#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Barmhartigheid of bedreiging?

Praten we over ‘de vluchteling’ of ‘de vluchtelingenstroom’

De doorlopende exodus van vluchtelingen naar Europa brengt ook veel Nederlanders in beweging: een beweging van liefde en compassie voor de vluchteling, of een beweging van acties of demonstraties tegen de vluchtelingenstroom. Leggen we de nadruk op barmhartigheid of bedreiging? Het Zoeklicht wijdde onlangs een special aan vluchtelingen. Frits Boekhoff vatte de worsteling samen.

Door Frits Boekhoff

Twee woorden
Als we spreken over de vluchteling komen er andere beelden naar boven dan bij woorden als de vluchtelingenstroom.
De vluchteling: dat is bijvoorbeeld een man die zo goed en kwaad als het kan probeert te zorgen voor zijn vrouw en peutertje van drie. We zetten de deur van ons huis open, wacht… we gaan een stap verder: we worden een heus gastgezin voor een vluchteling.
Maar dan de vluchtelingenstroom. Nee, dat is toch echt een ander verhaal. Die duizenden mannen uit enge moslimlanden, dat moet stoppen! Want welke cultuur nemen ze wel niet mee? Ik dacht het niet. Nee hoor, grenzen dicht, liever vandaag dan morgen!

Leed
Ik heb niet de pretentie om het ene goed en het andere af te keuren. Soms moet je de dingen gewoon tegenover elkaar laten staan. En dan nog iets: is leed überhaupt niet moeilijk onderling te vergelijken? In algemene zin kun je zeggen dat de media uiteindelijk bepalen ‘hoe erg’ iets is.
De vluchtelingenstroom? Het is heel erg allemaal, echt. En de politiek en de media lijken het soms over niets anders te hebben. Maar in China overlijden jaarlijks 3 miljoen mensen door één oorzaak: de luchtverontreiniging waar China – door eigen schuld – mee te kampen heeft. En in 2014 stierven er volgens Unicef elke dag wereldwijd 1400 kinderen nog voor hun vijfde verjaardag door gebrek aan schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Dat zijn er dus ongeveer 500.000 per jaar. Nogmaals: nieuws moet je niet met elkaar vergelijken, maar ik wil me er als christen wel bewust van zijn dat God van ieder schepsel houdt. Wat dat betreft is elke grote ramp en elke vorm van kleinmenselijk leed even erg.

Nederlands burgerschap?
Terug naar de vluchteling (persoonlijk), of de vluchtelingenstroom (onpersoonlijk), zo u wilt. Daar worden we mee geconfronteerd, of we nu willen of niet. En ja, een andere cultuur wordt nu eenmaal meegenomen door deze mensen. Het is daarom op z’n zachtst gezegd naïef te denken dat je met een paar integratieavonden een soort van Nederlands burgerschap realiseert. Neem me niet kwalijk, maar de Arabische cultuur van duizenden jaren die in deze mensen zit, wordt niet even omgevormd met cursussen, gemaakt door goedbedoelende Nederlandse beleidsmakers. De Schotse filosoof David Hume zegt het wat dat betreft kernachtig: ‘Alle plannen van de overheid die uitgaan van een grote verandering in de gewoonten van de mensheid, berusten op een illusie.’

Antichrist
In Bijbels opzicht is de vluchtelingenstroom die Europa overspoelt een extra signaal (naast vele andere) dat de Eindtijd begonnen is. Ik geloof dat de antichrist uit Europa zal voortkomen en Europa zal in de Eindtijd een kwalijke rol spelen en zal optrekken tegen Israël.
Maar laten we niet doen alsof de vluchtelingenstroom een opmaat is naar een goddeloos Europa. Europa heeft allang afscheid genomen van God. Dus dat nu ook de islam een verkeerde god meeneemt, hebben we over onszelf afgeroepen: de God van de Bijbel is allang uit Europa verbannen. Europa maakt zich klaar om de antichrist voort te brengen, dat moeten wij niet bevechten. En inderdaad: daar maakt de vluchtelingencrisis onderdeel van uit. Maar niet alleen de vluchtelingencrisis. Ook de economiecrisis, de milieucrisis, de crisis rondom Israël, China en Rusland en zo kan ik nog veel meer crises noemen.

Barmhartigheid
Of je nu de individuele vluchtelingen op het oog hebt, of je juist zorgen maakt over de vluchtelingenstroom, laten we naar Jezus kijken en van Hem leren. Hij was te allen tijde barmhartig naar mensen die hulp nodig hadden.
In Jakobus 3:14-17 staat het heel kernachtig: ‘Als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.’
Wat wij in deze kwestie ook doen of laten, is een persoonlijke keuze. Maar onze motieven mogen niet voortkomen uit jaloezie of egoïsme. En om onze motieven zuiver te houden is gebed een belangrijk middel. Laten we ons gebed maar als wapen inzetten.

Frits Boekhoff is directeur van Het Zoeklicht!

Uw mening:
001-Is de islamitische leer mede schuldig aan de terreuracties?
005-Wordt onze westerse (christelijke) cultuur bedreigd door de vele immigranten?
040: Behoort de islam bij Nederland?


Reageren