#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Discipelschapscursus over vrijheid

In 1990 schreef Neil Anderson de boeken ‘Overwinning over de Duisternis’ en ‘De Bevrijder’. Van deze boeken zijn er wereldwijd al miljoenen exemplaren verkocht. Aan de hand van deze boeken heeft hij samen met de Engelse Steve Goss een cursus ontwikkeld, die wereldwijd al honderdduizenden gelovigen geholpen heeft om vrij te worden in Christus. Sinds twee jaar is deze cursus ook in het Nederlands beschikbaar.

Door Rineke Peterson

Initiatiefnemers voor Nederland zijn Jan en Nellie Kits. Zij kenden de boeken van Neil Anderson en waren daar enthousiast over. Ze vonden het een vreemd verschijnsel dat veel mensen de boeken wel op de plank hadden staan, maar dat ze nauwelijks gelezen werden. Aan de hand van de boeken van Neil Anderson hebben ze zelf een kleinere cursus samengesteld die ze vooral in Rusland gebruikt hebben, waar ze vele jaren werkten.

Ze ontdekten dat in Engeland een uitgebreide cursus in kerken gebruikt werd die door Neil Anderson en Steve Goss was ontwikkeld. Kerken en cursisten rapporteerden daar zeer enthousiast over. Daardoor groeide het verlangen dat deze cursus ook voor Nederland beschikbaar zou komen. Kort daarna zijn ze begonnen met vertalen.

De cursus gaat over discipelen maken, niet alleen bekeerlingen. Veel gelovigen zijn wel christen, maar ze voelen zich niet goed genoeg om in hun hart toe te geven dat ze Gods geliefde zoon of dochter zijn. Begrijpen van wie we in Christus zijn is werkelijk bevrijdend. Dat maakt dat we kunnen leven zonder wetticisme of er hard aan te moeten werken om ‘goed’ te zijn. Wetend in Christus te zijn maakt het mogelijk om bevrijd te worden van de gebondenheid van negatief denken en van ‘gewoonte zonden’.

Al 25 jaar is dit de focus van Freedom in Christ. Talloos zijn de buitengewone verhalen van mensen die door de Stappen naar Vrijheid in Christus zijn gegaan. Ze leerden met hun problemen naar Jezus zelf gaan en ze weten nu hoe ze satan kunnen weerstaan.

Het is onze ervaring dat het het beste is dat de cursus onderdeel is van de hele gemeente en dat de leiding er voor honderd procent achter staat. Hoewel het niet persé noodzakelijk is, omdat de cursus een compleet pakket is, is het zeker aan te bevelen dat sleutelfiguren in de kerk trainingsdagen volgen, inclusief het door de Stappen naar Vrijheid in Christus gaan. De Stappen zijn het pastorale deel. Het gaat er om dat iemand een ontmoeting met God heeft. Mensen vragen de Heilige Geest om hen duidelijk te maken welke dingen hen hinderen. Dan rekenen ze er mee af door het te belijden of te verwerpen.

Peter en Annemarie Maris hebben vanaf begin 2016 de leiding van het Nederlandse werk van Jan en Nellie Kits overgenomen. Zelf waren zij enkele jaren zendelingen in Albanië. Zij hebben daar het werk van Freedom in Christ geïnitieerd en in veel kerken hebben zij de cursus gegeven. Ze zijn enthousiast over de cursus en de geestelijke vruchten die het al heeft voortgebracht. `De Heer heeft ons op zo’n buitengewone manier gebruikt, wat we ons enkele jaren daarvoor niet hadden kunnen bedenken,’ aldus Peter en Annemarie Maris.

Nationale Ontmoetingsdag op 4 juni
Op 4 juni organiseert Freedom in Christ Ministries Nederland een feestelijke Nationale Ontmoetingsdag in Veenendaal waar o.a. Steve Goss, de internationaal leider van Freedom in Christ zal spreken. Hij is de opvolger van Neil Anderson. Er is vertaling. Ga voor meer informatie en opgave naar de website www.ficm.nl


Reageren