#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Conferentie tegen burn-out pastors

Baptistenvoorganger en auteur van bestsellers Rick (Doelgericht) Warren van megakerk Saddleback Church verbaast zich er niet over dat door de snelle groei van veel kerken menige pastor de laatste jaren in een burn out terecht kwam. Daarom droeg God hem, naar zijn zeggen, op een studieconferentie te organiseren om kerkleiders te helpen. Die wordt van 28 tot 30 juni gehouden in zijn kerk.

Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad?

“Eenmaal per maand wijd ik een bepaald deel van mijn gebedstijd aan persoonlijk gebed voor de volgende generatie pastores”, zegt hij. Warren heeft in zijn 40-jarige loopbaan als predikant volgens hem in teveel Godsmannen het vuur zien uitdoven, zodat zij uitgeblust raakten in een burn out. “Ik kom van kerkgroei niet meer onder de indruk”, zegt hij. “Vuurpijlen branden snel op. Blijvende groei, decennium na decennium imponeert mij”, liet hij collega’s weten.

In zijn specifieke gebeden voor de predikers en hun gezinnen bidt hij dat zij een ‘nederige’ en tot leren bereide geest mogen behouden en dat de doeltreffendheid daarvan jaarlijks groter wordt, ook als ontberingen hun gemeenten treft, meldt Warren. Maar God heeft nu tot hem gesproken, zegt hij, en hem opgedragen niet alleen voor de pastors te bidden, maar ook aan hen de lessen in bediening door te geven die hij zelf keihard moest leren. “Dat zal hen veel tijd en pijn besparen”, heeft God kennelijk tegen hem gezegd.

Vandaar de (hoe kon het anders) ‘Doelgerichte Conferentie’ voor intensieve studie. Hij zal er de enige spreker zijn, op basis van wat hij in 36 jaar Saddleback heeft geleerd. “In die tijd hebben we 43.018 nieuwe gelovigen gedoopt”, voegt hij er aan toe. Wekelijks komen 38.000 gelovigen samen in bijna 8,5 duizend kleine groepen en er zijn volgens Warren bijna 27 duizend mensen voor zendingswerk in 196 landen uitgestuurd, meer dan enige andere kerk in Amerika. “Ik weet dat deze uitnodiging u niet veel tijd tot aan de conferentie geeft”, schrijft hij aan predikanten. “Maar God gaf me de opdracht pas enkele dagen geleden en ik ben alleen gehoorzaam.”

Gericht zijn op groei boven kwaliteit is naar zijn mening niet de juiste manier om een gemeente te bouwen, waarschuwt hij. “Je moet heel zorgvuldig zijn met bouwen. Sommigen bouwen met goud, zilver en edelstenen, anderen met hooi, strooi en stoppelen, maar het vuur zal eens de kwaliteit van jullie werk onthullen. En als wat je hebt gebouwd overleeft, ontvang je loon”, schrijft hij aan zijn collega’s.

Reageren


waldens

06-05-2016 08:49
toevoeging: of moeten we gewoon zeggen dat zowel dominees, ouderlingen en kerkvolk in NL op de aarde in een tijdelijk voorbijgaand leven leven en omdat dat niet te rijmen valt met wat de Schrift zegt over een hemels eeuwig leven, komt men in geestelijke problemen ?

waldens

06-05-2016 08:47
Ik begrijp niet hoe dominees in een burn-out terecht kunnen komen. Zij die door Christus geroepen zeggen te zijn, zij die een blijde boodschap aan iedereen willen vertellen, zij die aan hun local church zich presenteren als aangesteld door God op die positie, zij die hun ouderlingen en kerkleden geestelijk leiding geven, zij die fulltime met de Koning van DE kerk zeggen bezig te zijn ...... als zij al in burn-outs terecht komen ....... in wat voor een geestelijke problemen zitten hun kerkvolk dan wel niet ?