#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Uw mening

042 Scriba Plaisier (PKN) wil naar één kerk met Rome

De Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms Katholieke Kerk moeten samen gaan. Dat zegt scriba Arjan Plaisier van de PKN in een interview met het Nederlands Dagblad. Hij denkt voorshands aan een federatie, maar als die dan ‘even doorpakt’ kan er over vijf jaar één institutionele Kerk zijn. Hij hoopt dat ook andere denominaties zich daarbij aansluiten, want de nu bestaande versplintering, vooral op het protestantse erf, is in zijn ogen niet goed te praten.

Enquête: 042-Moeten de PKN en de RK kerk samen gaan?
 
“Rome – Reformatie is een serieus debat, maar je mag het niet zo principieel maken dat het twee keken moeten blijven”, zegt hij in de krant. Ter gelegenheid van de herdenking van de Reformnatie, volgend jaar, worden door de twee kerken gezamenlijk open brieven gestuurd naar respectievelijk samenleving en de kerkelijke wereld.
De kerkvisies van Rome en de Reformatie verschillen wezenlijk van elkaar, geeft Plaisier toe. “Maar we hebben driekwart van onze geschiedenis gemeen. De ernst van de tijd is zodanig dat we elkaars betekenis moeten erkennen en als federatieve kerk verder kunnen.”
 
Groeien
In de gezamenlijke brief voor de samenleving wordt uitgelegd dat ondanks de gescheiden geschiedenis, beide samen getuigen van het Evangelie willen zijn. Het is de bedoeling met die brief op 31 oktober, Hervormingsdag, naar buiten te komen.

Aan het einde van dit jaar gaat er een, op een verklaring van de twee gebaseerde, brief uit naar alle kerken, waarin men hen probeert te verleiden tot aansluiting bij het initiatief. Er komt een Rooms-Reformatorische herdenking van de Reformatie. In de brief gaat het over de strijd en de geschiedenis van de verdeeldheid, maar ook over de belofte verder te willen groeien in eenheid, laat Plaisier weten.

Volgens hem wil men bij de herdenking van de Reformatie naar buiten toe eenheid uitstralen. De verdeeldheid, ontstaan in de loop van de protestantse geschiedenis noemt hij een “grof schandaal”. Er moet nu wat hem betreft minimaal een koepel van kerken komen. “Een kerk verdwijnt als zij Christus niet langer belijdt”, zegt hij. Intussen hebben de Gereformeerde Gemeenten al laten weten niet mee te doen aan gezamenlijke bijeenkomsten over de eenwording.

Reageren


fokko

14-07-2016 01:05
ik moet denken aan Manifest van eenheid. Gooi alles op een hoop onder mom van verzoening .En je bent de wegbereider voor de wereldgodsdienst die komen gaat. Nederland wordt eens wakker.

05-06-2016 06:55
Meneer Plaisier, Luther en al de kerkhervormers hebben het niet goed gedaan in uw ogen, de roomkatholieke kerk is de ware kerk.
Luister maar naar de tegenwoordige paus, deze man heult met de moslims samen, dus u ook.
De Here Jezus heeft het al gezegd,als ik terug kom zal ik nog HET geloof vinden?
En maria is het, meneer Plaisier.

Limburgse

16-05-2016 02:48
Goed hoor meneer Paisier,
Kom u maar in Zuid Limburg wonen en dan ook meedoen met alle Katholieke gewoonten. In de rest van Nederland merk je er weinig van maar het is een totaal ander soort kerk, met gebruiken waar ik als nieuwe Limburger nooit van gehoord had zoals processies, bronkfeesten, feesten waar meneer pastoor de lootjes trekt, van de mis naar de kroeg, Maria die belangrijker is dan Jezus, carnaval met o.a. avonden speciaal voor vrouwen met strippers, zuipen en feesten en uiteindelijk een mis in de kerk, occulte gebruiken, bekeerde oud-katholieken die elders pas Jezus hebben leren kennen. De Bijbel is voor veel Katholieken onbekend omdat ze er niet in lezen/niet meer opgevoed zijn.

