#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Uw mening

038 Streven naar vrede boycot evangelisatie

Terwijl de wereld in brand staat, neemt het interreligieuze verlangen naar de vrede toe. Die leidt nu tussen een dialoog tussen religies, met als schaduwzijde dat het Evangelie niet meer mag worden gebracht, waarschuwt David van Wijck in IB Magazine, het blad van de op Bijbelverspreiding onder Joden gerichte organisatie Israël en de Bijbel.

Enquête: 038-Jezus is de enige weg tot God!

Samenwerking tussen diverse religies is onder meer ontaardt in ‘House of One’ in Berlijn, een gebouw waarin elk van monotheïstische godsdiensten een eigen ruimte heeft. Dus kerk, synagoge en moskee in één pand. Op de website van House of One staat dat niet samensmelting van de religies het doel is, maar wel dialoog. Klinkt mooi, maar heeft consequenties, constateert Van Wijck. “In het visiedocument van de organisatie staat bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan via het project anderen te bekeren. In hetzelfde document staat dat geen van de partijen ‘exclusiviteit’ mag claimen. Wie er aan meewerkt, moet het Evangelie dus verzwijgen. Claimen dat er maar één weg is tot God, is niet toegestaan.”
 
Een ander project, waarop hij wijst, is Menorah Islands (gericht op negen eilanden voor de kust van Israël). De initiatiefnemers daarvan beweren de verenigde familie van Abraham te zijn en zeggen: ‘We geloven dat we ons moeten richten op onze gezamenlijke afstamming en erfgoed om de brug tussen religies te slaan. We proberen de getrouwen van alle grote religies van de wereld samen te brengen.’ Het is de bedoeling op de eilanden woonwijken en studiecentra voor allerlei wetenschappen te stichten, terwijl de gebedsruimten niet gescheiden zijn. Daarnaast heeft ook het Vaticaan al laten weten dat de Katholieke Kerk zending onder Joden niet meer toejuicht. Een groep orthodoxe rabbijnen heeft daarop gereageerd met een verklaring waarin staat dat scheiden van judaïsme en christendom, die tussen partners met theologische verschillen, maar niet tussen vijanden is. Jezus zou de Thora van Mozes hebben bevestigd.
Van Wijck: “Hoe mooi sommige uitspraken ook lijken, we kunnen niet voorbij gaan aan de gevolgen. Iedere menselijke oplossing voor wereldvrede ziet de Here Jezus slechts als een goed mens, maar ontkent dat Hij God is.” Doordat het Evangelie niet meer mag worden gepredikt, wordt de weg naar echte vrede geblokkeerd, zegt hij. “Opvallend genoeg wordt het Joodse volk veelal als eerste uitgesloten van het Evangelie. Terwijl het juist in de eerste plaats aan hen is gegeven.”


Reageren