#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Organisaties

Samenwerking Evang. College en ABC

Het Evangelisch College in Zwijndrecht verbindt zich als ‘onderwijspartner’ aan de Alliantie van Baptisten CAMA gemeenten (ABC-gemeenten). Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Doel is de krachten te bundelen op het gebied van opleiding en toerusting.

In feite betekent het een formalisatie van de opleiding tot predikant in de ABC-gemeenten. Dat gebeurt via de deeltijdopleiding Bachelor van de ETA (Evangelische Theologische Academie), een van de drie scholen van het EC. De andere twee zijn de Evangelische Toerusting School en het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Het EC kwam in 2011 tot stand door een fusie van de stichtingen ETA en Evangelische Bijbelscholen.

De rekening 2014/2015 van het EC viel positief uit dankzij een legaat van 30 mille, maar dat is alleen mogelijk doordat volgens de instelling de vaste werknemers en freelancers genoegen nemen met een beloning die beduidend onder markt-  en opleidingsniveau ligt. Hoewel het aantal ETA-studenten toenam sluit de begroting voor het nieuwe boekjaar (2015-2016) niet. Er prijkt een tekort op van 27 mille, vooral doordat er minder ETS-cursisten (Toerusting) werden ingeschreven dan in voorgaande jaren. Het College hoopt dat die school weer op het oude niveau terug komt en ook dat bij ETA en EPS (Pastoraal Studiecentrum) een lichte groei plaatsvindt.

Alle drie de scholen bieden deeltijdopleidingen in heel veel plaatsen in Nederland aan. Nieuw is dat het EC een comité van aanbeveling heeft. Daarin zitten bekende predikanten als Orlando Bottenbley, Gijs van de Brink, dr. Jos Douma, Hans Eschbach, prof. dr. Willem Ouweneel, Ron van der Spoel, Wigle Tamboer, Arie M. Verduyn, Jan Wessels en anderen. Er zijn ruim 80 docenten aan het EC verbonden.


Reageren