#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Enquête

050-Zijn wij toe aan een verzoening van rooms-katholiek tot evangelisch?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


B.J. VAN VLIET

08-05-2019 09:18
We komen uit familie na onze doop horen we niets meer van hen je hoort er niet meer bij anno 2019 haat en bitterheid .
geloofs vervolging bestaat echt .

B.J. VAN VLIET

08-05-2019 09:18
We komen uit familie na onze doop horen we niets meer van hen je hoort er niet meer bij anno 2019 haat en bitterheid .
geloofs vervolging bestaat echt .

BASTIAAN

17-04-2019 08:33
Zijn wij toe aan een verzoening van rooms-katholiek tot evangelisch? Dat werd toch al door EO en bisschop de Korte op 6 oktober 2012 op het Malieveld beklonken met de slogen 'Wij kiezen voor eenheid' .

Tussentijds verdween ook de Statenvertaling van 1637 uit de Tweede Kamer. Een jaar later kregen we een Islamitische Kamervoorzitter.

Relatie Rome-Protestanten-Evangelischen Opnieuw vastgelegd in 2017 notabene op Hervormingsdag 31 oktober het 500-jarig jubileum in de Dom van Utrecht. Een Gotspe!!!!

Zijn Evangelischen niet veeleer toe aan een stevige oprechte verzoening met het Joodse Volk? Zijn Nederlanders vergeten dat 140.000 Joden via Westerbork naar Auschwitz vervoerd werden in Nederlandse goederentreinen om daar vergast en in enorme ovens verbrand te worden?

Zijn ze vergeten dat de Gemeente van Jeshua in en door Joodse Getuigen van Jeshua in Israël en nergens anders is ontstaan? Handelingen 10 en 15.

Zijn Evangelischen vergeten dat de 12 Joodse Apostelen door de Joodse Jeshua naar alle werelddelen gezonden werden om het Evangelie van Zijn Koninkrijk te verkondigen? Zie details in Mattheus 28, Marcus 16 en Handelingen 1.

Zijn Evangelischen vergeten dat de eerste bekeerlingen van Jeshua allemaal Joden waren op de eerste Pinksterdag? Er werden 3000 Joden op hun getuigenis in de Naam van Jeshua gedoopt. Handelingen 2.

Zijn Evangelischen vergeten dat Jeshua wederkomt in Jeruzalem/Israël de stad van de grote Koning? Psalm 48, 132 en 135 en Zachariah 14:9 en Openbaring 14.

Zijn Evangelischen vergeten dat Israël onder het Koningschap van Jeshua tot HOOFD der volken wordt?
Details Jesaja 60-66 en Jeremiah 31:7 en Openbaring 7, 14 en 19.

Rome de stad van de Paus, die eeuwenlang de Bijbel op de index van verboden boeken zette, en nu een grote vriend van de Islam is, zal straks geen enkele betekenis meer hebben als Jeshua Koning/Masjiach wordt in Jeruzalem.

Trouwens Genève waar de Wereldraad van kerken zetelt en ook de PKN zal ook schitteren door afwezigheid. Waarom? Lees Openbaring 16 en 18:1-5...

Openbaring 18 Val van Babylon
1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.

3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.[Inquisitie en Sharia!!!]

John van der Dussen

17-04-2019 08:02
"Verzoening" veronderstelt dat er een conflict was. Ik heb als evangelisch christen geen conflict met de rooms-katholieke kerk, maar ik heb gewoon een andere visie op een aantal geloofspunten. Dat lijkt mij op zich respectabel, en ik denk niet dat ik mijn geloofsovertuiging moet aanpassen om te kunnen "verzoenen". Wel merk ik dat er tegenwoordig meer in wederzijds respect met de rooms-katholieke kerk gesproken kan worden, en dat is een goede zaak, zolang we elk onze eigen geloofsvisie kunnen behouden en beleven.
John van der Dussen, evangelisch christen en voorzitter van de Antwerpse Raad van Kerken