#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Zending

Overheid Brazilië haalt kinderen uit christelijk tehuis

Omdat het kinderhuis Horeb Brazilië evangelisch is, werden tal van kinderen op last van de regering naar een ander tehuis gebracht. Dat melden Bernard en Susanne Cloosterman, die er onder de vleugels van de Filadelfia Zending aan meewerken.

Sinds 1 april wordt het kindertehuis door de overheid als zendingspost gezien. Dat betekent een ingrijpende verandering. Het staat niet meer onder toezicht van de burgerlijke gemeente en Justitie. Voor een zendingspost zijn er weliswaar meer mogelijkheden, maar er is ook geen subsidie meer.

Afgelopen jaren werd de regelgeving steeds strenger. Ook mochten bepaalde activiteiten niet meer worden georganiseerd, zoals een evangelisatieprogramma voor kinderen in de sloppenwijken. Het zendingsgenootschap heeft gebed gevraagd. De kinderen die nu zijn verhuisd, waren er eerder door de overheid zelf geplaatst, maar dat kan volgens de autoriteiten niet langer in een zendingshuis. “Bernard en Susanne ervaren dit alles uiteraard als irreëel, ze moeten er nog langzaam aan wennen”, meldt FZ.


Reageren