#Tb 15 euro gift
Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord? Ja Nee

Manna

de Heilige Geest – deel 4 van 12

De Heilige Geest wil ons leven 'doordrenken' met Zichzelf!

Lezen: Johannes 16:5-15

Vers voor vandaag: "Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid." (Johannes 16:13)

De afgelopen dagen hebben wij stilgestaan bij de vraag: Wie is de Heilige Geest? Een belangrijke vraag, omdat overgave is gebaseerd op kennis. Hoe beter wij iemand kennen, hoe meer wij iemand kunnen vertrouwen. Dat geldt ook met betrekking tot de Heilige Geest. Pas wanneer wij begrijpen wie Hij is zullen wij ons volledig en zonder reserve aan Hem durven over te geven.
Maar om de Heilige Geest goed te leren kennen is het niet alleen belangrijk om te weten wie Hij is, het is zeker zo belangrijk te ervaren wat Hij doet. Wat is het werk van de Heilige Geest? Wat is Zijn bediening? Wat wil Hij ons allemaal bieden?

Het werk van de Heilige Geest
De Heilige Geest wil ons leven 'doordrenken' met Zichzelf. Hij heeft te maken met alle facetten van ons christen-worden en christen-zijn. Het is dan ook haast teveel om op te noemen wat de Heilige Geest allemaal in een mensenleven wil doen.

Hij overtuigt
In Johannes 16:8 kunnen wij lezen dat de Heilige Geest de wereld, dat wil zeggen de niet-christenen, overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest probeert de niet-gelovigen duidelijk te maken dat ze leven in zonde omdat ze niet geloven in Jezus Christus. Hij wijst hen op het feit dat Jezus Christus de straf heeft gedragen voor al hun zonden en dat ze daardoor, en alleen daardoor, kunnen worden gerechtvaardigd. Met andere woorden, lang voordat iemand ertoe komt zijn leven over te geven aan Jezus Christus is dé Evangelist, de Heilige Geest, al een werk begonnen in dat leven. Hij overtuigt mensen van de hopeloze toestand waarin zij verkeren en nodigt hen uit tot het heil. "En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet." (Openbaring 22:17)

Hij doet wedergeboren worden
Nadat de Heilige Geest mensen heeft overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel en nadat de Heilige Geest mensen heeft uitgenodigd tot het heil, doet Hij die mensen die ingaan op de uitnodiging wedergeboren worden. "Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:5b,6)

Hij woont in ons
Op het moment van de wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. Wij zijn Zijn tempel geworden. Voor altijd zal Hij in ons zijn. Hij zal ons nooit meer verlaten. Dat wil echter nog niet zeggen dat de Heilige Geest het ook altijd voor het zeggen heeft in ons leven. In een volgende studie over de vervulling met de Heilige Geest zullen wij zien dat het mogelijk is als christen volledig onder leiding van de Heilige Geest te leven, maar dat het ook mogelijk is onze eigen weg te gaan en te zondigen, ondanks het feit dat de Heilige Geest in ons woont. Belangrijk is echter dat wij weten dat de Heilige Geest in ons woont als wij wedergeboren zijn, en dat Hij ons nooit meer zal verlaten. "Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe." (Romeinen 8:9)

Toepassing: Hebt u de Geest van God? Leeft u vandaag onder Zijn leiding?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U in mij woont en dat ik Uw tempel mag zijn. Amen.

© Maximum Life

Reageren


Rineke Peterson

15-05-2018 08:21
Hallo Marijke,

Dit is inderdaad lastig te begrijpen, God de Heilige Geest, die in je woont. Misschien kun je hier wat mee.

Jij bent Marijke, jij hebt een lichaam. Dat is waar jouw echte Marijke in woont. Jouw echte Marijke is niet jouw lichaam, want als dat lichaam sterft gaat de echte Marijke naar God. Wie is die echte Marijke? Dat is jouw ziel. In 1 Petrus 1:9 staat dat het einddoel van het geloof de zaligheid van je ziel is. Naast het feit dat jouw ziel een lichaam heeft, hebben jouw ziel en jouw lichaam ook een geest. Je geest is als het ware het instrument om contact met God mee te maken. Net zoals je oren geluiden kunnen waarnemen en je ogen licht en kleuren kunnen waarnemen, zo kan een geest God waarnemen. Toen Adam en Eva zondigden in het paradijs, was die geest, dat instrument om geestelijk met God te communiceren, dood gegaan. Vanaf dat moment konden mensen niet meer geestelijk denken en met God communiceren. Vandaar dat de mensen steeds verder bij God vandaan leefden. Jezus heeft met zijn dood betaald voor alle zonden van alle mensen. De Heilige Geest is Zijn volmaakte Geest. Die volmaakte Geest kan alleen maar wonen in iemand die rechtvaardig is. Wanneer je gelooft in Jezus, ziet God jou als perfect. Dan kan die volmaakte Geest in jou komen, net zo goed als jouw eigen geest in jouw lichaam woont. Die volmaakte Geest maakt jouw geest weer levend. Als die volmaakte Geest dan in jouw lichaam is, dan kan jouw geest weer contact maken met de volmaakte Geest van God. Zo kan die volmaakte Geest met jou praten op een geestelijke manier en jou de weg wijzen die God wil dat jij gaat. Jouw geest kan, als jij tot geloof in Jezus gekomen bent, Gods Geest verstaan, alleen moet je wel leren Zijn geestelijke stem te onderscheiden van alle andere stemmen, gedachten en gevoelens die er binnenin je zijn. Dat is wat voor de meeste mensen vaak erg moeilijk is. Maar hoe meer je in de stilte komt en alle stemmen om je heen (televisie, radio) laat zwijgen, hoe meer je Zijn liefdevolle stem gaat onderscheiden en hoe meer je gaat begrijpen wat Gods plan met jouw leven is. En hoe meer je dat gaat begrijpen, hoe zaliger (gelukkiger) jouw ziel wordt.

Ik hoop dat dit het iets makkelijker maakt te begrijpen. Maar waarschijnlijk kan de Heilige Geest binnenin jou het jou beter uitleggen op een manier dat jij het begrijpt. Je mag Hem daar gewoon om vragen.

Marijke

31-05-2017 01:54
In een eerdere studie wordt beweerd dat de heilige geest een persoon is. In deze studie dat de geest in je woont. Ik vindt het moeilijk te bevatten dat een persoon in je woont. Hoe kan ik dit begrijpen.