#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

‘Remonstrantse reclame-god scoort bij de mens’

De remonstranten sturen met hun reclamecampagne (thema: Mijn God) een boodschap de wereld in die in strijd is met de Bijbel, maar wel scoort. Dat constateert Henk van Blijderveen in Het Zoeklicht. Toen leegloop dreigde, werd door die denominatie een reclamebureau ingeschakeld. “Dit bureau zocht uit welke God het goed doet’, schrijft Van Blijderveen, die vervolgens de zes in de reclame-uitingen (o.a. posters en radiospotjes) gepresenteerde wensgoden noemt. Zoals een God die, homo’s trouwt, de mens zelf laat denken, niet op mensen neerkijkt, super-optimist is, tot niets dwingt en niet aan dogma’s doet. Over elk van die thema’s hebben remonstrantse predikanten en hoogleraren iets gezegd, waarbij Van Blijderveen een Bijbeltekst citeert, waarin het tegenovergestelde van die theorieën staat.

Enquête: 043-Ik geloof in een persoonlijke liefdevolle God!

Boegbeelden
“De boegbeelden van de remonstranten voeren het hoogste woord. Dat heeft overigens weinig gemeen met het Hoogste Woord, met Gods Woord”, schrijft hij. Zo vertelde Christa Anbeek, hoogleraar remonstrantse theologie, dat haar God zich niet laat kennen, haar preken niet gaan over een God die de mens niet hoort en ziet en zij benadrukt dat die mens vooral moet laten zien wie hij zelf is.
Waarop Van Blijderveen reageert met de tekst uit Johannes 1:18: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.’ Een andere professor vindt dat dieren de oudere broers en zusters zijn van de mens en een predikant dat God als onuitputtelijke liefdesbron uitnodigt ‘in elkaar’ te geloven.
Voorganger Reinhild Philipp van de Remonstrantse gemeente in Zwammerdam zegt niet bang te zijn God te beledigen, want de zijne is geen persoonlijke God, die door menselijke woorden kan woorden gekwetst. ‘Ik geloof dat zij erwel kom kan lachen’, voegt hij er aan toe. Van Blijderveen haalt Hebreeën aan. ‘Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’

Oerknal
En reagerend op rector Tjaard Barnard van het remonstrantse seminarie, die zegt niet te weten of God bestaat, en als er al een schepping zou zijn, die is begonnen met de oerknal, citeert Van Blijderveen Genesis 1:1: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’
Van Blijderveen: “Wie mijn God is? De Bijbelteksten spreken voor zich. Mijn God is de enige en almachtige God die hemel en aarde gemaakt heeft en Zichzelf openbaart in de Bijbel. De God die in Jezus nog steeds genadig omziet naar de mensheid.”

Reageren


Rémi Vandersmissen

07-09-2017 01:15
Waarom staan we onszelf toe om onvolmaakt, on-goddelijk te zijn?
Onze evoluerende godelijkheid of Ain Soph Aur in de maak?
Zouden we embryonale goden / godinnen zijn, die God / Godin aan het worden zijn?
www.howworldcan.be

Vrolijk lezen,

Rémi Vandersmissen