Even een leuke lijst van Wikipedia gekopieerd:
Onbevlekte Ontvangenis (8 december)
Feest van de Moeder Gods - Octaafdag van Kerstmis (1 januari)
Maria-Lichtmis (2 februari)
Heilige Jozef (19 maart)
Aankondiging van de Heer/Maria Boodschap (25 maart)
Aswoensdag (variabele datum)
Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester (donderdag na Pinksteren)
Sacramentsdag (2de donderdag of zondag na Pinksteren)
Heilig Hart van Jezus (3de vrijdag na Pinksteren)
Geboorte van de Heilige Johannes de Doper (24 juni)
Heilige Petrus en Paulus, apostelen (29 juni)
Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus)
Maria-Tenhemelopneming (15 augustus)
Maria-Geboorte (8 september)
Kruisverheffing (14 september)
Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk 22 of 25 oktober,
Allerheiligen (1 november)
Allerzielen (2 november)
Kerkwijding Lateraanse Basiliek (9 november)
Heilige Willibrordus (7 novemberChristus Koning (eind november, 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar)
Verplichte en vrije gedachtenis (voor overledenen)
Hoogfeesten
Alle Heiligen die aanbeden worden, in rangen en standen.

Afijn, meneer Plaisier, u zult er eerst een hele studie van moeten maken. Veel gebruiken hier vind ik persoonlijk er onchristelijk. Maar goed, ik ben jaren geleden weggegaan uit de Gereformeerde kerk vanwege dwaalleren en New Age gedachten. In beide kerken zitten christenen. Bijbelgetrouwe christenen zullen naar ik hoop de goede keuzes maken. Hup weer een scheuring, een nieuw Hersteld Gereformeerd. Wie snapt het dan nog.

denis

15-05-2016 09:54
Het ruimt wel makkelijker op zo'n eenheidsreligie

Theo

13-05-2016 01:54
Het is inderdaad waar ! De ONE World RELIGION is er ( bijna) inmiddels en Knevel en Plaisier zijn de wegbereiders in Nederland .

waldens

10-05-2016 06:38
aan Otto.

Geen enkele hulde aan de Gereformeerde Gemeente, eerder het geheel omgekeerde.

Waarom ?

Tijdens de boetedag van 2014 heeft de synode van de Gereformeerde Gemeente PUBLIEKELIJK beleden dat zij de gestalte onder het Kruis kwijt is, ergo geen gemeente van Christus meer.

Tijdens de boetedag van 2014 heeft de synode van de Gereformeerde Gemeente PUBLIEKELIJK beleden dat haar volk (zo priester, zo volk) door de wereld is overwonnen en leeft voor het hier en nu. Ergo hun geloof overwint de wereld niet en de eeuwigheid en hemel en hel zijn uit het zicht verdwenen realiteiten.

In 2003 hebben de Gereformeerde Gemeenten een boek van 1100 pagina's op zich af gehad (Afwachten of verwachten van Klaas van der Zwaag) waarin hen is uitgelegd waarom hun leer van de toeleidende weg een vals evangelie. Dit boek was niet meer dan een rimpeling in het water.

In 2015/2016 schrijft Drs. Dekker een boek over de refozuil waarin hij constateert dat de leer van Gods Voorzienigheid en die van God's Uitverkiezing binnen de refozuil (dus ook de Gereformeerde Gemeenten) dode leerstukken zijn en invloed van de 3FVE bijna nihil zijn geworden.

Een invloedrijk kopstuk van de Gereformeerde Gemeenten, nl. drs. I.A. Kole, is al vanaf het begin nauw betrokken bij de Nationale Synode.

Tenslotte de Gereformeerde Gemeente heeft ook meegewerkt aan de Bijbel met Uitleg waarin de polemiek tegen Rome weggewerkt is.

