#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Boek-muziek-film

De wet van Mozes

Weinig onderwerpen leveren zoveel strijd in de kerk, als de functie van de wet van Mozes voor ons als gelovigen. Eén heersende visie is dat de wet van Mozes een middel is voor ons om ons te heiligen. De wet leert ons wat we allemaal wel en niet mogen.

Recensie: Rineke Peterson
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Een tweede visie is dat de wet bedoeld is om onze zondige staat aan te tonen. De wet laat
ons zien hoe verdorven wij zijn en drijft ons naar Christus.

In dit boek toont Jan Vossen aan waar beide visies mank gaan. De wet bekrachtigt de zonde, dus de wet kan niet bedoeld zijn om ons te heiligen. Ten tweede is de wet in de Bijbel nooit gebruikt om mensen tot Christus te brengen. Er staat geschreven dat het de goedheid van God is die mensen tot inkeer brengt.

Er is nog een derde visie, die niet gangbaar is, maar wel volkomen in lijn met de hele Bijbel, aldus Jan Vossen. En die is: De wet van Mozes was noodzakelijk om God het recht te geven onze zonden te veroordelen op het lichaam van Jezus aan het kruis.

Wat Jan beschrijft in dit boek, is radicaal. Zo weet Jan aan te tonen dat Jezus nooit de hele wet van Mozes tot in ieder detail gehouden heeft; Hij heeft hem vervuld. Jan laat zien waarom God een volk nodig had wat onder de wet was, en waarom en hoe Jezus deze wet moest vervullen.

Het boek is logisch opgebouwd en leest prettig. De toon van dit boek is ook liefdevol; geen gedram en geen verwijten. Jan neemt de lezer stap voor stap mee in zijn betoog en weet zijn stellingen goed te onderbouwen. Inhoudelijk valt er geen speld tussen te krijgen.

Het enige minpuntje van dit boek is dat er nogal wat taal- en spelfouten in staan. Dat kan wat storend werken voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Maar ik zou het boek zeker niet om die reden laten liggen.

Mijn conclusie: Topper!

Gods Genade Instrument – Jan Vossen
Uitgever Jan Vossen,
104 pagina’s
ISBN 9789082336313
Prijs €7,50

Reageren


M. van Putten

17-05-2016 05:48
Dit lijkt mij een belangrijk en interessant boek.
In elk geval moet duidelijk zijn dat de Torah van Mozes door de Here Jezus werd gehouden. Dat Hij niet alle voorschriften heeft gehouden is evident. Hij was ongetrouwd, dus alle wetgeving rond het huwelijk ging 'langs Hem heen'. Dat de Torah van Mozes ook na de uitstorting van de Heilige Geest van kracht bleef staat in de Bijbel (Hnd 15:5). Alleen kan het niet anders dat de Torah in een ander licht moet zijn komen te staan, want Mozes bepaalt particularisme en exclusiviteit (van Israël), maar de Torah van de Messias geeft opdracht om niet-Joden voorwaardelijk (Hnd 15:19-21) toegang te geven, waardoor de multinationale gemeenschap van gelovigen - het Lichaam van Christus - is ontstaan. Ook kan de Torah geen tuchtmeester meer zijn - visie 2 (Gal 3:24). En de betekenis van de Torah voor het lijden van de Here Jezus - visie 3 - is slechts een tijdelijke betekenis. Alleen wie vreest tegenwoordig nog de gevolgen van het overtreden van Gods voorschriften of het verzaken van de nodige heiliging - visie 1!