#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Uw mening

039 We hebben een geloof aan het hiernamaals nodig

Volgens de Duitse neurowetenschapper Prof. Robert Benjamin Illing is de behoefte aan het transcendente aangeboren. "Zonder God, zou de mensheid overgeleverd zijn aan een grote geestelijke crisis, die zin voor en in het leven weg zou nemen.”

“De mens heeft een geloof in ‘een hogere instantie’ of aan een hiernamaals nodig", zei de wetenschapper in een interview. De hoop dat er een God is die ondanks de schijnbare zinloosheid van het leven uiteindelijk toch zin en gerechtigheid brengt is bij veel mensen sterk aanwezig.

Volgens de neurobioloog is religie nog steeds het dominante model dat het leven zin geeft. Maar er zijn ook andere modellen: "Veel mensen proberen een gevoel van zinloosheid te overwinnen door materialisme, esoterische ideeën, ideologieën of hun voetbalclub." De neurobioloog betwijfelt, echter of deze modellen levensvatbaar zijn.

Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood!

Reageren


Theo Bert

02-05-2016 12:04
Hij stelt onder andere:
Religie is het resultaat van menselijke creativiteit
------ geloof jij dat?
Hij vraagt zich af:
Ontstaat religie in de hersenen?
Het antwoord dat de kern raakt, zou kunnen zijn: Ja, maar . Het ontstaat in de hersenen, maar wie meent dat het een afserveren van de gedachten van de religie inhoud, zou zich vergissen,
--------- Hier geeft de Bijbel een prachtig antwoord in het scheppingsverhaal waar staat dat God zijn adem in de mens blies. Daardoor is de mens een geestelijke mediamieke begaafdheid. God is geest en de mens is naar zijn beeld geschapen Juist die dimensie van de geestelijke werkelijkheid wordt zorgvuldig buiten gesloten door mensen die uitsluitend materialistisch denken.
Van de geestelijke werkelijkheid zegt Jezus Matteüs 11:
28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;