#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

047-Leven wij nu al in de grote verdrukking?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

23-03-2019 07:49
Dus Anne is het prototype van het Nieuwe Verbond? De Kerk is het nieuwe Israël? Anne ga opnieuw uw Bijbel lezen en bestuderen uit een betrouwbare vertaling. God heeft met de Gemeente uit de volken NOOIT een nieuw verbond gesloten.

Wel Met Zijn volk Israël! Lees Openbaring 7 de 12 Stammen Israëls en Jeremia 31 hardop ook Romeinen 11. De Gemeente van Jeshua is door Genade op de stam van Israël geënt en niet andersom. De Gemeente mag zich daarom nooit verheffen boven het volk Israëls. Bid mee voor de vrede van Jeruzalem. Psalm 124.

Mattheüs 26:28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Jeshua sprak dit als Jood tot zijn 12 Joodse Apostelen.

Jeshua zal dan straks ook wederkomen als Koning der Joden heersen in het huidige Jeruzalem op de Olijfberg. Hij zal al Israëls vijanden wegvagen. Zie Psalm 2, Zachariah 14 en Handelingen 1 en Openbaring 19.

Dan zullen ook al die heerlijke beloften van Jesaja 2 en 11 en 25 in vervulling gaan. Met zijn Masjiach Jeshua zal Israël DUIZEND JAAR heersen over alle volken der aarde. Psalm 2, 72, 96, 98, 149 en Mattheus 25 en Openbaring 20 en dan pas komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarvan Openbaring 21 en 22 spreekt.

Anne

22-03-2019 10:36
De grote verdrukking is een Joodse aangelegenheid en heeft zich 2000 jaar geleden afgespeeld. Zij hadden de maat van hun voorvaderen vol gemaakt en zij zouden het oordeel ondergaan. “opdat over u kome al het rechtvaardig bloed, dat vergoten werd op aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: al deze dingen zullen komen over dit geslacht.” (Matt 23:35-36) De grote verdrukking is geweest, ligt achter ons, en is geschiedenis. Met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel 70 NC kwam de vervulling van alle profetieën. "Dit zijn de dagen van vergelding, dat alles wat geschreven is tot vervulling komt." (Lucas 21:22) Zoals Daniël in hoofdstuk 12:7 zei, "wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht (oude verbond) van een heilig volk (Israël)." Wij leven in een eeuw van het nieuwe verbond die nooit zal eindigen, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en aarde van Openbaring 21 en 22.

Dolf Van der Steeg

22-03-2019 03:10
Wel daar merk je in nederland niet veel van.

Sas

12-07-2016 01:46
Nee de Grote verdrukking begint pas tijdens de 70ste week van Daniel. Eerst is het drie en een halfjaar vrede en daarna begint de grote verdrukking met als gevolg de Wederkomst van onze Here Jezus Christus

baruch

18-05-2016 10:17
Nee, de grote verdrukking vindt plaats nadat de ongerechtige geopenbaard is. Dat zal pas gebeuren nadat de wederhouder (Heilige Geest wonend in de Gemeente) uit het midden is weggenomen,( gi'nomai), d.i. de opname van de Gemeente. In de tweede helft van de 70e week van Dan. 9 begint de grote verdrukking en zal voor het Joodse volk verkort worden, maar voor de wereld daarna nog 33 jaar aanhouden.