#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Enquête

038-Jezus is de enige weg tot God!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Jan

04-10-2019 02:49
Het Woord van God spreekt duidelijke taal in Joh.14±6 daar zegt Hij CHRISTUS Ik ben de WEG, de Waarheid, en het LEVEN, Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Rudy Post

03-10-2019 07:32
Citaat van C.S. Lewis:

“Wat ik hier probeer te voorkomen is de waarlijk zotte uitspraak die zo vaak over Hem wordt gedaan:
'Ik wil de ethische leer van Jezus wel aanvaarden als van een grote leermeester der mensheid, maar ik aanvaard niet zijn bewering dat Hij God is.
Dat is nu precies wat we niet moeten zeggen. Iemand die alleen maar mens is en het soort dingen zegt dat Jezus zei, zou geen grote leermeester zijn. Hij zou ofwel krankzinnig zijn – gelijk te stellen met iemand die zegt dat hij een schemerlamp is – ofwel de duivel uit de hel. U moet een keuze doen.
Deze man was, en is, ofwel de Zoon van God, ofwel een krankzinnige of erger. Je kunt hem opsluiten als dwaas of op Hem spugen en Hem ter dood brengen als demon; of je kunt aan zijn voeten vallen en Hem Heer en God noemen. Maar laten we niet aankomen met minzame kletspraat over zijn grote leraarschapder-mensheid.
Die mogelijkheid heeft Hij niet opengelaten en dat was ook niet zijn bedoeling.”
C.S. Lewis Onversneden Christendom Pag.: 61.

Eric

30-09-2019 11:28
Jezus is niet de weg tot God, maar Christus is dat??
Christus is geen naam, maar een hoedanigheid . Dat de persoon gezalfd is. De Christus is wel een aanduiding voor een specifiek persoon, is de aanduiding voor de Zoon, Jezus , ofwel Jesus de Christus

Deze bijbeltekst zegt letterlijk dat Jezus over zichzelf zegt dat Hij de weg is tot God de Vader: John 14:5-6
Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten? Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Sas

12-07-2016 01:40
In Johannes 14 zegt Jezus Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven

1 Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen." 5 Tomas zei tegen Hem: "Heer, we weten niet waar U naartoe gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten?" 6 Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. 7 Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien jullie Hem."

Josef

08-06-2016 08:36
De reactie op deze tijd, 08 -06-2016 08:59

is van mij ik was vergeten mijn naam in te vullen.

08-06-2016 08:59
De Here Jezus Christus is de enige weg,niemand komt tot de Vader dan door Mij, Ik Ben De Weg De Waarheid en Het Leven.

Marjorie

01-05-2016 10:42
Volgens mij is de Goddelijke en enige weg die van een goed en zuiver mens te willen zijn.
Zoals bv. het Bàhaï geloof ongeveer zegt dat alle vormen van geloofsbeleving de verschillende lampenkapjes met zijn eigen vormen en kleuren zijn, maar waar het écht om gaat is het heldere licht in het midden!

BBC

01-05-2016 10:16
Vraag is, naar mijn mening, niet goed gesteld. Jezus is niet de weg tot God, maar Christus is dat.