#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Uw mening

040 AfD in Duitsland: voor gezin van man, vrouw en kinderen

De politieke partij AfD (Alternatief voor Duitsland) wil het traditionele gezin versterken, verwerpt gelijkheid van relaties en verzet zich tegen een islamitische parallelle samenlevingen.

Dit blijkt uit het beginselprogramma dat de gedelegeerden hebben aangenomen op het partij congres dat op 30 april en 1 mei in Stuttgart werd gehouden. De partij onderstreept de waarde van het traditionele gezin: vader, moeder en kinderen, als de kern van de samenleving.

De AfD dringt aan op meer kinderen in plaats van een massale migratie. Daarom wil de partij gezinnen met meerdere kinderen extra ondersteunen, door bijvoorbeeld leningen voor de aankoop van woningen te verstrekken, waarbij de schuld afneemt met elk nieuwgeboren kind. Bovendien wordt voorgesteld de studiefinanciering te korten van studenten die tijdens of kort na het voltooien van hun studie kinderen krijgen. Daarmee wil de partij duidelijk maken: "Kinderen zijn geen carrière-remmende ballast, maar onze toekomst."

Ook stelt het rapport: “De islam behoort niet tot Duitsland. De AfD zet zich volledig in voor vrijheid van religie en denken, maar roept ertoe op de uitoefening van het geloof in te kaderen binnen de wet, de mensenrechten en onze waarden. Wij verzetten ons tegen een islamitisch geloof, dat zich richt tegen onze democratische vrijheid en de joods-christelijke en humanistische beginselen van onze cultuur. De regels van de sharia zijn onverenigbaar met ons rechtsstelsel en onze waarden.”

Enquête 040: Behoort de islam bij Nederland?

Andere enquêtevragen over dit thema:
001-Is de islamitische leer mede schuldig aan de terreuracties?
005-Wordt onze westerse (christelijke) cultuur bedreigd door de vele immigranten?

Reageren


Theo

16-05-2016 09:41
De AFD is eigenlijk de oude CDU . Ze zijn voor het normale christelijke familie model. Tegenwoordig heet dit populistisch en rechts omdat dit niet meer strookt met het politiek correcte links denken .

Otto

12-05-2016 05:58
Ik heb het wel gehad met welke politieke partij ook. De politiek is een groot kwaad, dat alleen maar erger wordt. Ook de christelijke partijen, zoals CU/SGP/CDA dat zijn zogenaamde barmhartige mensen, ook naar de vluchteling toe. Als ik zie de problematiek rondom de vluchteling, dan zie ik de grootste huichelaars opstaan. Deze barmhartigheid die zij uitstralen naar de vluchteling toe houd op zodra zij in hun woonbuurt geplaatst worden, al de vluchtelingen worden gestald in woonwijken waar de mensen het al moeilijk hebben, maar je ziet ze niet geplaatst worden in buurten waar onze elite wonen, en maar roepen wat zijn wij barmhartig, en op de duur worden deze problemen alleen maar groter. Het is wel heel opvallend dat er veel verweer komt juist van de elite kant, en ook de christelijke elite tegen de PVV/AFD, maar weet U wel hoe het is te leven in deze probleemwijken? nee dat weet U niet!! Voor deze mensen in de probleemwijken, maakt U het probleem alleen maar groter, want U heeft deze mensen niets te bieden, en de vluchteling ook niet, en dat weet de politiek heel goed. Lekker duur praten, en vooral de barmhartige uithangen, als het maar niet in jou buurt komt. Ik heb het helemaal gehad met dat in en in gemeen spelletje wat de politieke partijen van nu spelen, de mensen die geen weerwoord hebben de weduwe/wees zij die zich niet kunnen verweren de gehandicapten, enz zijn nog steeds de dupe van al dit politiek gedoe, en dan wordt er ook nog geroepen, om een stukje welvaart in te leveren, dit is wel zo brutaal welke welvaart politiek? dat is nog meer bij de mindere weghalen, en zelf buitenschot blijven, want U heren politici/elite hebben hier geen last van, maar U legt de rekening neer bij al de zwakkere in de samenleving, en hoe God hierover denk? daar staat de bijbel vol van. Jezus had hier een woord voor........Ik begrijp best dat mensen uit deze probleemwijken de PVV/AFD stemmen, want door U a-sociaal beleid heeft U deze partijen alleen maar groter gemaakt, dus het ontstaan van deze partijen is volledig U verantwoordelijkheid, en ook nog de suggestie om vluchtelingen in huis op te nemen, maar als de vraag komt hoeveel heeft U er dan? ja dat had je nu niet moeten vragen geen enkele dus. Ik baal van al dat politiek geleuter, al die leugens, al dat gedoe IK KAN MIJ HET NIET MEER HERRINEREN!! en al die leugens nog meer, en laten wij over de EU maar zwijgen, want dat is de wortel van het kwaad, om zo onbarmhartig met de mensen om te gaan die al niets meer hebben, en onder dit bewind zijn de rijken stukken rijker geworden, en de armen stukken armer, schandalig, dus ik stem nooit niet meer, en ik was een CU stemmer, maar onder bewind van(Slob) zijn de mindere in de samenleving de dupe geworden, en niet vergeten de SGP heeft hier vrolijk aan meegedaan, dus ik ben zo teleurgesteld, dat ik zo'n groot kwaad als de politiek de rug toekeert.