#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Nieuwe rubriek: Vraag Rineke!

Vandaag beginnen wij op deze site met de nieuwe rubriek: vraag Rineke. Artikelen van Rineke ben je al vaker op deze site en in de krant tegen gekomen. In de nieuwe rubriek wil Rineke proberen een Bijbels antwoord te geven op jouw vragen over de Bijbel, je zorgen, twijfels of teleurstellingen.

Dat gebeurt allemaal heel discreet. Eerst stuur je Rineke een persoonlijke e-mail. Indien mogelijk zal Rineke jouw vraag beantwoorden - en om andere christenen te helpen - haar reactie op deze site plaatsen. Jouw e-mail adres wordt niet getoond. Ook is het mogelijk om je vraag te stellen onder een nickname.

Rineke schrijft: Allemaal komen we wel eens in een situatie waar we een antwoord of oplossing nodig hebben en het zelf even niet weten. Je kunt bijvoorbeeld worstelen met je relatie met God, worstelen met zonde of ziekte, een conflict hebben of problemen in een relatie. Ik wil je graag helpen een antwoord te vinden voor jouw unieke situatie.

Klik hier om een vraag aan Rineke voor te leggen.

Reageren


baruch

24-05-2016 12:42
Micha, 1 Thes. 4:17 betreft het opstandingslichaam.
Die vraag wordt beantwoord in: 1 Cor. 15:35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?
36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;
37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.
38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.
39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.
40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.
41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.
42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
51 ¶ Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

Maar een wedergeborene is met Christus reeds gezet in de hemel: Ef. 2:4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

baruch

24-05-2016 11:53
Rineke, bent u niet in strijd bezig met onderstaande teksten?

1 Tim.2:12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.
15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

Rineke

13-05-2016 01:18
Hallo Micha,

Sommige vragen leiden alleen tot theologische discussie. Jouw vraag is er zo één. Theologische discussies zijn niet de bedoeling van deze rubriek. Ik denk dat jij in je leven niet vastloopt op het niet begrijpen van deze schijnbare tegenstelling. Wellicht kun je zelf met behulp van een lexicon en de openbaring van de Heilige Geest een antwoord vinden op deze vraag.

Hartelijke groeten van Rineke

denis

13-05-2016 01:06
Micha >> Gods geliefde dienstknechten die gestorven zijn, worden veilig bewaard in Gods onbegrensde, onfeilbare geheugen. Jehovah’s voornemen om hen op te wekken staat zo onomstotelijk vast dat er over hen gezegd kan worden dat ze leven (Romeinen 4:16, 17).

Micha

13-05-2016 12:14
Ja Rineke.. Jezus zei: voor God leven alle doden. Abraham, Izaak etc. Maar in tessalonisenzen 4:17 worden de doden die in Christus zijn pas opgewekt. Hoe kan dat?