De redenen waarom de Gereformeerde Gemeenten niet meedoen, is volgens mij dan niet bijbels, maar eerder politieke redenen om hun kerkelijke macht, hoge salarissen, dure pastories en dikke auto's in stand te houden.

Als je hun werkelijke leven wilt zien, ga naar wegwijs.nu en zie de wereldse rijke levens die hun volk leeft onder hun bedieningen. Als daar een in hun ogen simpele Timmerman en in hun ogen ongeletterde vissers binnenkomen, dan mogen zij achterin gaan zitten en mogen ze hun mond dichthouden.

Geen enkele hulde aan de Gereformeerde Gemeenten.

Otto

09-05-2016 08:25
Dit verbaas mij niets, deze uitspraak van Plaisier, dat wij driekwart met de Roomse kerk gemeen hebben. De Paus verklaard dit ook, en heel opmerkelijk vertelde dezelfde heren dat zij ook driekwart met de Islam gemeen hebben, dus vul maar in! Wij gaan op naar een grote wereldkerk die onderdak biedt aan alle religies, en waar Jezus buitenspel gezet wordt. Alle hulde aan de Gereformeerde gemeente, dat zij hieraan niet meedoen, en ik hoop echt, dat vele kerken nee zullen zeggen, en hier afstand van gaan nemen. Trouwens dhr. Knevel van de EO gaat een boek schrijven , over deze Paus, want hij fascineer hem zo, dus dat wordt misschien ook wel op de duur de nieuwe KEO.

waldens

09-05-2016 04:09
toevoeging:

en het volk heeft het graag zo.

waldens

09-05-2016 08:04
Terecht gezegd Klaas, maar je vergeet dat in NL er geen tegenstand meer te horen, is tegen Rome.

Onze koning met zijn gezin staan met een grote foto samen met de paus in nederlandse kranten.

Arie Slob van de CU en Kees van der Staaij van de SGP hebben al twee jaar hun steun gegeven aan een geldinzamelingsactie voor Radio Maria.

Wijkiezenvvooreenheid, Nationale Synode, Nederlands Christelijk forum en de federatie van kerken zijn allemaal erop gericht om uiteindelijk met Rome een uiterlijke zichtbare eenheid te vormen.

Laatste van tientallen voorbeelden die te geven zijn. Op het 111 jarig bestaan van de studentenvereniging van de Theologische Universiteit van Apeldoorn van de Christelijk Gereformeerde Kerken eind 2015 is de leidinggevende van het Arieninistituut komen spreken over Paus Franciscus. Het Arieninstituut is 100% Rooms Katholiek. Niettemin gaf Dr. Roel Kuiper aan dat de gereformeerde theologie zoals die bedreven wordt in Apeldoorn erg in de belangstelling staat in het buitenland.

Nogmaals, Klaas, mijn persoonlijke mening is dat eenheid met Rome voor de PKN en de andere kerken in NL al een gepasseerd station is, het is nu enkel nog wanneer de uiterlijke zichtbare eenheid plaats gaat vinden.

Zelfs de Statenvertaling hebben de refoleiders ontdaan van iedere polemiek tegen Rome........

Klaas

09-05-2016 04:54
Te zot om te verwoorden. Tijdens zijn theologie studie wist Plaisier al de verkeerde keuzen maken. Hij promoveerde op twee wijsgeren die van theologie weinig kaas hadden gegeten. Pascal was om dat punt een grote knoeier en Nietzsche bracht ons het concept van de übermensch. Terug naar de ene Rooms kerk die door de eeuwen heen zich bezat heeft aan het bloed van de ware heiligen en die ons in een soort krankzinnige eindfinale waar de paus van Rome zich zal openbaren als de anti - christelijke macht die zich af zal schilderen in een formaat in vergelijking waarbij Adolf lief leek te zijn voor de mensen. De PKN hobbelt zachtjes dwaze liedjes zingend achter Plaisier aan op weg naar het zwarte land.