#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Binnen/buitenland

Johan Smoorenburg in Nederland

Van gisteren (23 april) tot en met 28 mei zijn zendeling Johan Smoorenburg (71) en zijn vrouw Wilcie uit Haïti met verlof in Nederland. Volgend jaar is het 35 jaar geleden dat hij, na eerder op Martinique te hebben gewerkt, een kinderdorp startte in Port-au-Prince. Velen hebben door zijn woord en daad hun leven aan de Heer toevertrouwd. In de loop der jaren is er veel evangelisch maatschappelijk werk voor andere doelgroepen in het straatarme Haïti bijgekomen.

Met de Wereld Expo Tent presenteert hij het werk van de rond hem opgerichte stichting Hart voor Haïti op de Pinksterconferentie van Opwekking. Verder houdt Smoorenburg spreekbeurten in het land.

Smoorenburg, die na de dood van zijn eerste vrouw enkele jaren geleden, trouwde met Wilcie, meldde eerder dat de organisatie tientallen mensen heeft moeten ontslaan wegens geldgebrek. Onder meer staat het project voor ouderen, inclusief een bejaardenhuis, op de tocht. Vrijwel alle giften voor het zendingswerk in Haïti komen uit Nederland en daar sloeg voor Smoorenburg merkbaar de crisis toe.

Het project voor de ouderen is volgens hem extra duur wegens hoge medische kosten en speciaal voedsel. Smoorenburg hoopt dat dit jaar de situatie verandert. Toen hij naar Haïti kwam, werd hij geconfronteerd met enorme nood, in dat land. Hij begon er een kinderdorp, primair gericht op in ziekenhuizen achter gelaten kinderen. Maar er was ook nood onder ouderen. “Ik heb altijd de stem van mijn hart gevolgd en dat doe ik na 34 jaar nog steeds,” zegt hij. info@hartvoorhaiti.nl.


Reageren