitdagend
M van meeslepend
B van babnormaal goed
O van ongelofelijk

Met de hele groep in het geel en de mogelijkheid in iedere stad meerdere JUMBO's te bezoeken om de preken te oefenen op het publiek.........misschien dat JUMBO Paulien en crew wel een geel busje leent om van JUMBO naar JUMBO te gaan, maar eerst IKEA.

:-)

GerritAllah

28-04-2016 02:42
Mooi cursus aanbod: speciaal bedoeld voor gemeenteleden die kritisch zijn over de bestaande preektijgers: doe uw voorganger zo'n trainig cadeau!

Weer eens iets korter dan een normale sabbatical, maar gun uw voorganger een remake qua spreekvrijmoedigheid! Een beetje voorganger heeft het immers over bekering van ingesleten patronen?

denis

28-04-2016 02:19
Als men, om vol enthousiasme en overtuiging over Gods woord te kunnen spreken, op cursus moet is er sowieso al iets mis.

waldens

28-04-2016 06:57
Laat Paulien Vervoorn en haar klanten eerst eens een preek maken over:

1 Timothy 2:12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.

Volgens de IKEA methode dus:
inspirerende intro
krachtige kern
eerlijk en echt
appelerende afsluting

Zou Paulus misschien echt inspirerend, krachtig, eerlijk, echt en appelerend hebben bedoeld dat Paulien haar mond moet houden ?

:-)